Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 145698x
Příspěvků:
1715

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Bohové ?
21.11.23 09:59:24 | #2071

Když Bůh odvětil Mojžíšovi : "Jsem který jsem" tak zřejmě existuje i "Jsem která jsem".| Předmět: RE: Bohové ?
21.11.23 17:54:05 | #2072 (1)

To už jsme dva:-)| Předmět: RE: RE: Bohové ?
22.11.23 00:33:24 | #2074 (2)

To jsou všichni, on ten monoteizmus už je takový :-).
*30644*


 #2072 

| Předmět: RE: Bohové ?
21.11.23 17:55:21 | #2073 (1)

On to myslel tak, že to není podstatné... mělo tam být, jsem který jsem a basta.| Předmět: RE: RE: Bohové ?
24.11.23 22:06:22 | #2076 (2)

Ex 3:15
Bůh ještě Mojžíšovi řekl: Toto řekneš synům Izraele: יהוה, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův mě poslal k vám. Toto je mé jméno navěky, toto je mé připomenutí z generace na generaci
*14521*
To je asi tak o tom že vlastním jménem se každý nějako jmenujeme ale JSEM je každý.


 #2073 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohové ?
24.11.23 23:19:26 | #2077 (3)

A neb :
Efezským 4
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #2076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohové ?
25.11.23 04:32:23 | #2078 (4)

A milovati máme co ?
Boha svého (své JSEM) a bližní své tak jako sebe.


 #2077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové ?
25.11.23 04:56:55 | #2080 (5)

Proč by náboženství Boha živých mělo být něčím složitější a když tak čím?
*30800*
Tak jistě že modloslužba, ta složitější je, k modloslužbě se musí uctívat nějaká modla, nějaký objekt mimo nás, mimo naše JSEM, což ovšemže může být docela náročné :-).
*3090*


 #2078 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové ?
29.11.23 07:49:13 | #2082 (6)

1. Jan 4
12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
14A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


 #2080 

| Předmět:
19.11.23 19:36:23 | #2070

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: mimo téma| Předmět:
09.11.23 18:02:51 | #2016

Pán má o tebe asi zájem, dej mu svou lásku v Janovi:-)
Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich“ (Jan 14, 22-26)| Předmět: RE:
10.11.23 03:20:17 | #2017 (1)

*6236* Jan 17: 26 *32594*


 #2016 

| Předmět: RE:
10.11.23 03:24:01 | #2018 (1)

Jan 17:10 a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven.


1  
 #2016 

| Předmět: RE: RE:
10.11.23 03:26:11 | #2019 (2)

Což mi opět připomíná že Bůh je mnoho osob a ne jenom tři osoby.


 #2018 

| Předmět: RE: RE: RE:
10.11.23 07:55:41 | #2024 (3)

Pokud jsi četla toho Henocha I. pak je ti jasné, že vše může být jinak. Přidáš Enuma Eliš, Sitchina a začneš přemýšlet.
Samozřejmě, že vše není 100%, ale nutí to k zamyšlení.| Předmět: RE: RE: RE:
11.11.23 14:07:43 | #2055 (3)

Zklamu tě. Bůh neexistuje. Je přímo trestuhodné, že stát finančně podporuje církve. Je ale fakt, že část poslanců (lidovci) jsou voleni věřícími. *6561*


 #2019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.11.23 14:13:57 | #2058 (4)

Bůh a církve to je jako nebe a dudy :-)


 #2055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.11.23 16:10:08 | #2059 (5)

Ale církve mají Boha jako ikonu jejich podnikání. Docela dob e se jim z toho žije. Jen těch farářů co je v Česku. *6561*


 #2058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.11.23 16:15:09 | #2060 (6)

Nežijí s toho jenom faráři ale i jeptišky ale oni mají i své "sponzory".


 #2059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.11.23 16:19:46 | #2062 (7)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.11.23 16:16:47 | #2061 (6)

A víš že jich je málo ?
Musej zaskakovat faráři například i s Polska.


 #2059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
11.11.23 16:21:08 | #2063 (7)
| Předmět: RE: RE: RE: RE:
19.11.23 19:35:13 | #2069 (4)

Nelze dokázat, že něco je a naopak.
Lidé hledají pomoc na všech úrovních.| Předmět: RE: RE:
10.11.23 07:49:01 | #2021 (2)

Já vám to přeji:-)| Předmět: RE: RE: RE:
10.11.23 07:55:06 | #2023 (3)

Tělo Kristovo je mnoho údů(osob):

1. Korintským 12
12Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.
13Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.
14Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.
15Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestala být částí těla.
16A kdyby řeklo ucho: „Protože nejsem oko, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestalo být částí těla.
17Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich?
18Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl.
19Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo?
20Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo.
21Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“ Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!“
22A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné,
23a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme,
24jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest,
25aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý.
26Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.
27Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.


 #2021 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 08:05:17 | #2026 (4)

Pavel to nezachrání:-)
Když Ježíše křižovali bylo mu 10 let a nikdy se s ním nesetkal.
Krom jeho údajné vize, která ho oslepila. Někteří badatelé to považují za epileptický záchvat a navrácení zraku v křesťanské diaspoře jako nutný zázrak pro dokreslení příběhu.
S jeho listy je to podobné jako s evangelii. Není jistý autor.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 08:10:26 | #2028 (5)

No jo ale za mnou taky přišlo světlo z nebe, "obklíčilo mne".. a epilepsii nemám :-).


 #2026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 08:30:39 | #2031 (6)

Kontakt s neznámem, ještě nemusí být kontaktem s všemohoucí mocí:-)
Také bych měl několik příběhů ze svého života.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 08:33:03 | #2033 (7)

No jo ale chleba láme Kristus, to nikomu nepřenechal :-).


 #2031 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 09:14:40 | #2037 (8)

Chleba lámu i já:-)
A nedělám z toho vědu.
Možná o to v mysli moc stojíš a pak se ti to promítá do živých snů nebo polosnění (lucidní snění).| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 15:16:48 | #2041 (9)

Jan 6
48Já jsem chléb života.


 #2037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 18:51:49 | #2043 (10)

Já jsem Mandarinka, na co máš větší chuť?:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.11.23 00:25:04 | #2046 (11)

Citrusovému ovoci se u mně moc nedaří když se tu nějaké nějakou náhodou objeví tak většinou uschne


 #2043 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.11.23 07:56:18 | #2048 (12)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.11.23 08:14:25 | #2052 (13)

 #2048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.23 19:25:29 | #2066 (14)

Když máš na to čas:-)To by měl Mnichal radost:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.11.23 08:17:11 | #2053 (12)

Při tom když jsem byla malá tak jsem měla citrusové ovoce ráda, kdo vi čím to je že už v obchodech vypadá mi nevábně.


 #2046 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.23 19:32:40 | #2067 (13)

U nás v práci byl ředitel, který si zakládal na svém citroníku, jež vypěstoval ze semen a kupodivu rodil každý rok, většinou 3 - 4 plody.
Ten rok, o kterém píši se urodil jen jeden, ale pořádný. Chodil okolo něj jako jestřáb, aby snad nenapadlo nějaké nevinné kvítko, jej utrnout. Hýčkal jej, omýval vlažnou vodou.
Pak přišla nová sekretářka a zapsala se tím, že mu k poradě udělala čaj s citronem:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.11.23 08:22:31 | #2054 (12)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.23 19:34:24 | #2068 (13)

Je to v kůře a pokud strouhneš do lineckého nebo do vánočky, tak se to tam ztratí:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE:
11.11.23 14:09:15 | #2056 (4)

A čím větší úd, tím lépe. *1060*


 #2023 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
11.11.23 14:13:26 | #2057 (5)

Malý prý vydrží déle :-)


1  
 #2056 

| Předmět: RE:
09.11.23 11:09:28 | #2013

Ateisti jsou malí páni, Bůh je větší Pán/paní :-).
*31247* *30* *6763* *27012* *21662* *15730*| Předmět: RE: RE:
09.11.23 17:57:31 | #2014 (1)

Jitřenka řídí kokrhání:-)| Předmět: RE: RE: RE:
10.11.23 03:37:44 | #2020 (2)

Jb 38,7 zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol?


 #2014 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 07:59:26 | #2025 (3)

Andělé a synové boží - dá se mezi ně dát rovnítko?
Proč byli pro boží plán s člověkem stvořeni andělé? Není snad bůh všemohoucí? Potřebuje pomocníky?
Možná je pravda někde jinde a kvůli jednomu trojjedinému bohu byli ti ostatní stejného druhu odsunuti do pozic andělů a synů božích, aby byla zachována kontinuita.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 08:07:44 | #2027 (4)

Trojjediného Boha si vymyslel Tertilliánus :
"V západní církvi se objevuje latinské slovo trinitas (trojice) na počátku 3. století u Tertulliana. Jedná se o neologismus, který Tertullianus vyvinul, aby zároveň postihl trojici i jednotu (tres + unitas). Tertullianus také zavádí pro Otce, Syna a Ducha svatého označení persona, osoba."
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice
*32594*
V Bibli se Trojjediný Bůh vůbec nikde nevyskytuje, je to zřejmě falešné učení to aby se odvedla pozornost od toho že Bůh je v nás a že jsme Kristovo tělo.


 #2025 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 08:11:59 | #2029 (5)

Jan 17: 21 "Aby všichni byli jedno.." ..a ne jenom tři.


 #2027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 08:32:54 | #2032 (6)

V jednotě je síla (Herakleitos z Efesu)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 08:26:14 | #2030 (5)

Myslím, si, že za vše může nový příchod Krista. Už v roce 50 n.l. se křesťané ptali, kdyže se nám Kristus znovu vrátí?
Bohužel na to neznal odpověď ani Petr ani jeho bratři.
Začalo se spekulovat a vymýšlet a přidávat a hledat.
A tak se bůh i jeho syn postupně začali přesouvat, někam, kam za nimi nikdo nemůže a také nemůže dokázat jejich vliv, sílu a všemohoucnost.
Druhým faktorem je napasování nového zákona na ten starý, vypořádání se s jeho židovskou předlohou. Kdyby Kristus neměl návaznost na starý zákon a nebyl svázaný s bohem, těžko by byl prvními židovskými kristovci přijímán.
Z toho plynou dohady a snahy o lepší a ještě lepší výklad. Trochu mi to připomíná starověkou agoru, kde se řečníci předháněli v květnaté a ještě květnatější mluvě.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 08:44:35 | #2036 (6)

Ono taky křesťanství zůstalo pod vlivem pohanství, mít za každou cenu nějaké ty "bůžky".


 #2030 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 09:18:37 | #2039 (7)

Buddhisté usilují o spokojený život.
Co je pak lepší?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 15:22:17 | #2042 (8)

Buddha s Ježíšem jsou nejrozšířenější modly na světě, jenom Panna Marie je asi že trumfne :-).


 #2039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 18:57:14 | #2045 (9)

Ani Mohamed nechtěl být zpodobňován.
Lidé pořád něco kreslí, modelují, vytváří, jsou nesmírně kreativní a pak to vnucují jiným a někdy jsou nespokojení, pokud je to odmítáno:-)
Na Kanárských ostrovech nají černou madonu a panenku z Borovic:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.11.23 00:25:57 | #2047 (10)

všechno jsou to padělky :-).


1  
 #2045 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.11.23 07:56:48 | #2049 (11)

Nevím, nevím, jedna byla vyplavena mořem:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.11.23 07:58:06 | #2050 (12)

Ale na druhé straně ty lidi chápu, chtějí pořád něco slavit. Údajně mají v roce 11 dní, kdy neslaví žádný svátek:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.11.23 07:59:33 | #2051 (13)

Kdo vi které to jsou, ty by jsem mohla slavit :-)


 #2050 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.11.23 19:24:51 | #2065 (14)

Když máš na to čas:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 08:42:42 | #2034 (5)

"Podle jiné verze původu těchto pojmů užil Tertullian metafory kartaginského divadla, v němž si herci nasazovali na obličej masku (persona), která představovala jejich úlohu."


 #2027 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 09:16:07 | #2038 (6)

Vidíš, kolik významů může mít, jen to správně pochopit.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 15:16:25 | #2040 (7)

No ale není ta trojjedinost z Bible :-).


 #2038 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
10.11.23 18:53:00 | #2044 (8)

Slovíčko sem, slovíčko tam a je z toho mezinárodní konflikt:-)
Horší je pokud přejde do krvavé řežby a pak hledej boha, který takový čin ospravedlní.| Předmět: RE:
04.11.23 07:27:05 | #1993 (1)

.. z knihy Mýty staré Mezopotámie: Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách
vydané v Odeonu, Praha 1977
slba

I. tabulka
Když nahoře nebesa nebyla pojmenována,
dole země jménem nebyla zvána,
tu prastarý Apsú, jejich zploditel,
a životodárná Tiámat, rodička veškerenstva,
5 své vody smísili dohromady.
Nevynořily se pastviny, rákosové houští nebylo vidět.
Když žádný bůh se ještě neobjevil,
jménem nebyl nazván, osud žádnému nebyl určen,
tu z jejich lůna bohové byli stvořeni.
https://eldar.cz/hade/enuma.pdf


 #1992 

| Předmět: RE: RE:
05.11.23 12:46:44 | #2002 (2)

Bůh je jen představa v hlavách věřících. Je záměrně udržovaná duchovními kteří z toho žijí jako čuníci v žitě, Dokonce jim na to nic nedělání přispíváme všichni prostřednictvím státu. Spravedlivé by bylo aby duchovní byli placeni jen z příspěvku věřících. *6561*


 #1993 

| Předmět: RE: RE: RE:
05.11.23 13:08:10 | #2004 (3)

To máš asi na mysli církve katolickou a spol.
Ale tady platíme všichni "stejně" jenom za internetové připojení:
Zjevení 21
1A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo.
2A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha.
3A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid;
*30644*
Jo ještě by se mělo přispívat semhle : Jsme Chat vhodný i pro mobilní telefony a vše zcela ZDARMA!
Služby Chatujme.cz jsou zcela zdarma, finanční dar je zcela dobrovolný.
https://napoveda.chatujme.cz/financni-podpora


 #2002 

| Předmět: RE:
04.11.23 07:59:19 | #1996 (1)

Kdo to mohl postavit, to byli tenkrát na světě nějací obři a jejich děti si hráli na pobřeží ?
https://www.bing.com/images/search?q=kilclooney+more&setlang=cs-cz&mkt=cs-cz&form=M403J8&first=1


 #1992 

| Předmět: RE: RE:
04.11.23 09:05:25 | #1997 (2)

Aztékové tvrdí, že jsme pátou civilizací.
Sumerové byli nejspíše inspirací Mojžíšovou a sami čerpali z ještě starších textů, které se nám právě vlivem mnohých náboženství a předsudků s nimi spojených, do dnešní doby nedochovaly.
Pokud oni věděli, že došlo ke srážce planet, museli vládnout takovými technologiemi, které jim to poznání umožnily.
Další možností je, že přišel někdo z hora, kdo jim o tom pověděl.
Přečti si ten epos celý, není to dlouhé.
Henoch existuje ve dvou verzích, ale tahle k pochopení stačí.
Zajímavá je i pasáž jak se Lámech nemůže vyrovnat s tím, co se jeho ženě narodilo za potomka. Hodně bílý a červený ve tváři a s jasně žhnoucíma očima, jako mají andělé, vlasy jako beránek (není to přesná citace, trochu jsem to zjednodušil).
Ale jako celek vrhá jiné světlo na padlé anděly a na potopu.
Bůh tam vystupuje spíš jako vedoucí výpravy, který se snaží udržet pořádek. Star trekovsky bych řekl "nezasahovat do kulturního vývoje společnosti"| Předmět: RE: RE:
04.11.23 09:17:22 | #1998 (2)

Ještě připojím Ninchursag.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ninchursag
Matku všech bohů (také "boží krávu") a hlavní aktérku příběhu o stvoření člověka - Adapy (též. Addama) a jeho následovníků.
Adapa je chápán také v množném čísle, jako bytosti téhož druhu.
Děti se nejprve rodily císařským řezem a nebyly schopny rozmnožování, jako Adapa. Rodičkami bylo 50 bohyní.
Adapa stál o nesmrtelnost a nedočkal se jí, unikla mu stejně jako Gilgamešovi.| Předmět: RE: RE: RE:
05.11.23 08:57:08 | #1999 (3)

Tak jistěže tvořivá boží síla a nebo energie, či jak to nazvat se bez mužsko-ženského a nebo bez otcovsko-mateřského principu neobejde.


 #1998 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
05.11.23 09:07:31 | #2000 (4)

Bohyně všech věcí Euronymé povstala z Chaosu a aby mohla tančit, oddělila od oblohy moře. Po vlnách pak tančila směrem k jihu a za ní se zvedl vítr, záhy se proměnivší v hada Ofióna. Toho pohled na tančící nahou bohyni natolik vzrušil, že se na ní vrhl. Euronymé v podobě holubice pak ve vlnách vyseděla vejce všehomíra, jež v určený čas Ofión rozmačkal a ze skořápky se vyhrnuly hvězdy, planety, Slunce, Měsíc, země, rostliny i živočichové.

Euronymé a Ofión se potom nastěhovali na horu Olympos, Ofión však začal rozhlašovat, že svět je jen jeho dílem a tak ho Euronymé svrhla do podsvětí. Sama pak stvořila sedm hvězdných mocností spolu s dvojicí Titánů pro každou. Theiu a Hyperióna pro Slunce, Foibu a Atlanta pro Měsíc, Métidu a Koia pro Merkur, Themidu a Eurymedonta pro Jupiter, Thetidu a Ókeana pro Venuši a Rheiu a Krona pro Saturn.

V Arkádii pak povstal z půdy první člověk, pochopitelně Pelasgos, praotec Pelasgů.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
05.11.23 09:10:12 | #2001 (5)
| Předmět: ? otroctví ?
07.10.23 04:12:13 | #1978

| Předmět: ..
20.09.23 07:21:20 | #1975

Boha od člověka nelze oddělit i když se o to mnozí "ateisté" snaží, ale nejde to, Bůh se může vzdálit to asi že jo, ale jsme tělesnou boží schránkou, Bůh nás oživuje, to proto je Bohem živých a boží mlýny, ty melou ustavičně :-). *30644*


1  

| Předmět: RE: ..
20.09.23 08:11:47 | #1976 (1)

..ne že by člověk stavěl boží chrámy ale Bůh stvořil člověk je boží chrám..


1  
 #1975 

| Předmět: RE: RE: ..
20.09.23 08:26:38 | #1977 (2)

1. Korintským 3
16Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
17Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.


1  
 #1976 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
08.10.23 08:18:03 | #1980 (3)

Asi by to mělo být a nebo mohlo být i takto :
Matouš 6:6
Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k své Matce, která zůstává skrytá; a tvá Matka která vidí co je skryto, ti odplatí..


 #1977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
08.10.23 10:44:34 | #1981 (4)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: ok


 #1980 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
11.10.23 08:37:37 | #1983 (4)

JSEM je jméno Boha živých :-).
Milovati své JSEM a bližní své tak jako sebe ?
To nemůže nikomu škodit tak že to takto nějako určitě asi že JE:-).


 #1980 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
11.10.23 17:53:25 | #1985 (5)

Proč by náboženství Boha živých mělo být nějaké složitější když blahoslavení chudí duchem, vše ostatní je idolatrie, uctívání idolu a nebo modlářství.


 #1983 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
03.11.23 19:53:10 | #1987 (4)

Bůh existuje v každém věřícím jako neurčitá představa. Co věřící, to jiný Bůh. *6561*


 #1980 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
04.11.23 00:41:01 | #1989 (5)

Bůh není představa :-).
Bůh je konání..


1  
 #1987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
07.11.23 09:10:50 | #2005 (6)

Bůh je na tom, v hlavách věřících, stejně jako Vodník, Čert nebo Čarodějnice. Proč mají i nevěřící přispívat, formou daní, na duchovní, kteří z těchto bajek žijí jako prasátka v žitě. Prospěšnější by pracovali někde v továrnách anebo v zemědělské výrobě. *6561*
Gabriel


 #1989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
07.11.23 20:49:11 | #2011 (7)

Přemýšlím o tom že hodně kněžích se stalo knězi tak že jako malý chlapci ministrovali a možná jsou závislí na vůni kadidla :-)?


 #2005 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
09.11.23 17:59:12 | #2015 (8)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
08.11.23 14:43:44 | #2012 (7)

Ono ta naše úřednická vláda to bude asi o moc větší marnotratný výdaj.


 #2005 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
07.11.23 09:21:51 | #2006 (3)

S tím se dá souhlasit. Bůh je skutečně v hlavách věřících jako představa udržovaná církvemi. Každá církev udržuje u svých věřících jinou představu (kolik že těch Bohů vlastně je?). Žádná církev však, ani v dnešní době, době velkého vědeckého poznání, nedokázala existenci nějakého Boha. Duchovní na vytváření představ Boha a všech svatých mají dost času a propracovanou metodiku. Jako učebnice jim slouží Bible. *6561*


 #1977 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
07.11.23 20:46:41 | #2010 (4)

Dříve a nebo kdysi dávno jsem tomu moc nevěřila ale Bůh je láska:
1.Jan 4
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


 #2006 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
11.11.23 16:21:42 | #2064 (5)

Líbí se mi definice - Láska je boží. *6561*


1  
 #2010 

| Předmět: Původ Trojice
18.09.23 06:54:43 | #1974

V keltském náboženství hrálo velkou roli číslo tři a jeho násobky, šest a devět. Trojka dokonce ovlivňovala učení druidů, protože jejich výuka probíhala v učení se nazpaměť triádám. Triáda je malý útvar o třech větách, ve kterém byla schována moudrost druidů. Keltové měli mnoho bohů (několik set), ale i těm vládla trojice nejsilnějších. Teutates, Esus a Taranis| Předmět: ,,
18.08.23 01:01:26 | #1968

Koloským 2
..na Kristu.9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10v něm jste i vy dosáhli plnosti..
Efezským 4
10Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest.

1. Korintským 12
13 byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.
27Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.| Předmět: RE: ,,
18.08.23 01:28:06 | #1969 (1)

Efezským 4
4Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #1968 

| Předmět: RE: RE: ,,
25.08.23 04:51:37 | #1970 (2)

A to slovo bylo Bůh a to slovo se stalo tělem, vy jste tělo Kristovo..


 #1969 

| Předmět: RE: RE: RE: ,,
27.08.23 06:46:30 | #1971 (3)

Následovat Ježíš Krista je vyznávat Boha Otce, tak jako On ale jsem začala přemýšlet o Bohu i rodu ženského, neb Eva je obrazem a podobou Boha ženského rodu, neb nevypadala jako Otec a Bůh někoho oslovuje k učinění člověka, ona je obrazem a podobou po Bohu mateřství když je mátí všech živých, Bůh se i za jako matku prohlašuje v Izajáši 66/13 a nebo za jako kvočnu či orlici s mláďaty, Ježíš říká že kdokoliv kdo činí vůli Boží je Jeho bratr, sestra i matka, to jest tělo Kristovo, rodina Boží, ženy mohou být tím čím jsou ale Otce máme jednoho. ale máme být všichni Jedno: Jan 17/21-23.


 #1970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ,,
29.08.23 20:24:27 | #1972 (4)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: ,,
14.09.23 11:32:44 | #1973 (4)

Deuteronomium (Pátá Mojžíšova) 30, 6 Hospodin, tvůj Bůh, obřeže tvé srdce a srdce tvého potomstva, abys miloval Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a byl živ.
*30800*
Deuteronomium (Pátá Mojžíšova) 30, 6 Hospodinka, tvá Bůh, obřeže tvé srdce a srdce tvého potomstva, abys milovala Hospodinku, Boha svou, celým svým srdcem a celou svou duší a byla živá.


 #1971 

| Předmět: RE: RE: RE: ,,
07.11.23 09:29:56 | #2007 (3)

Slovo Bůh se stalo tělem- fantastická definice Boha. Slovo Čert vytváří čerta. Slovo vodník vytváří hastrmana. Na takové úrovni je myšlení duchovních. *6561*


 #1970 

| Předmět: JHVH : יהוה
17.08.23 17:12:38 | #1966

Když dám do překladače z tetragramu יהוה písmenko po písmenku tak je to: J Bůh a Bůh a nebo: J ten a ten a nebo: J ta a ta, ale asi by to mohlo a nebo mělo být: "J ten a ta" když obraz Boha a podoba Boha je člověk, muž a žena a když dám do překladače הוה tak je to: "vášeň".