Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 143151x
Příspěvků:
1685

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ..
22.06.24 20:26:07 | #2229

Nedá se nic dělat, milovati Hospodinku Boha svou a bližní své tak jako sebe je racionální náboženství.

Všechno ostatní je modloslužebnictví :-).| Předmět: RE: ..
22.06.24 23:13:57 | #2230 (1)

Muži to mají tak že milovati Hospodina Boha svého a bližní své tak jako sebe.
*30800*
No mohlo by to takto nějako být že má každý Boha svého/ Boha svou a bližní milovati Tak jako sebe,


 #2229 

| Předmět: RE: RE: ..
22.06.24 23:18:17 | #2231 (2)

Aby byl Bůh jenom mužem je v rozporu s tím že obraz a podoba Boha je člověk, muž a žena.


 #2230 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
22.06.24 23:49:04 | #2232 (3)

A taky když má každý Boha svého/svou tak to taky znamená že se za Bohem nemusí nikam daleko chodit, obrazně řečeno: vůbec nikam:-).


 #2231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
23.06.24 01:39:01 | #2235 (4)

K modlitbě máme vejít do pokoje svého a zavřít za sebou dveře: Matouš 6:6


 #2232 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
23.06.24 02:03:28 | #2236 (5)

Galatským 3, 20 Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden.


 #2235 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
23.06.24 02:08:28 | #2237 (6)

1. Timoteovi 2, 5Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,


 #2236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
23.06.24 10:28:32 | #2238 (7)

Kde se dva tři sejdou v jeho jméně je tam s nimi :-).


 #2237 

| Předmět: ..
16.06.24 12:04:48 | #2226

Je možné že by Bůh mohl být nebinární ?
*32594*| Předmět: RE: ..
16.06.24 13:00:44 | #2227 (1)

Možná že Bůh je nebinární jen se projevuje jako Otec a někdy zase jako Matka. *10535*


 #2226 

| Předmět: RE: RE: ..
19.06.24 18:41:15 | #2228 (2)

Přísloví 1, 8
Můj synu(dcero), slyš naučení svého otce, nezavrhuj poučení své matky.


 #2227 


| Předmět: o dědictví
12.06.24 08:26:21 | #2225

Ř 8,17 A jsme-li jeho potomstvo, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spoludědicové Kristovi.

Skutky 20, 32
A nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás zbudovat a dát vám dědictví..

Galatským 3, 29
A jestliže jste Kristovi, jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení.

Titovi 3, 7
abychom se ospravedlněni jeho milostí stali dědici v naději života věčného.

1 Korintským 3, 23
vy pak jste Kristovi a Kristus Boží.| Předmět: ..
08.06.24 00:42:56 | #2217

"Bohové" jsme pokud jsme údy Kristova těla, Kristovo tělo jsou mnozí.. (1.Korintským 12/14,20,27)
*14521*
Ty Otče ve mně - ja v nich - oni v nás. (Jan 17/21-23)
*14521*
Efezským 4:
4 Jedno tělo a jeden Duch,
5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
*32594*| Předmět: RE: ..
08.06.24 00:45:52 | #2218 (1)

Ef 1,23 která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.


 #2217 

| Předmět: RE: RE: ..
08.06.24 06:04:54 | #2219 (2)

Jak přišli k Trojjedinému Bohu ve třech osobách když Bůh je v mnoha osobách :-) ?
*14377*


 #2218 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
08.06.24 06:28:07 | #2220 (3)

A milovati máme Boha svého (svou).. a bližní své tak jako sebe :-)
*30644*


 #2219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
08.06.24 06:30:37 | #2221 (4)

Zákon celý v jedné větě: Miluj bližní jako sebe (Galatským 5:14)
*33060*


 #2220 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
08.06.24 18:06:13 | #2222 (5)

Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
(1.Korintským 12/27)


 #2221 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
10.06.24 23:42:05 | #2223 (3)

ne je jen jeden


 #2219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
11.06.24 07:00:25 | #2224 (4)

To jo ale skrze všechny působí a je ve všech (Efezským 4:6)


 #2223 

| Předmět: Plnost Boží
23.05.24 16:09:56 | #2215

Koloským 2: 9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10v něm jste i vy dosáhli plnosti..
Efeským 3: 19
..a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání, a tak byli naplněni až do vší plnosti Boží.| Předmět: RE: Plnost Boží
23.05.24 16:20:10 | #2216 (1)

Efeským 1:23 ..která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.


 #2215