Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 109237x
Příspěvků:
1317

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: sen
06.03.24 07:31:35 | #1360


| Předmět: jméno
06.03.24 03:29:23 | #1334

Exodus 34:14  Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě milující.| Předmět: RE: jméno
06.03.24 05:21:01 | #1335 (1)

Noj o no ale když mně napadlo přeložit to do ženského rodu:
Exodus 34:14 Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodinka, jejíž jméno je Žárlivá, je Bůh žárlivě milující. *33060*
*33060*


 #1334 

| Předmět: RE: RE: jméno
06.03.24 05:25:00 | #1336 (2)

jsi žárlivá ?


 #1335 

| Předmět: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 05:26:45 | #1337 (3)

Jo bývala jsem, se to nějako vytratilo a ty ?


 #1336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 05:27:28 | #1338 (4)

taky


 #1337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 05:29:00 | #1339 (4)

kolik ti je můžeš to napsat do vzkazu mně 55


 #1337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 05:31:21 | #1340 (4)

gratuluji ,o)


 #1337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 05:40:00 | #1342 (4)

Co když se to vytratilo protože víc a víc miluji a nebo spíš učím se milovat Hospodinku Boha svou?


 #1337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 05:43:59 | #1346 (5)

jako sebe samu ? ,o)


 #1342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 05:48:42 | #1348 (6)

Je psáno L 12,34 Nebo kdež jest poklad váš, tuť bude i srdce vaše.


1  
 #1346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 05:49:56 | #1350 (7)

takže máš srdce v těle svém ? ,o))


1  
 #1348 

| Předmět: RE: jméno
06.03.24 05:35:27 | #1341 (1)

Daniel 12:11  Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne tisíc dvě stě devadesát dní. Blaze tomu, kdo se v důvěře dočká tisíce tří set třiceti pěti dnů.

výchzí rok jsem zvolil postavení skalního domu 691
vyjde 1981 a 2026
myslíš že je to správně ?


 #1334 

| Předmět: RE: RE: jméno
06.03.24 05:40:50 | #1343 (2)

Hm to bude za chvilku :-)


 #1341 

| Předmět: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 05:41:55 | #1344 (3)

1981 byl atentát na Papeže


 #1343 

| Předmět: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 05:42:34 | #1345 (3)

snad se dočkáme a bude nám blaze ,o)


1  
 #1343 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 05:47:47 | #1347 (4)

jakto že na tento výpočet nikdo nepřišel ? nikde jsem ho nečetl
nějak nemám na světě obdoby, hledal jsem se v písmu a hned na první přečtení
zjevení se "našel" 19.11


 #1345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 05:49:00 | #1349 (5)

" jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám"


 #1347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 05:50:41 | #1351 (6)

jsem ?


1  
 #1349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 05:54:15 | #1353 (7)

 #1351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 05:55:58 | #1354 (8)

 #1353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.24 05:58:50 | #1355 (9)

 #1354 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 06:00:29 | #1356 (7)

jsi ,o)


 #1351 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 06:02:22 | #1357 (8)

 #1356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 06:20:36 | #1358 (4)

 #1345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 06:25:22 | #1359 (5)

Kdyby měl Bůh jméno
jaké by to bylo
a oslovil bys ho přímo
kdyby jsi stál proti němu
v celé jeho slávě
Na co by ses zeptal, kdyby jsi měl
jen jednu otázku?A

Co kdyby byl Bůh jedním z nás
jen chudákem, jako jeden z nás
jen cizinec v autobuse,
snažící se dostat domů

Kdyby měl Bůh tvář,
jak by vypadala
a chtěl bys ji vidět
když by to znamenalo,
že bys musel věřit
ve věci jako je nebe
a Ježíš a svatí
a ve všechny proroky..

Co kdyby byl Bůh jedním z nás
jen chudákem, jako jeden z nás
jen cizinec v autobuse,
snažící se dostat domů...
Snaží se dostat domů
zpátky do nebe úplně sám...
Nikdo nevolá,
možná až na papeže z Říma


 #1358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jméno
06.03.24 08:14:56 | #1361 (6)

Když je na de všemi, skrze všechny i ve všech, Ef 4:6 tak jméno jako mi lidi, to asi že nemá :-)
Ale JSEM je na de všemi skrze všechny i ve všech a je asi i matkou tedy že ne jenom otcem v království božím.


 #1359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jméno
07.03.24 01:21:45 | #1362 (7)

jméno odráží charakter
takže (jediný) "dobrý"


 #1361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: jméno
07.03.24 01:26:05 | #1363 (8)

dal jsem si do profilu foto


 #1362 

| Předmět: ...
03.03.24 20:26:02 | #1284


| Předmět: RE: ...
05.03.24 12:49:48 | #1285 (1)

 #1284 

| Předmět: ..
20.02.24 07:15:44 | #1250

Jan 5, 43Přišel jsem ve jménu svého Otce, a nepřijímáte mne. Kdyby přišel někdo ve svém vlastním jménu, toho přijmete.
*30800*
Jo jo On nepřišel ve svém vlastním jménu: Ježíš :-)| Předmět: RE: ..
20.02.24 07:24:09 | #1251 (1)

13Ale Mojžíš Bohu odvětil: Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: Bůh vašich otců mě k vám poslal. Až se mě zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím? 14Bůh Mojžíšovi odpověděl: JSEM, KTERÝ JSEM. A pokračoval: Toto řekneš synům Izraele: JSEM mě poslal k vám. 15Bůh ještě Mojžíšovi řekl: Toto řekneš synům Izraele: יהוה, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův mě poslal k vám. Toto je mé jméno navěky, toto je mé připomenutí z generace na generaci.


 #1250 

| Předmět: RE: RE: ..
20.02.24 07:27:21 | #1252 (2)

Asi je i Bůh matek a jmenuje se taky: JSEM.


 #1251 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
26.02.24 02:53:33 | #1255 (3)

Což ženy by se asi že mohli modlit Bože má.., neb jestli je Bůh energie tak proč si pro ni nejít přímo ?


 #1252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
26.02.24 03:14:31 | #1260 (4)

Jan 4
24 Bůh je Duch a ti, kdo jej uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“
*30800*
Tak že když v pravdě tak v pravdě: Pravda v Duchu je JSEM.
*35188*


 #1255 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
29.02.24 01:06:09 | #1262 (5)

Matouš 21:6 Učedníci šli a udělali, jak jim Ježíš přikázal.
7 Přivedli oslici s oslátkem, položili na ně pláště a posadili ho na ně.
8 Veliký zástup pak prostíral své pláště na cestě a jiní sekali větve ze stromů a stlali je na cestu.
9 Zástupy, které šly zepředu i zezadu, volaly: „Hosana, Synu Davidův!“ „Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!
*1247*
Přicházející "Hospodinovo jméno" je sedící na oslici s oslátkem.


 #1260 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
29.02.24 07:42:44 | #1263 (6)

Sice oslice s oslátkem ale rod ženský to je :-)


 #1262 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
29.02.24 17:44:46 | #1264 (6)

když čteš i jiná místa, dozvíš se, že seděl na oslátku, ne na obou
ho na ně, znamená na oslátko

neumíš číst a pak motáš písmo
Boži slovo je psané jasně, hledáš tam co tam není


 #1262 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
29.02.24 17:50:24 | #1265 (7)

Ono jak ve kterém překladu.


 #1264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
29.02.24 17:52:49 | #1266 (8)

Mt 21:7
CSP Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil.

MPCZ přivedli tu oslici a to osle a nakladli na ně svého šatstva, i nasedl na ně.

ZP přivedli oslici a oslátko, vložili na ně pláště, a on se na ně posadil.

OP Přivedli oslici a oslátko, položili na něj své pláště a on se na něj posadil.

BKR1 Přivedli oslici i oslátko, a vložili na ně roucha svá, a jej navrchu posadili.

BKR Přivedli oslici i oslátko, a vložili na ně roucha svá, a jej na vrchu na ně posadili.

BKRS PřivedliG71{V-2AAI-3P} osliciG3688{N-ASF} iG2532{CONJ} oslátkoG4454{N-ASM}, aG2532{CONJ} vložiliG2007{V-AAI-3P} naG1883{ADV} něG846{P-GPM} rouchaG2440{N-APN} sváG846{P-GPM}, aG2532{CONJ} jejG846{P-GPN} na vrchuG1883{ADV} na ně posadiliG1940{V-AAI-3S}.

NBK98 Přivedli oslici i oslátko, položili na ně své pláště a posadili ho na ně.

NBK Přivedli oslici i oslátko, položili na ně své pláště a posadili ho na ně.

NBK06 Přivedli oslici s oslátkem, položili na ně pláště a posadili ho na ně.

B21 Přivedli oslici s oslátkem, položili na ně pláště a posadili ho na ně.

B21P Přivedli oslici s oslátkem, položili na ně pláště a posadili ho na ně.

JB přivedli oslici i oslátko. Potom na ně rozložili své pláště a Ježíš na ně nasedl.

NK Vedli oslici i hříbě a umístili nahoru přes ně jejich pláště a usadil se přes ně,

COL Přivedli oslici s oslátkem a vložili na ně svá roucha; i posadil se na ně.

KLP Přivedli oslici a oslátko, prostřeli na oslátko své pláště a on se na pláště posadil.

SYK přivedli oslici i oslátko a vložili na ně roucha svá; i posadil se na ně.

SKR Přivedli oslici a oslátko, prostřeli na ně své pláště a (on) se na ně posadil.


 #1265 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
29.02.24 18:03:55 | #1267 (8)

Zacharjáš 9:9  Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti.

Jan 12:15  `Neboj se, dcero Siónská, hle, král tvůj přichází, sedě na oslátku.´


 #1265 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
29.02.24 18:11:16 | #1268 (9)

No a každé oslátko má matku oslici a ani nevíme jestli to bylo mládě bylo on a nebo ona.


 #1267 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.24 18:12:33 | #1269 (10)

To že jsem to jednou studovala a je v tom pěkný zmatek:-).


 #1268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.24 18:15:10 | #1270 (11)

zmatek si vytváříš ty, že všude cpeš ženu


 #1269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.24 18:20:24 | #1271 (12)

Jen jestli to někdo úmyslně v překladech nezmátl :-).


 #1270 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.24 18:27:27 | #1272 (13)

krom Boha není Boha
čili je buď muž, nebo žena
člověka stvořil v určitém pořadí, nemyslíš, že to je dostatečný "důkaz"


 #1271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.24 18:30:28 | #1273 (14)

A co je psáno o tom kdo je první že bude poslední :-) ?


 #1272 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.24 18:36:20 | #1275 (15)

jen první bude vítězem na závodní dráze
takových textů máš víc, ty nesouvisí nijak s rolí muže


 #1273 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.24 18:37:01 | #1276 (16)

nebo ty chceš být "první" ? ,o)


 #1275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.24 18:38:58 | #1277 (17)

To ne ale když se muži rádi povyšují tak to v božím království bude možná jinak:-)


 #1276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.24 18:39:58 | #1278 (18)

no tam bude naprostá rovnost


 #1277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.24 18:40:32 | #1279 (19)

dnešní svět je křivý ze všech stran


 #1278 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.24 18:40:51 | #1280 (20)

jaký mistr, takové dílo


 #1279 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.02.24 18:44:35 | #1281 (21)

Izajáš 62:10  Projděte, projděte branami! Připravte lidu cestu! Vyrovnejte, vyrovnejte silnici! Odstraňte kamení! Zvedněte korouhev nad národy!  Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu: "Vyřiďte dceři sijónské: Hle, přichází tvá spása!" Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek.  Nazvou je "Lid svatý", "Hospodinovi vykoupení". A tebe nazvou "Vyhledávaná", "Město neopuštěné".


1  
 #1280 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.03.24 22:02:49 | #1283 (22)

Když řeknu "Bože má" tak ve mně jako když rozkvete strom a to je o ratolesti na kmeni, je to o životě ve mně, když ale řeknu Bože můj tak je to ode mně jenom prázdná fráze :-)..
*14521* *30800* *14521*


 #1281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.03.24 01:49:43 | #1282 (18)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: chlípnost


 #1277 

| Předmět: B+O
01.02.24 04:05:48 | #1228

Lidi si vymysleli že Bůh je bytost a nebo osoba, je jim to asi že snadnější takto Boha vnímat, vždyť se sousedem když hodí řeč tak to také je nějaká bytost a nebo osoba.
Otázka zůstává proč v Bibli Bůh toto označení nemá že je bytost a nebo osoba i když v Bibli osoby i bytosti jsou tak ale Bůh v Bibli takto pojmenován není.
*25413*


1  

| Předmět: RE: B+O
01.02.24 17:12:04 | #1229 (1)

Jak by mohl být Bůh bytost a nebo osoba když je v nás:
1Jan 4
12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
14A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
*32594*


 #1228 

| Předmět: RE: RE: B+O
11.02.24 08:00:29 | #1230 (2)

Bůh je anebo může být v nás, o tom je evangelium Ježíše Krista, to je ona, ta dobrá zpráva:
Jan 17:21-23, Ef 4:6, 1Jan 4:15,16
Bůh není jenom někde v nebesích anebo jenom nějaká bytost kdesi v nebi na trůně anebo někde vedle nás v jakési určité vzdálenosti ale je a nebo může být v nás, čímž to se stáváme údy Kristova těla:

1. Korintským 12
27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
Matouš 25
40 Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘
A neb:
45 On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, mně jste neučinili.‘


 #1229 

| Předmět: RE: RE: RE: B+O
11.02.24 08:05:44 | #1232 (3)

Bytostmi Boha jsme mi lidi :-)


 #1230 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: B+O
11.02.24 12:09:03 | #1234 (4)

*4502* Žádný člověk Bohem nebyl, není a nebude!!! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
11.02.24 12:14:20 | #1235 (5)

Jan 17:
17Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
18Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
19Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.
20Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně;..
*32594* *33060* *30* *1149*


 #1234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
11.02.24 12:17:41 | #1236 (6)

*12694* Jak se Vám daří, sestro? *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
11.02.24 12:19:43 | #1237 (7)

Asi tak nějako podobně jako Vám :-)
Chodila jsem někdy do včera na https://diskuze.chatujme.cz/nabozenstvi/ateisticka-spolecnost-t303?paginator-page=2756#p57500 a nadávali mi tam :-).


 #1236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
15.02.24 17:10:24 | #1239 (8)

Jsou tam samí cvoci :-)


 #1237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
15.02.24 17:56:12 | #1240 (9)

Jsou jako smečka vlků :-).


 #1239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.24 17:59:50 | #1241 (10)

A nebo jako inkvizitoři :-)?
Kdyby mohli tak by mne upálil na hranici, do čarodějnice mi tam už jo.


 #1240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.24 18:02:52 | #1242 (11)

I tak mám pravdu a nepomůže jim nic :-).

*33767*

 #1241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.24 18:09:45 | #1243 (12)

Pardon, Slovo Boží je pravdivé :-).
*3090* *7228* *25413*


 #1242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.24 18:14:33 | #1246 (13)

Jan 8
31 „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
*30800*
To je to takový problém zůstat v Jeho Slovu ?
Pro mnohé asi že jo :-).


 #1243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.02.24 18:19:15 | #1247 (14)

Jan 14
22Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
24Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.
25Toto vám pravím, dokud jsem s vámi.
*3090*


 #1246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
20.02.24 07:30:17 | #1253 (9)

.A poznáme je po ovoci :-)


 #1239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:17:51 | #1286 (10)

Krak (Shadow_of_Krak) ten se před chvílí z té diskuze odhlásil :-).
Už to nemohl unést :-).


 #1253 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:19:03 | #1287 (11)

třeba ho to jen nebaví on je na více diskuzích
diskutuje hlavně o politice


 #1286 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:20:58 | #1288 (12)

Jo se mnou se zaplétal do věcí kterým nerozuměl což ho mohlo rozčilovat :-)


 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:23:40 | #1289 (13)

nerozčiluje on si dělá z lidí srandu furt se chechtá i když se nikdo nesměje


 #1288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:24:34 | #1290 (14)

i vetch politických debatách má za každou větou ,o)))))))))))))))))
cítí se asi být v intelektuální převaze nad každým


 #1289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:26:17 | #1291 (15)

pověz jak to probíhalo ten "kontakt" a co tomu předcházelo


 #1290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:31:49 | #1292 (16)

Seděla jsem asi že smutná za pecí na samotě v horách kde jsme tenkrát bydleli a brnkala si na violončello takovou smutnou písničku a najednou vše zmizelo a bylo přede mnou světlo z nebe, ja to nazvala sluncem, v tom někdo z něho odlomil z něho jako když z koláče palcem a podal mi k jídlu se slovy: Na najez se moji lásky, i pojedla jsem, potom jsem se dívala dál do toho sluníčka až se láskou celé zase zakulatilo a zmizelo.


 #1291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:35:06 | #1294 (17)

ale žádný úkol či instrukce jsi nedostala ?


 #1292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:35:27 | #1295 (18)

řeknu ti svůj příběh


1  
 #1294 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:38:40 | #1297 (19)

je nás pět a potřebujeme střihače ovcí na vlnu
reagoval jsem, že si to musím promyslet
pak jsem byl dotázán "Martine, jak ti chutná chleba"
druhý den ráno jsem si myslel, že začal ráj na zemi
po dvou dnech mne odvezli do Bohnic


 #1295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:40:17 | #1299 (20)

to byl rok 1993 od té doby mám bipolární poruchu
cca každé dva roky se to vrací


 #1297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:41:03 | #1300 (21)

střídavě nebe a peklo
hledám ztracený ráj ..


 #1299 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:42:19 | #1301 (22)

hledám Boha


 #1300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:43:52 | #1303 (23)

hledám sebe


 #1301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:45:13 | #1306 (22)

Jo jo člověk to potom musí hledat to co ho naplnilo, dnes jsem četla :
Jan 6:26Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se.


 #1300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:46:41 | #1308 (23)

já nic nejed ,o)


 #1306 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:47:00 | #1310 (24)

ty jsi jedla ,o))


 #1308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:47:49 | #1311 (24)

Vždyť jsi byl dotázán "Martine, jak ti chutná chleba"


 #1308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:48:17 | #1313 (25)

to byla metafora
jak se mi líbí život


 #1311 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:49:18 | #1314 (26)

a od té doby
Židům 12:6  Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.´


 #1313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:50:10 | #1316 (27)

Jojo to bylo nejdříve hodně o tom takto.


 #1314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:37:03 | #1296 (18)

To až časem.


 #1294 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:38:55 | #1298 (19)

jaké a jak ?


 #1296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:43:40 | #1302 (20)

Tak různě jezdívali k nám návštěvy a jeden přivezl Bibli a druhý zajímavé výklady Bible a tak jsem Bibli začala číst a vodilo mne v ní světýlko, rozsvítil se verš který když jsem si přečetla tak to světýlko zhaslo..


 #1298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:44:24 | #1304 (21)

wow ,o)))


 #1302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:44:40 | #1305 (22)

a na co jsi přišla ?


 #1304 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:46:47 | #1309 (23)

Zpočátku to bylo hodně o modloslužbě, v Bibli je o ní hodně napsáno, co to asi tak je a že se to nemá dělat.


 #1305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:47:53 | #1312 (24)

nemáme si představovat Boha (ani jako ženu)


 #1309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:50:55 | #1317 (25)

Aha vy muži si asi ženy musíte představovat když jimi nejste :-).


 #1312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:51:39 | #1318 (26)

jj


 #1317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:52:18 | #1320 (26)

pro muže není tak lehké milovat Ježíše ,o)


 #1317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:54:12 | #1322 (27)

jediný ho políbil ,o) divné co ?


 #1320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:54:43 | #1324 (28)

jidáš byl asi gay


 #1322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:55:50 | #1325 (29)

Žalmy 2:12  Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají!

i když možná si špatně vyložil žalm


 #1324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:55:59 | #1326 (29)

To asi i Petr ?


 #1324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:57:22 | #1327 (30)

Petr byl ženat


 #1326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:58:43 | #1330 (31)

To jo ale odešel s Ježíšem co by jeho učedník, manželka šla s ním ?


 #1327 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 14:00:07 | #1332 (32)

asi ne, ale později žili zase spolu


 #1330 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 14:01:55 | #1333 (33)

To už asi až v Římě..


 #1332 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:57:55 | #1328 (30)

J 21,7 Učedník, kterého Ježíš miloval, tehdy řekl Petrovi: „To je Pán!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, oblékl si plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vody.


 #1326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:58:20 | #1329 (30)

to byla jen doměnka, nebudem to rozvádět, tam nevidíme


 #1326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:59:47 | #1331 (31)

Jo to byli jiné časy ale asi to bylo rozšířené když se v Bibli vyučuje že je to hřích.


 #1329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:54:28 | #1323 (27)

On to vidí takto: Jan 14: 23 „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo,..


 #1320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:51:55 | #1319 (25)

Jojo představy to je odtržení se od reality.


 #1312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:52:40 | #1321 (26)

skutečnosti


 #1319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:45:40 | #1307 (21)

znám bibli po paměti, tedy klíčová místa


 #1302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:49:36 | #1315 (22)

Ale že Bůh je láska k tomu mne dovedli až tady ty diskuze, dřív jsem si myslela že Ježíš chodí a nadává zákoníkům a farizejům :-).
Což je v Bibli docela často :-).


 #1307 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.03.24 13:33:28 | #1293 (15)

Se mnou pohořel :-) ?


 #1290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
15.02.24 19:20:19 | #1248 (8)

Už tam doufám že nebudu chodit, kdo jim je na ty jejich nadávky zvědavý, ať si s tím jdou k doktorovi že se neumějí slušně chovat, třebas jim na to něco dají :-).


1  
 #1237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
15.02.24 20:32:37 | #1249 (9)

Dobrý večer *27179* Dostali jsme od lékaře dobrou radu máme být veselý *27179*


1  
 #1248 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: B+O
11.02.24 12:25:55 | #1238 (7)

A jak se máte vy ?
Včera bylo hezky, svítilo sluníčko *35188*


 #1236 

| Předmět: Izajáš 25: 6
16.01.24 11:59:34 | #1227

Iz 25:6
יהוה zástupů uspořádá pro všechny národy na této hoře hostinu z tučných jídel, hostinu z vyzrálých vín; z jídel tučných, dužnatých, a z přečištěných vyzrálých vín. 7A pohltí na této hoře zahalení, které zahaluje všechny lidi, a přikrývku, která přikrývá všechny národy. 8Navždy pohltí smrt a Panovník יהוה setře slzy z každé tváře; potupu svého lidu odstraní na celé zemi, neboť יהוה promluvil. 9A řeknou v onen den: Hle, toto je náš Bůh, očekávali jsme na něho a zachránil nás. Toto je יהוה, na něhož jsme očekávali, jásejme a radujme se v jeho záchraně!| Předmět: ..
03.01.24 08:14:17 | #1226

Je psáno: Oni budou mým lidem a ja jim budu Bohem.
Není psáno: Oni budou mé děti a ja jim budu Bohem :-)
*118*| Předmět: Numeri 6
01.01.24 05:34:38 | #1225

24 ‚Hospodinka ti požehná a ochrání tě,
25 Hospodinka rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostivá,
26 Hospodinka obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.‘

*4105* *32549* *14377*


| Předmět:
05.12.23 19:52:28 | #1217

F2:9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
*30800*
Jaké jiné jméno je nad každé jméno nežli : יהוה ?| Předmět: RE:
06.12.23 05:15:42 | #1218 (1)

Ježíš říká : Jan 5, 43 Přišel jsem ve jménu svého Otce..
http://biblenet.cz/app/b?book=John&no=5


 #1217 

| Předmět: RE: RE:
06.12.23 09:16:47 | #1220 (2)

Kdo ví, co je pravda a kde je pravda.
A proto jsou vatikánské archivy tak, přístupné, jako jsou:-)


1  

| Předmět: RE: RE: RE:
07.12.23 01:04:10 | #1221 (3)

No jo ale v jakém jiném jménu by přišel ?


 #1220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
19.12.23 11:20:51 | #1222 (4)

Exodus 3
13 I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?
14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.
*32594*


 #1221 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
27.12.23 00:17:56 | #1223 (5)

diskuze o jednom diskutujícím *6554* *5679*


 #1222 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
27.12.23 04:46:37 | #1224 (6)

Ty jsi fakt blbeček, to nevidíš ?


 #1223 

| Předmět: RE:
06.12.23 09:15:47 | #1219 (1)

Anu, Zeus, Šiva, Brahma?| Předmět:
05.12.23 14:18:29 | #1214

Bible je kniha.
Bible je o Bohu.
Bible je proboha:-)