Rozcestník >> Náboženství >> Život: jeho skutečnost, tajemství a smysl

Informace

Název: Život: jeho skutečnost, tajemství a smysl
Kategorie: Náboženství
Založil: visitor77
Správci: visitor77
Založeno: 03.06.2024 15:26
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 6497x
Příspěvků:
188

Toto téma sledují (1):


Předmět diskuze: Život: jeho skutečnost, tajemství a smysl - Život (ako taký) i smrt človeka sú v tomto svete veľkou záhadou vo vzťahu k existencii človeka a k inej živej i neživej prírode, ...budeme sa zaoberať (z postoja náboženského/biblického, filozofického, a i z vedeckého hľadiska) jeho vznikom, priebehom, a zánikom v tomto svete, jeho významom, jeho tajomstvami/mystériom, budeme debatovať o príčinách, podstate a zmysle života a jeho vždy ukončenia smrťou…a z toho vzniká aj debata o jeho možnom pokračovaní po pozemskej smrti....
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
09.06.24 16:57:40 | #75

zaujímavými, a často dávanými otázkami sú: 1. prečo je život? 2. aký má význam? 3. aký je jeho zmysel?
v kresťanstve je všeobecne na základe biblických informácií (kresťania berú Bibliu ako Božie slovo) prijímané vo viere, že svet a celý Vesmír bol/je stvorený Bohom Stvoriteľom z lásky (Boh je definovaný ap. Janom ako láska), lebo absolútna láska má absolútnu stvoriteľskú moc - a Boh to urobil z jediného princípu - táto moc bola zjavená a uskutočnená len skrze Božieho Syna Ježiša Krista, stvorenie teda bolo skrze Krista a pre Krista - vyjadruje to ap. Pavel v textoch listu Kolosanom:
Kol 1,
15 On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
16 neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
17 On předchází všechno, všechno v něm spočívá
...teda všetko, tento svet i Vesmír je stvorený skrze- a pre Ježiša Krista, bez neho by nebola zem ani Vesmír..| Předmět: RE:
09.06.24 17:08:47 | #76 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: nevhodné do fóra, osobné


 #75 

| Předmět: RE:
09.06.24 17:37:21 | #77 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: osobný atak, nevhodné do fóra


 #75 

| Předmět: RE:
13.06.24 23:49:26 | #100 (1)

Jenže sám Ježíš nic nedělal protože na tuto práci měl anděli. Bůh nikdy nic nedělá na všechno má pracovníky. *691*


 #75 

| Předmět: RE: RE:
14.06.24 09:44:13 | #107 (2)

život nie je produktom práce anjelov, je to stvoriteľský čin Boha skrze Krista - život je len skrze Krista, inak by nebol, len Kristus je príčinou života, máme to krásne podané a vysvetlené ap. Pavlom v liste Kolosanom...je to mystérium, ale je to tak....


 #100 

| Předmět:
08.06.24 20:22:24 | #73

život ako taký je de facto mystérium - je geniálne založený na takmer stejnom princípe zákonov genetiky, biochémie a imunológie s takmer analogickými bunkami fyziologických systémov, u človeka a zvierat geneticky/DNA s okolo 99,5% zhodou, a tak život (ako taký) je geneticky, a následne biochemicky úsporný biologický/fy­ziologický systém (= teda takmer stejný metabolizmus u človeka, zvierat, a i čiastočne u rastlín), - založený na stejných génoch, ale diferencovaných buď v stejných- alebo rozdielnych chromozómoch pre DNA....ale nikto nevie, a zrejme ani nebude vedieť (veda na to odpoveď zrejme nikdy nedá), čo je to život ako taký (jeho príncíp/podstatu) - vieme ho popísať, vieme ako fyziologicky funguje, vieme ho geneticky/bioche­micky/munologic­ky popísať, ale nepoznáme jeho princíp/podstatu - prečo je, a čo je...| Předmět: RE:
13.06.24 23:39:06 | #99 (1)

a co je to ta podstata?


 #73 

| Předmět: ....
06.06.24 11:51:12 | #52

je evidentné, že v stvorení musela byť nejaká prvá príčina, ktorá je príčinou usporiadanosti živého i neživého sveta, - skrze "prvú príčinu" išlo o kreáciu systémov s najnižšou entropiou, skrze ktorú môže fungovať usporiadaný živý svet (život ako taký, je založený na univerzálnom energetickom metabolizme)...
je otázkou, či za prvou príčinou tým musí byť nejaký "osobný"? (neznámy) intelektuálny princíp vybavený múdrosťou, a mocou, schopný tvoriť, udržiavať to stvorené v rámci tiež vytvorených zákonov a zákonitostí - a to je možné len pri osobnom princípe, lebo intelekt môže mať len osoba - bez toho by svet 1. neexistoval, 2. ak by nejako existoval, nastal by bez kontroly kolaps živých i neživých systémov zvyšovaním entropie...
z logiky veci živý i neživý svet nemôže byť sám od seba, lebo je tu veda registruje schopnosť na základe nemeniteľných prírodných zákonov zabezpečiť existenciu, organizáciu a chod živého (i neživého), - a naviac u človeka integrované s mravným zákonom....| Předmět: RE: ....
06.06.24 14:22:49 | #53 (1)

Ale no.
*5655* *5655*
Pokud by člověka stvořila nějaká rozumná dokonalá bytost - můžeme ji říkat klidně i Bůh, tak by nestvořila takový zmetek, jakým člověk je chamtivý, vrah, lhář, prostitut a atd.
Sám člověk je důkazem toho, že je dílem náhody.
*5087* *5087* *5087*


 #52 

| Předmět: RE: RE: ....
07.06.24 08:54:38 | #55 (2)

člověk byl stvořen dokonalý a tyto negativní jevy co popisuješ,
jsou důsledkem jeho dokonalosti
má rozum a může se svobodně rozhodnout konat cokoliv ho napadne.
Pokud by Bůh stvoříl loutku tak ano byla by podle tebe dokonalá dělala by to co ty si představuješ, že by měla dělat *6940* *4291*


 #53 

| Předmět: RE: RE: RE: ....
08.06.24 10:25:18 | #67 (3)

Když to vezmu z tvé strany, tak pokud by člověk nebyl loutkou, někoho "nahoře" jak by se stali události předpovězeny - někdo člověka musel dovést, aby konal tak, aby se vše naplnilo, ne??
*34087* *34087* *34087*


 #55 

| Předmět: RE: ....
07.06.24 08:49:50 | #54 (1)

add.visitor nastal by bez kontroly kolaps živých i neživých systémov zvyšovaním entropie...

2 zákon termodynamiky ukazuje, že svět postupně směřuje do entropie tedy nastane i kolaps živých a neživých systémů a tepelný konec světa. *6365*


1  
 #52 

| Předmět: RE: RE: ....
07.06.24 10:16:44 | #60 (2)

to nevyplýva zo zákona termodynamiky, pouč sa, ako sa vyjadruješ neodborne...a koniec sveta ako ho uvádzaš, je skutočne fantázia fantastov, pseudoveda...


 #54 

| Předmět: RE: RE: RE: ....
08.06.24 10:37:20 | #69 (3)

Je vidět, že o tom houby víš.
Ve vesmíru je už hodně důkazů, že hvězdy mají jen omezenou dobu "života" a tak skončí i naše hvězda a jeho koncem bude i jeho pohlcení/zničení Země.
Takže fakty a ne pseudověda.
*3422* *3422* *3422*


 #60 

| Předmět: RE: RE: RE: ....
08.06.24 10:41:25 | #70 (3)

Lidstvu ve skutečnosti zbývá jen asi jedna miliarda let, pokud nenajdeme místo, kam se přestěhovat. Je to proto, že Slunce zvyšuje svoje záření přibližně o 10 procent každou miliardu let. A to přinese konec života na Zemi. Naše oceány se vypaří a povrch bude příliš horký, než aby se na něm vytvořila voda
*3440* *3440* *3440* *3440* *3440* *3440* *3440*


 #60 

| Předmět: RE: ....
07.06.24 14:35:39 | #63 (1)

V tom s tebou vcelku souhlasím.
Ani hodinky nevzniknou tak, že odkudsi kamsi spadne tuna železný rudy a jsou z toho hodinky. V podstatě takto nevěřící vysvětlují vznik všeho toho, co vesmír obsahuje, vč. života na Zemi. Všechno tak dokonale do sebe zapadá!!! Ty hodinky jsou proti tomu NIC. Jednoduchý strojek. Spíš bych věřil, že ty hodinky /například/ vznikly náhodnou shodou okolností než že vesmír, potažmo život na Zemi vznikl podle teorií vědců. Oni těm svým teoriím sami nevěří *27179* A tak něco plácat musí, aby nepřišli o své královské platy.


 #52 

| Předmět: RE: RE: ....
08.06.24 10:45:04 | #71 (2)

Ale to, že ty si to nedokážeš představit neznamená, že se to tak nemohlo stát.
*3655* *3655* *3655*


 #63 

| Předmět: RE: ....
12.06.24 15:50:24 | #84 (1)

Je evidentné, že to evidentné nie je.

Pokud by svět logicky musel mít nějakou prvotní příčinu, musel by ji logicky mít i bůh. Pokud může něco existovat „odjakživa“, pak to logicky klidně může být náš svět a žádný stvořitel není zapotřebí. Přece když může „jen tak“ existovat něco tak dokonalého, jako je bůh, tak tím spíš může existovat „jen tak“ náš méně dokonalý svět.


1  
 #52 

| Předmět: RE: RE: ....
12.06.24 17:55:33 | #85 (2)

axioma (sme v dimenzii biblickej viery, a špekuluje o tom už aj veda) je vtom, že Boh nemá počiatok, je Boh-Stvoriteľ - nemá počiatok ani koniec, je večný, nestvorený, nevytvorený - ...to musíme prijať ako postulát, inak sa nedá ani teoreticky pokračovať...


 #84 

| Předmět: RE: RE: RE: ....
12.06.24 18:07:34 | #87 (3)

No, a v tom je ten problém: přijmout jako fakt něco, pro co kromě víry není žádný jiný důvod. To se příčí kritickému uvažování a vědeckému přístupu, protože to automaticky znamená předem zavrhnout cokoliv jiného než to, v co se rozhodnu uvěřit. Zavrhnout cokoliv jiného, i když by to mělo, podloženo jinou vírou, naprosto stejnou váhu jako to, v co ses rozhodl uvěřit ty. Tvé argumenty o zjevenosti a „evangeliovosti“ křesťanské víry jsou zase jenom víra.

Ve skutečnosti žádný takový axiom nepotřebujeme. Pokud se tedy nebojíme připustit, že některé věci (zatím?) nevíme…


 #85 

| Předmět: RE: RE: RE: ....
12.06.24 22:22:39 | #91 (3)

To samé může platit o universu.
Pokud by Bůh tvořil místo jen pro člověka, tak by nemusel stvořit tak obrovský prostor - dokonalé etnikum by to bralo v úvahu. *34087* *34087* *34087* *34087* *34087*


 #85 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ....
13.06.24 10:33:50 | #93 (4)

Biblia priamo i nepriamo hovorí, že Boh ukázal svoju moc nielen vo stvorení tejto zeme/Slnečnej sústavy (ktorú človek môže aktívne objavovať, odhaľovať jej zákony a zákonitosti, ktorá mu je experimentálne a i prakticky dostupná), ale ukázal svoju moc i vo stvorení Vesmíru, i s inými "novými" zákonmi - aby ich človek odhaľoval, aby sám človek mohol prejaviť svoju múdrosť, ktorá mu bola od Boha daná v dare múdrosti a rozumnosti (o čom hovorí aj Biblia) - celé stvorenie tohto sveta a Vesmíru je pre údiv, potešenie a radosť človeka, a tak i pre aktiváciu jeho viery v Boha, lebo z biblického pohľadu vieme, prečo (to Stvorenie) Boh urobil....


 #91 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ....
13.06.24 10:40:26 | #94 (5)

Moc si fandíš, Visitore. Opravdu si myslíš, že celý vesmír existuje jen proto, aby člověk tohle, nebo aby člověk tamhleto?


 #93 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ....
13.06.24 10:54:35 | #95 (6)

presne, stvorenie je pre slávu Boha a pre človeka (to tvrdí Biblia), - a i preto, lebo iná rozumná bytosť ako človek (a vôbec život) vo Vesmíre neexistuje - kto tvrdí iné, je to len chcená fantázia - ak by aj áno, nikdy sa o tom nedozvieme...
ak je Biblia Božie slovo - ako tomu veria židia i kresťania (je to non stop viac ako 2,4 mld ľudí -podľa počtu obyvateľstva), ťažko sa dozvieme z vedy niečo iné - veda o tom pochopiteľne odborne nediskutuje, je tu pasívna, resp. nechce o tom diskutovať (lebo vždy bude zatlačená v podstatných otázkach existencie a zmyslu stvorenia ke zdi). - ale ponúkajú sa aj pre vedu (pochopiteľne len na úrovni intelektuálnych debát) tieto otázky, a tisíce vedcov to zaujíma, debatuj o tom v kuloároch (i dokonca na teoreticko-filozofických "vedeckých" konferenciách), pretože sa veda akosi chce dostať (tlačí ju do toho úžas stvorenia, na ktorý nevie odpovedať) z akejsi "pasce" len vedeckého skúmania....


 #94 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ....
13.06.24 21:45:46 | #97 (7)

lebo iná rozumná bytosť ako človek (a vôbec život) vo Vesmíre neexistuje - kto tvrdí iné, je to len chcená fantázia
*2* *2* *2*
No jistě.
Je to pravděpodobnější, než to, co tvrdíš ty
*3458* *3458* *3458*


 #95 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ....
13.06.24 23:37:26 | #98 (8)

Z vědeckého hlediska je spočítáno, že těch inteligentních civilizací ve vesmíru je víc než 10set.


 #97 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ....
14.06.24 09:39:32 | #106 (9)

nič nie je v tomto vedecky spočítané, neexistuje jediný dôkaz o existencii nejakého (v akejkoľvek forme - stejnej alebo podobnej životu na Zemi) ani v Slnečnej sústave, ani vo Vesmíre...a naviac, nikdy sa to nedozvieme, takže je to spíš irelevantná otázka, ako i jej riešenie a špekulácie...s pravdepodobnosťou blížiacou sa nule, neexistuje vo Vesmíre život - je lokalizovaný ako dar Boha len na Zemi z dôvodov, ktoré poznáme - a dá sa to nie dokázať, ale i logicky (biblicky) zdôvodniť...


 #98 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.06.24 09:52:59 | #108 (10)

Zaspal jsi dobu - jako ve všem
*5087*
Více než 20 typů aminokyselin bylo detekováno ve vzorcích japonské vesmírné sondy Hayabusa 2, která ji koncem roku 2020 přivedla na Zemi z asteroidu, uvedl v pondělí vládní úředník a poprvé ukázal organické sloučeniny nalezené na asteroidech v roce 2020
*6476*
Kensei Kobayashi, emeritní profesor astrobiologie na Yokohamské národní univerzitě, řekl, že bezprecedentní objev mnoha typů aminokyselin na mimozemském tělese by mohl naznačovat existenci mimozemského života
*6476*
Je to víc důkazů o možné existenci života ve vesmíru, než důkazů o možné existenci Boha.
*3440* *3440* *3440*


 #106 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.06.24 18:37:30 | #123 (10)

Drakeova rovnice je matematický vztah, který teoreticky umožňuje určit počet komunikaceschopných mimozemských civilizací existujících ve stejném okamžiku.Formuloval ho americký astronom Frank Drake v 60. letech 20. století. Rovnice vypadá následovně:

N – předpokládaný výsledek, počet vyspělých inteligentních civilizací schopných mezihvězdné komunikace,
R* – označení přírůstku počtu hvězd v Mléčné dráze za určité období (6 – 40; 10 za rok),
fp – podíl hvězd, které (podobně jako Slunce) mají okolo sebe planetární systémy (0,1 – 0,5; 0,5),
ne – průměrná hodnota počtu planet v planetárním systému, na kterých panují vhodné podmínky pro život (0,5 – 2,5; 2),
fl – poměr z předchozích vhodných planet, na kterých se život skutečně vyvine (0,01 – 1; 1),
fi – poměr z předchozího, kde život vznikl a rozvíjel se až k inteligentní formě života (10−7 – 1; 0,01),
fc – podíl inteligentních forem života, které dosáhly schopnosti aktivní mezihvězdné komunikace (0,01 – 0,1; 0,01),
L – odhad délky existence inteligentní životní formy schopné mezihvězdné komunikace (100 – 109; 10000 let).
Nedávno britští astrofyzikové zveřejnili tuto mírně upravenou rovnici v mléčné dráze existuje 36 inteligentních mimozemských civilizací.


 #106 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.06.24 18:49:40 | #127 (11)

veríš démonom? konšpirátorom? medzihviezdnym civilizáciám a exoplanetárnemu životu? - takých mudrcov, ktorí sa chcú predvádzať a vymýšľajú si neskutočné nezmysly - sú tisíce - priateľov hlúposti a ohlupovania hlúposťami, konšpiráciami a pavedou! - a ľudia im na to letia ako mravce na med...


1  
 #123 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.06.24 19:21:14 | #134 (12)

Je rozumné a ne hloupé připustit jakoukoliv alternativu vzniku života na Zemi.
Hloupý je ten, kdo ji nedokáže připustit - je to jeho malost.
*3655* *3655*


1  
 #127 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ....
14.06.24 12:26:54 | #113 (9)

Co je to desetset? Deset stovek, tedy tisíc?


 #98 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.06.24 18:38:10 | #124 (10)

prostě víc jak deset


 #113 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ....
14.06.24 13:33:08 | #115 (7)

„presne, stvorenie je pre slávu Boha a pre človeka (to tvrdí Biblia), - a i preto, lebo iná rozumná bytosť ako človek (a vôbec život) vo Vesmíre neexistuje - kto tvrdí iné, je to len chcená fantázia - ak by aj áno, nikdy sa o tom nedozvieme...“

1. Dobře ilustruješ rozdíl mezi věděním a vírou. Kdo ví, ten také ví, kam až jeho vědění sahá. Kdo věří, ten bude to, co mu říká jeho víra, považovat za jistotu i tam, kam jeho vědění nedosahuje. A přesně s tou jistotou, kterou tu neustále předvádíš, se bude vyjadřovat o věcech, o kterých ve skutečnosti už z principu nemůže vědět vůbec nic.
Ta „fantázia“, že by ve vesmíru mohl existovat život i jinde, je totiž rozhodně reálnější, než to, že byl vesmír stvořen a že Bible je boží slovo. Stačí víru nepoužívat jako filtr na informace, aby ti to došlo.

2. Věda není v žádné pasti, a také není „v podstatných otázkách existence a smyslu stvoření“ zatlačena k žádné zdi. Těmito věcmi se věda bude zabývat pouze tehdy, když budeme vědět (vidíš ten stejný slovní základ?), že něco takového jako stvoření vůbec existuje, a ne tomu pouze věřit. Do té doby můžou vědci v kuloárech o víře a jejím vztahu k vědě diskutovat asi tak stejně, jako o jejím vztahu k zametání ulic a vyvážení popelnic, nebo třeba k fotbalu. V „kuloárech“ se vědci baví o mnoha věcech s vědou nesouvisejících, takže proč ne, když jsou věřící, taky o víře? Mimochodem, osobně jsem výskyt takové kuloárové debaty na žádné konferenci nezaznamenal – ani osobně, ani z doslechu…


 #95 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ....
14.06.24 14:04:39 | #116 (8)

*3484* Přesně *3484*
Věda/vědění se stále posouvá - víra je ohraničená Bibli - už se nikam neposune, pokud věda nepřijde na to, jak to doopravdy je. *34087* *34087* *34087*


 #115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ....
14.06.24 15:13:42 | #119 (9)

Víra není ohraničená Bibli, ona je totiž nadčasová a Bůh je věčný :-)


 #116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.06.24 15:32:42 | #121 (10)

slovo Božie je večné, kresťanská viera je založená na Biblii hlavne NZ...ostatné viery sú o inom....


 #119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ....
14.06.24 18:41:29 | #125 (9)

myslíš že by byl posun myslet si, že má Bůh anténky jako mimozemšťané?


 #116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.06.24 19:14:53 | #132 (10)

Pro Zemi ano - zanikla by jedna organizace, která je vina mnohému zlu, protože zneužila dobře míněné slova jednoho vizionáře - Ježíše.
*34087* *34087*
V historii/mýtech všech starých kultur jsou indicie o bozích přicházejících z nebe - je jich víc, než indicie k jedinému Bohu. *34087* *34087* *34087*


 #125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ....
14.06.24 15:48:43 | #122 (8)

viera je tiež značné vědění, ale iného typu, ako je znalosť životom skúsenostná a vedecká...viera je znalosť transcendentálna, znalosť v iných dimenziách vědění, ktorá nie je experimentálne overiteľná, i keď i transcendentálna viera má vzťah k bežnému životu, a nejako nadväzuje na bežné i vedecké poznanie...preto sa v posledných desaťročiach hovorí (náboženské, filozofické, vedecké konferencie a literatúra) o tom, že transcendentál­nu/biblickú vieru a vedecké znalosti nie je možné od seba striktne oddeľovať, ale že sú spájateľné a vzájomne obohacujú i vieru i vedu...


 #115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ....
13.06.24 21:42:37 | #96 (5)

Zbytečný prostor - vnímáme tak kvadriliontinu vesmíru - takže nebyl stvořen pro člověka - je tu věčně - někde zaniká, někde se ze zaniknutého tvoří nový - nekonečný koloběh.
*3440* *3440* *3440* *3440* *3440*


 #93 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ....
14.06.24 18:47:15 | #126 (6)

Vesmír byl stvořen pro život a ten v něm je. Vesmír jako takový měl začátek a bude mít i konec.
Je to v jeho plánu zakomponováno. Bůh ale stvoří další svět, protože samotný Bůh existovat nemůže, bylo by to proti jeho přirozenosti. Světy mají na sebe okamžitou návaznost ale nemůžeme říci že ten další svět bude podobný nebo stejný jako ten dnešní. *6365*


 #96 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ....
14.06.24 18:50:36 | #128 (7)

prosím, sme tu normálni a nepíš hlúposti!


 #126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ....
14.06.24 19:17:23 | #133 (7)

V momentě zániku může vznikat nový a tento cyklus může být nekonečný.
*3655* *3655* *3655*


 #126 

| Předmět:
05.06.24 15:56:08 | #43

v Gen 1, 27
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. sú tu pozoruhodné dva rozhodujúce momenty:
1. Boh stvoril človeka na Boží obraz, to znamená, že človek ako taký je výzorom, v duchovnom zmysle slova ako Boh, podobá sa na neho...potvrdzuje to Písmo aj tak, že "Boha budeme vidieť z tváre do tváre" - a naviac, že človek veriaci v Boha je slobodný, priateľ Boha, a nie otrok - lebo priateľ vie, čo robí jeho Pán/priateľ, ale otrok nevie, čo robí jeho pán (ktorý je i jeho nepriateľom)...
2. Boh stvoril človeka (čo je zaujímavé) len v paritnom/duálnom priateľskom partnerstve v pohlavnom rozlíšení - muža a ženu, ktorí sa bude v živote dokonale doplňovať vo všetkých pozemských veciach - povinnostiach, problémoch, ktorí si budú duo-partnermi v najužšom/najin­tímnejšom priateľstve, ktoré bude viesť aj k rozmnožovaniu - naplnení zeme, jej riadení a podmanení...| Předmět: RE:
05.06.24 17:50:11 | #48 (1)

Bůh Stvořitel a Otec náš stvořil nejprve člověka (muže) a teprve s odstupem času stvořil ještě člověka (ženu) a zdůvodnil to tím, že není dobré, aby člověk byl sám. Do té doby žil člověk (muž) v zahradě v Edenu skutečně sám. Jiní lidé tu nebyli. (I to můžete z Bible vyčíst.) PROČ TOMU TAK BYLO? *16217*


1  
 #43 

| Předmět: RE: RE:
05.06.24 17:54:47 | #50 (2)

s odstupom času, lebo tento svet musel byť materiálne a inak pripravený pre život človeka - muža a ženy....


 #48 

| Předmět: RE: RE:
07.06.24 09:00:32 | #56 (2)

Bůh si dělal srandu, když tvrdil že stvořil ženu aby se muž nenudil.
Ve skutečnosti Muž nebyl hermafrodit a tak musel Bůh vymyslet způsob rozmnožování, tak stvořil ženu. *14503*


 #48 

| Předmět: RE: RE: RE:
07.06.24 09:25:26 | #57 (3)

...Boh stvoril ženu v parite (a v ničom inom) mužovi ako partnera životom - pre pomoc a radosť, rozmnožovanie, o tom sú milióny kníh a debát...bol to nám nepredstaviteľný projekt Boha v pláne života, ktorý zažívajú oba v celých dejinách, - spolužitie muža a ženy, to je dnes veda (prírodné a spoločenské vedy), právo, filozofia, náboženstvo,... - všetci to riešia, ale nikdy úplne nedoriešia tento projekt Boha- bol to nesmierny, najdôležitejší a najkrajší projekt Boha v stvorení - život muža a ženy (a rodiny) v dôstojnosti a láske ich znovapovolanie k Bohu...


 #56 

| Předmět: RE: RE: RE:
07.06.24 10:14:21 | #58 (3)

...sledujem tvoje vyjadrovanie - urážaš denne Boha!


 #56 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
07.06.24 10:16:38 | #59 (4)

A Bůh nemá smysl pro humor ?


1  
 #58 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
07.06.24 10:18:07 | #61 (5)

isteže má, ale humor más voje pravidlá, hranice - a vtipkovať o Bohu hlúpym humorom je cez, prechádza k jeho urážaniu....


 #59 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.06.24 10:21:29 | #62 (6)

Tu hloupost humoru posuzuje On?


 #61 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.06.24 14:37:24 | #65 (7)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: nevhodné do fóra


 #62 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
07.06.24 18:51:58 | #66 (7)

humor má svoje parametre - od totálnej nemravnosti a hlúposti po mravný kultivovaný humor, ktorý počujeme aj v prostredí kňazov, dokonca i pápeža, ktorý vtipkuje aj o sebe - má byť intelektuálny, nie sprostý...o pravidlách humoru hovorí svedomie a srdce: humor hlavne neuráža, nemá porušovať česť iných, a nemá byť uštipačný a výsmešný - taký humor sa páči aj Bohu, Boh miluje humor:-)


 #62 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.06.24 18:50:50 | #129 (8)

například když řekl Fico na mítinku, že je Čaputová Piča, *6940* tak to nebyl humor i když Fico se tomu smál.


 #66 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.06.24 19:08:03 | #131 (9)

to je Ficov problém, tak to nechaj tak...rieš svoje problémy - ako podsúvaš, posmeškuješ a i klameš...mimocho­dom, to tu nepatrí, tak sa drž témy....


 #129 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
07.06.24 14:36:34 | #64 (4)

vy jste Bůh?


 #58 

| Předmět: RE: RE: RE:
08.06.24 10:32:36 | #68 (3)

Všechno tvořené poprvé je prototyp a většinou zmetek.
První knedle, první auto, raketa, umělý srdce a tisíce dalších věcí - všechno zmetky na vyhození - a proto i člověk bude zničen a stvořen jiný.
*19433* *19433*
Je hodně indicií, že nejsme prví civilizace a taky skončíme tak, jak ty předešlé.
Přežije až ta, která se nebude spoléhat a obracet na nějakého boha.
*34087* *34087* *34087*


 #56 

| Předmět:
04.06.24 16:00:56 | #35

....v kresťanskej filozofii (i v biblickej viere) pojem Boha, ako stvoriteľa tohto sveta a Vesmíru, je pojem večnej bytosti, ktorá podľa T. Akvinského je číre Ukutočňovanie, Nutné Bytie, Najvyššie Bytie, Usporiadateľ všetkého a Prvá Príčina celého stvorenia,
...pojem Boha je živý u všetkých národov, kultúr, etník, rás - z toho je zrejmé, že človek si svojimi prirodzeným schopnosťami môže utvárať a vytvoriť určitý pojem Boha, či už svojimi vonkajšími zmyslami (pre prijímanie vnemov z vonkajšieho sveta), ale hlavne vnútornými zmyslami - rozumovou činnosťou, intelektom, za účasti vôle, ktorými spoznáva dokonalosti vo svete, odkrýva súvislosti a vzťahy medzi vecami a javmi, porovnáva, triedi a odlišuje od seba jednoduché pojmy od zložitých, prechádza od čiastkových pojmov ku všeobecným, a z viacerých pojmov si tvorí nový konečný pojem - a tak, na základe vnemov z vonkajšieho sveta a intelektuálnou činnosťou, s pomocou Božieho zjavenia (Písma) si môže vytvoriť pomerne presný, i keď čiastkový pojem Boha, spoznávať jeho vlastnosti, ako Hýbateľa a tvorcu príčinnosti príčin, jeho zámery so svetom i s človekom...| Předmět: RE:
04.06.24 18:11:27 | #38 (1)

pojem Boha je živý u všetkých národov, kultúr, etník, rás
*5087* *5087*
Spíš boha - protože bohové jsou tady od dávných věku - Bůh je tady 6000 let jen u izraelitů - jiné národy mali své bohy - je potřeba rozlišovat a nevymýšlet.
*3632* *3632* *3632* *3632* *3632*


 #35 

| Předmět: RE: RE:
04.06.24 18:12:56 | #39 (2)

pojem Boha je živý u všetkých národov, kultúr, etník, rás

ale jen bigotní katolíci mají toho pravého... *49*


1  
 #38 

| Předmět: RE: RE:
05.06.24 14:13:49 | #42 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: nevhodné do f'óra


 #38 

| Předmět: RE: RE:
05.06.24 16:26:38 | #44 (2)

Jen ti kteří věří v jediného Boha, tak věří v toho pravého. Ti co jich mají mnoho, tak jsou falešní.
Například Inkové věřili v pravého Boha kterého symbolizovalo slunce.
Křesťané označuji podobně Boha světlem a také si nemyslí že je světlo Bůh.


 #38 

| Předmět:
03.06.24 20:33:00 | #17

Člověk vznikl dle mé teorie takto:
Bůh vymyslel svět, který má tu vlastnost, že je stále v pohybu a podle Božích zákonů se někam posunuje něco se v něm tvoří a něco zase zaniká.
Bůh stvořil člověka skrze tento svět.
Jak je známo Bůh sám přímo nikdy nic nedělá.
Svět vznikl skrze Ježíše a ten zase si na to tvoření zaúkoloval anděly.
Svět nebyl tak chytrý, aby sám vytvořil člověka v podstatě byl svět naprogramován,
tak, aby člověk vznikl zcela automaticky. *2614*
| Předmět:
03.06.24 20:11:38 | #11

Krudox má pravdu Bůh stvořil svět protože se nudil. *691*| Předmět: RE:
03.06.24 20:21:47 | #13 (1)

...Boh stvoril svet, pretože to chcel, a pre človeka - stvorenie sveta je z lásky - pre poznávanie Boha i človeka - stvorenie ako vzájomná interakcia Boha i človeka....


 #11 

| Předmět: RE: RE:
03.06.24 20:36:39 | #18 (2)

"Boh stvoril svet, pretože to chcel" to není argument, my se neptáme na touhu nebo vůli něco udělat, ale na to co ho k té touze přimělo. *12619*


 #13 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.06.24 20:43:55 | #24 (3)

áno, Boh stvoril tento (náš) svet a v ňom život, a povedal prečo to urobil....


 #18 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
05.06.24 16:30:10 | #45 (4)

Lidé se hádají o to jak toho člověka tvořil a ateisté jak v přírodě vznikl život. Tedy dosti podobná otázka.


 #24 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
05.06.24 17:53:11 | #49 (5)

nie je to tak, obe skupiny polemizujú, "argumentujú" a hádajú sa, ako vznikol/či bol stvorený svet, a ako vznikol, či bol stvorený život....to sú rozhodujúce základné/kľúčové otázky človeka, na ktoré nikto nikdy neodpovie, lebo sú tajomstvom Boha (u ateistu tajomstvom prírody)....


 #45 

| Předmět: RE:
03.06.24 20:29:21 | #16 (1)

váľať nudu na Boha je rúhaním...veda nikdy nedá odpoveď pre vznik života, príšinu jeho vzniku, ani pre jeho zmysel....z biblického pohľadu vieme, prečo Boh stvoril život...


 #11 

| Předmět: RE: RE:
03.06.24 20:40:20 | #19 (2)

to není rouhání v podstatě je to trochu jinak on by se začal nudit kdyby něco neudělal protože být sám je nuda. Představ si, že budeš sám se sebou hrát šachy. Natož kdyby je hrál sám se sebou Bůh. To by byla teprve nuda. *691*


 #16 

| Předmět: RE: RE:
03.06.24 20:48:25 | #28 (2)

jo, protože chcel, ne že se nudil na věčnosti...


 #16 

| Předmět:
03.06.24 16:12:37 | #2

Gen 1.
1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.
3 I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo.
20 I řekl Bůh: „Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!“
24 I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“ A stalo se tak.
27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
....z náboženkého hľadiska (biblické údaje) je evidentné (tieto údaje berie do úvahy viac ako polovica ľudstva), že to bol Boh, akási človeku neznáma entita s absolútnou mocou stvorenia a tvorenia, ktorý stvoril nebo a zem, ustanovil svoje zákony a zákonitosti, aby mohol vzniknúť neživý svet, a na ňom vzniknúť živý svet viditeľný i neviditeľný, aby mohol vzniknúť život, a aby sa tieto skutočnosti života udržali v existencii a funkčnosti...
náboženské i nenáboženské smery (i vedecké) si dávajú otázky, a pokúšajú sa na ne odpovedať - prečo vznikol Vesmír a v ňom- i v slnečnej planetárnej sústave Zem, a prečo bolo Bohom stvorené tak niečo nepochopiteľné, ako je neživý, ale hlavne živý svet a pre jeho udržanie dizainovaný vo vrcholnej entite rôznopohlavnej biparity človeka - muža a ženy (a tak je to analogicky i v ostatnej živej prírode) - na základe čoho, z akej príčiny, a aký má život z hľadiska existencie Zeme, Vesmíru a človeka význam a zmysel...| Předmět: RE:
03.06.24 18:50:41 | #4 (1)

4Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.
5Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

14I řekl Bůh: „Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.
15Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí.“ A stalo se tak.
16Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.
17Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,
18aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.
19Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

že to trochu popletli, pane vědče? to jste zase zapomněl dodat B, že?
nejprve stvořil světlo a pak teprve slunce, měsíc, hvězdy, zdroj toho světla?


 #2 

| Předmět: RE: RE:
03.06.24 19:59:22 | #5 (2)

haha zase jeden kreacionista který bere Bibli doslovně *6554*


1  
 #4 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.06.24 20:42:49 | #22 (3)

no právě že ne, zrovna na tomto je vidět rukopis tehdejších lidských představ, tehdejšího poznání, kdyby to bylo opravdu nadiktované samotným Bohem, tak tam snad tyhle nepřesnosti nejsou...


 #5 

| Předmět: RE: RE:
03.06.24 20:07:53 | #7 (2)

Nic nikdo nepopletl...jen čtete nepozorně. Než Bůh začal tvořit NEBE a ZEMÍ... všechno se nacházelo v tmě. Bez světla nic nemůže existovat...

‭Genesis 1:3-10 B21‬
[3] Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. [4] Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. [5] Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“. Byl večer a bylo ráno, den první. [6]

Světlo, které zde stvořil Bůh se nachází v jiné dimenzí v dimenzí kde přebývá pro člověka neviditelný svět.

Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“ [7] Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se. [8] Bůh nazval oblohu „nebe“ a byl večer a bylo ráno, den druhý.

Bůh oddělil vody ...POD OBLOHOU od vod NAD OBLOHOU ...zde Bůh odděluje svět neviditelný a viditelný svět pro člověka. Dimenze do kterých člověk může nahlédnout svým zrakem a dimenze do kterých v té době nemohl nahlédnout člověk. V dnešní době máme přístroje, které nám částečně pomáhají nahlédnout do světa neviditelného, kde náš samotný zrak nemůže vstoupit.

[9] Bůh řekl: „Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš!“ – a stalo se. [10] Bůh nazval souš „země“ a shromáždění vod nazval „moře“. A Bůh viděl, že je to dobré.

Teprve zde Bůh odhaluje zemí, která v té době byla ještě zaplavena vodou.
*4600* *4600* *4600*


 #4 

| Předmět: RE: RE:
03.06.24 20:07:54 | #8 (2)

On by byl problém i opačně.
Kdyby stvořil Slunce ale světlo až o tom tak jak by to slunce asi vypadalo a hlavně bylo by to vůbec slunce? *27179*


 #4 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.06.24 20:18:18 | #12 (3)

svetlo pre vznik a udržiavanie života má len dva základné aspekty: 1. energetický (pre metabolizmus) a pre 2. videnie (vzhľadom na orgán videnia) pre získavanie informácií z okolitého sveta (zem, vesmír) a vnútorného sveta (tela)...


 #8 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.06.24 20:46:09 | #25 (3)

bingo, muselo to být tak nějak zaráz...


 #8 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
04.06.24 16:41:48 | #36 (4)

to co Bible popisuje není vědecký záznam události *17790*


 #25 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
04.06.24 16:43:51 | #37 (5)

řekni to našemu velikému ruskému vědci... *49*


 #36 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
05.06.24 11:03:55 | #41 (5)

v Biblii sú záznamy dvojakého druhu vedecké i "nevedecké": 1. ide o záznamy historické, sociologické, právne, záznamy vzniku Izraela Izraela a iných priľahlých národov a etník od počiatku jeho/ich existencie, tradícií národov, záznamy právnych systémov, záznamy umenia, kultúry, zvykov, návykov, jazyka, záznamy vzdelávania, vzdelania, práce a jej odvetví, formy štátneho zriadenia (ríše, kráľovstvá, etniká) - tie rámujú vnútorne i okrajovo Bibliu, vtedajší spoločenský a rodinný život, čo patrí do aj oblasti vedeckého skúmania,
ALE hlavným princípom a záujmom Biblie je 2. Božie zjavenie (Božie slovo) - tu ide o záznamy o stvorení tejto zeme a Vesmíre, stvorenie vecí neživých, a hlavne živých, stvorenie života, stvorenie predovšetkým človeka a význam, cieľ a zmysel tohto stvorenia, ktoré sú spojené s hriechom človeka vo vzťahu k Bohu, ale aj cestou opätovného návratu hriešneho človeka k Bohu, ktorý ho stvoril - Biblia je tak záznam dejín spásy človeka skrze Krista...- a to už nepatrí do vedeckej oblasti skúmania, i keď mnohé elementy týchto vecí spadaj priamo ala nepriamo do vedy...


 #36 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.06.24 16:35:18 | #46 (6)

V Bibli primárně nejde o Boží slovo ani nelze Biblí Boha dokázat.
Bible jednoduše ukazuje lidem Boha jaký je a co s člověkem zamýšlí.


 #41 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.06.24 17:48:24 | #47 (7)

Biblia je Božie slovo, tak nekamufluj!


 #46 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.06.24 21:00:28 | #51 (8)

Bible je slovo člověka, který Boha vymyslel.


 #47 

| Předmět: RE: RE: RE:
12.06.24 15:18:50 | #82 (3)

Slunce je objekt, který ze své fyzikální podstaty prostě musí vytvářet světlo. Pokud by někdo vytvořil Slunce, světlo by už tvořit nemusel.


1  
 #8 

| Předmět: Život: jeho skutečnost, tajemství a…
03.06.24 15:26:31 | #1

Je evidentné, že život človeka- ako aj život iných živých entít v prírode tohto sveta vznikol, a doteraz ani prírodné (a iné) vedy nepotvrdili v ktorom čase, a hlavne nie je ani vedecky potvrdené "prečo vznikol", aký má význam na zemi, a je veľkou záhadou, či- a aký má zmysel...| Předmět: RE: Život: jeho skutečnost, tajemství a…
03.06.24 18:45:26 | #3 (1)

ale japato? přece se všechno píše v Bibli, ne? *19557*
kromě toho, že se sám nudil... *19557*


 #1 

| Předmět: RE: Život: jeho skutečnost, tajemství a…
03.06.24 20:00:35 | #6 (1)

vědci neřeší proč vzniknul to mají nestarosti jiní. *20719*


 #1 

| Předmět: RE: RE: Život: jeho skutečnost,…
03.06.24 20:11:36 | #10 (2)

to vieme, ...vedu zaujíma jak život vznikol - sú len dve možnosti: bol stvorený v nepredstaviteľnej múdrosti z nejakej príčiny (záujmu s nejakým cieľom) , alebo je výsledkom náhody...


 #6 

| Předmět: RE: RE: RE: Život: jeho skutečnost,…
03.06.24 20:22:45 | #14 (3)

Musíme si nejprve říci co je ta náhoda. Z vědeckého hlediska pokud bychom měli dostatek informací náhoda neexistuje. Vědci s ní pracují, protože občas nejsou schopni si ty informace obstarat. Bůh má všechny informace k dispozici proto u Boha žádná náhoda neexistuje a pro člověka teoreticky také ne.


1  
 #10 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Život: jeho skutečnost,…
03.06.24 20:26:00 | #15 (4)

pre život, jeho vznik, a zmysel nikdy nebola, nie je, a nebude dostatok informácií - bude vždy tajomstvom...


 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Život: jeho…
03.06.24 20:43:26 | #23 (5)

není to pravda. Vědci se posunují v poznání a odhalují čím dál větší část přírody.
Takže je tu šance odhalit ji celou.
Bůh nestanovil jak daleko lidé mohou postoupit v poznání. *6365*


 #15 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Život: jeho…
03.06.24 20:47:15 | #27 (6)

to je pravda, máme miliardy info o živote, ale nevieme o jeho podstate nič (čo je život ako taký)...až Biblia o tom všeobecne (v zmysle náboženského pohľadu/viery - o jeho existencii a zámere a cieli) hovorí...


 #23 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Život: jeho skutečnost,…
03.06.24 20:41:26 | #20 (4)

náhoda ne je vylúčená množstvom informácií - o živote dnes máme obrovské množstvo hlavne prírodovedeckých informácií a denne ich pribúda v obrovské množstvo - ale ony nie sú schopné toho, aby sme sa čo i len nepatrne priblížili k podstate (čo je život ako taký), významu a finálnemu významu a cieľu života...to len hovorí Biblia...


 #14 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Život: jeho…
03.06.24 20:46:18 | #26 (5)

vědci vědí co je život.
Je to shluk živých buněk, které jsou nějak organizované. *27179*


 #20 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Život: jeho…
03.06.24 20:48:57 | #29 (6)

to nie je život ako taký, život vieme popísať miliónmi vedeckých informácií, ale o jeho podstate nič nevieme...


 #26 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Život: jeho…
03.06.24 20:52:28 | #31 (7)

Ještě by si měl vysvětlit co znamená slovo podstata?
Jsou to všechny informace o člověku nebo je to něco jiného? *12619*


 #29 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Život:…
03.06.24 21:15:34 | #32 (8)

podstata života je vo fenomene, že život existuje ako taký s jeho prejavmi (vedomie, svedomie, sebauvedomenie, radosť, láska, a pod.), t. j. že miliardy atómov a molekúl sa v jednom momente organizujú do buniek orgánov, a transformujú do toho fenomenu, že organizmus ako taký žije v jeho prejavoch...che­mické, fyzikálne zloženie organizmu, jeho genetické, biochemické a imunologické reakcie, organizácia buniek do orgánov a fyziológia orgánov (dýchanie, metabolizmus, výmena látok) je o niečom inom - tie sú pre funkcie mechanizmov života zabezpečujú život, ale nie sú životom ako takým...
život je záhadná transformácia neživého (jednoducho povedané Mendelejevovej tabuľky prvkov a organických a anorganických zlúčenín z jej prvkov) do živého organizmu s jeho prejavmi...


 #31 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Život:…
03.06.24 21:50:37 | #33 (8)

Jonatan --- podstata je zacatek - zaklad pravdy - proto nevis co to je. Pravdu si do hlavy nenatluces.


 #31 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.06.24 11:16:26 | #34 (9)

podstata života je "začiatok" - ale taký, že ľudský duch nevie, ako sa to stalo - nebolo mu to zjavené (nevie o tom nič) o tej "transformáci­i"/premene neživej hmoty (de facto anorganických prvkov tabuľky Mendelejeva) na organizovanú hmotu (z anorganických prvkov na neenergetické a energetické organické zlúčeniny, včetne anorganických prvkov, nerozlučne spätých so životom ako takým (kreovaných do metabolizmu i s ním naviazanou psychikou a jej fenomenmi)...je to proste najväčšia záhada/ i vedecké mystérium na tomto svete i vo Vesmíre...


 #33 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Život: jeho…
03.06.24 20:50:08 | #30 (5)

Opakuji vědce nezajímá jaký má význam život toto nechávají například odpovědět nevědecké Bibli. Nebo jiným knihám. Vědci se do toho nemontují.


 #20 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Život: jeho…
12.06.24 15:38:07 | #83 (6)

Vztah mezi vědci a Biblí se dá charakterizovat příměrem k mechanikovi, který se snaží přijít na kloub tomu, proč jeho složitý stroj přestal fungovat, a prosťáčkovi, který nechápe, o co se ten týpek furt snaží, když příčina problému je přece tak jasná: Je to rozbitý!


1  
 #30 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Život: jeho…
12.06.24 18:04:50 | #86 (7)

vzťah medzi Bibliou a vedou je oprávnený, a o tom sú už debaty vo vedeckej sfére,- pochopiteľne, Biblia nie je predmetom vedy, veda biblické tvrdenia nemôže prijať, vieme prečo, nie sú jej predmetom výskumu - avšak, je známe, že Biblia sa zaoberá tvrdením ako život vznikol, aký má zmysel (z pozície viery/náboženskej z pozície vo vzťahu k Bohu), ...vedu zaujíma len empíria "faktu" života a smrti, a popisuje a rieši jeho mechanizmy, - nie podstatu ...


 #83 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Život:…
12.06.24 18:17:16 | #88 (8)

Vztah mezi Biblí a vědou není žádný. Jak píšeš, Bible není předmětem vědy. Co se v ní píše, má nějakou váhu pouze pro toho, kdo se jí rozhodl uvěřit. A je jedno, jestli je to vědec, který se nechce smířit s tím, že jeho věda stále nedohlédne všude, nebo pasáček koz, kterého by taková ambice ani nenapadla.

Ve vědecké sféře žádné debaty o vztahu Bible a vědy nejsou. Ty jsou ve sféře křesťanské, ale s vědou nemají nic společného. Víra vědce ve vědecké práci nemůže ovlivnit. A naopak, vědecká práce vede k víře ve stejné míře jako jakákoliv jiná práce, spíše méně.

Každopádně prohlašovat něco za pravdu a fakt jen proto, že tomu věříš, je myšlenkové selhání jak sviňa.


 #86 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.06.24 18:36:13 | #89 (9)

mnoho vedcov debatuje vedľa vedeckého skúmania i o Biblii, i keď nie je predmetom vedy, ale aktivuje- a pozitívne irituje myseľ k tomu, že veda im nedokáže odpovedať na základné otázky vzniku, zmyslu života a smrti..
človek nie je zameraný len na vedu, čo tá povie, a to je amen - ale zamýšľa sa ďalej, ľudská myseľ, vedomie, svedomie ide omnoho ďalej - čo je za tým, čo je za otázkami, dimenziami, na ktoré veda nedokáže odpovedať? - čo sú tie tajomstvá, mystériá života a smrti? - prečo je život? prečo je smrť? - teda obmedzovať myslenie človeka len na vedu znamená limitovať ho v myslení, nevedie k uzatváraniu nových pohľadov na život a smrť..
dnes sa už všeobecne prijíma: veda ma obohacuje o jeden pohľad (experimentálne skúmateľný), ale Biblia ma obohacuje- a dáva nový pohľad na život a smrť, jeho význam - transcendentálny - taký, ktorý si pýta vedomie i svedomie - ak sa tieto pohľady neoddelia od seba, môžu sa spájať v novom a širšom pohľade na život, jeho zmysel, na smrť, jej zmysel...teda integrujúci pohľad z oboch pohľadov (vedecký a biblický) otvára nové obzory vnímania ta chápania týchto vecí...a poznáme to aj z prístupu napr. F. Collinsa, a mnohých iných svetových vedcov od stredoveku podnes, ako aj starých filozofov - gréckych i rímskych...


 #88 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.06.24 20:53:30 | #90 (10)

Vědci samozřejmě nedebatují jen o vědě, to je jasné. Jenže ty děláš, jako kdyby se dalo vedle vědy debatovat už jen o Bibli (nebo křesťanství obecně). Někteří vědci někdy debatují o Bibli, někteří prodavači taky někdy debatují o Bibli, někteří zase o jiných knihách, nebo o fotbale… Vztah vědce a Bible je stejný, jako vztah prodavače a Bible. Víra je může vést k jinému chování, které může v jejich práci přinést lepší, nebo také horší výsledky. Ale vědecký pohled na svět má vždycky od biblického distanc. Pokud se vyskytují v téže osobě, maximálně najdou nějaký bod koexistence, kdy jeden neodporuje druhému. Když má slovo jeden, mlčí druhý. Ale bod, kdy jeden podporuje druhý, neexistuje.

Kdyby věda skutečně podporovala víru, vědci by drtivou většinou věřili – tak to ale není… Kdyby víra skutečně podporovala vědu, byli by věřící vědci výrazně úspěšnější než nevěřící – tak to ale také není…

Všechno, co tu o vzájemné podpoře vědy a víry vykládáš, jsou jen myšlenky, jejichž otcem je přání, aby to tak bylo.

Co je za tím vším, čím se zabývá věda, nad tím se sice můžeš zamýšlet, ale možností je spousta, mezi nimi i jiných náboženských názorů. Říkat, že s vírou přijde i poznání, je nesmysl. Pokud nadřadíš jednu víru v neprokázané jiné víře v neprokázané, pravdy se nedobereš, protože vědomě, dobrovolně a cíleně většinu možností necháš stranou, aniž bys je posoudil jinak než přes filtr své víry, což je jako posuzovat křesťanství podle Leninových spisů, liberalismus podle Putinových projevů, nebo slovenské vlastenectví podle Mein Kampfu…


 #89