Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 125710x
Příspěvků:
1597

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ..
01.03.24 08:01:43 | #2131

Když se řekne člověk, tak to ale ještě nevíme zde jde o ženu a nebo o muže ale míněno je obojí, a nebo člověk jako:
Člověk (Homo) je rod živočichů z čeledi hominidi (Hominidae), k němuž patří jediný současně žijící zástupce člověka – druh člověk moudrý (Homo sapiens) a jeho blízcí vyhynulí příbuzní. Odhaduje se, že rod je asi 2,8 milionu let starý.
Tak že je to jasné že slovo člověk je sice jednotné číslo ale i všichni, může to být jedinec ale když se blíže neurčí zda jde o ženu nebo o muže tak nevíme kdo z těch dvou to je a nebo je to rod živočichů z čeledi hominidi.
A to se ví že z Bohem je to tak nějako podobně, může být on i ona neb člověk, muž a žena je obraz a podoba Boha a Kristovo tělo jsou mnozí ne-li všichni.| Předmět: RE: ..
01.03.24 08:09:32 | #2132 (1)

1. Korintským 12
2Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám.
3Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a že nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.
4Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch;
5rozdílné služby, ale tentýž Pán;
6a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech.
7Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu.
8Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha,
9někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,
10někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená.
11To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.
12Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.
13Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.
14Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.
15Kdyby řekla noha: „Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestala být částí těla.
16A kdyby řeklo ucho: „Protože nejsem oko, nepatřím k tělu,“ tím by ještě nepřestalo být částí těla.
17Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich?
18Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl.
19Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo?
20Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo.
21Oko nemůže říci ruce: „Nepotřebuji tě!“ Ani hlava nemůže říci nohám: „Nepotřebuji vás!“
22A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné,
23a které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest, a neslušné slušněji zahalujeme,
24jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest,
25aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý.
26Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.
27Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů..


 #2131