Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 78345x
Příspěvků:
1357

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Jan 10
08.06.22 22:55:34 | #1667

27Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou
28a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.
29Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky.
30Já a Otec jsme jedno.“
31Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali.
32Ježíš jim řekl: „Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat?“
33Židé mu odpověděli: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.“
34Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: ‚Řekl jsem: jste bohové.‘
35Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy – a Písmo musí platit –
36jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl: Jsem Boží Syn?
37Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi!
38Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“
39Opět se ho chtěli zmocnit, on jim však unikl.| Předmět: RE: Jan 10
10.06.22 23:08:45 | #1668 (1)

Efezským 4
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #1667 

| Předmět: RE: RE: Jan 10
10.06.22 23:22:37 | #1669 (2)

svatý Duch je Bůh


1  
 #1668 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 10
10.06.22 23:23:28 | #1670 (3)

Jan 4:24  Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.


 #1669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 10
10.06.22 23:24:55 | #1671 (4)

pravda je dveře Ježíš


 #1670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 10
10.06.22 23:49:19 | #1673 (5)

Jan 10
O dobrém pastýři:
1 „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič.
2 Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.
3 Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je.
4 Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.
5 Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“


 #1671 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 10
11.06.22 04:04:49 | #1674 (6)

Cizím hlasem jsou nauky které v Evangeliích nejsou.


 #1673 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 10
11.06.22 04:38:47 | #1675 (7)

vrátným je Duch svatý


 #1674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 10
11.06.22 07:44:55 | #1676 (8)

Víc hlav - víc kapusty :-)


 #1675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 10
11.06.22 07:47:45 | #1677 (7)

To proto asi bystřím pozornost když někdo tvrdí nějakou tu nebibličtinu:-)
Je to cizí hlas.


 #1674 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 10
11.06.22 15:01:56 | #1678 (8)

kdo ví, hospodyňko


 #1677 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
11.06.22 15:08:31 | #1680 (9)

Jo, to není složitý :-), to je také tím že jsem četla posledních 30-40 let Bibli a ne jiné příručky :-).


 #1678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.06.22 15:17:40 | #1681 (10)

Různých svůdců je mnoho, tak to i Ježíš předpověděl že tomu tak bude že máme být ostražití a už Pavel si stěžuje že tomu tak již je a přetrvává to, uchytili se všelijaké jiné povídačky, naposledy jsem se s tím setkala u svědků u margo.


 #1680 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.06.22 15:21:57 | #1682 (11)

já už ani nepamatuju, kdy naposledy, spíš furt


 #1681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.06.22 15:39:24 | #1683 (12)

Jo - jo je to často..


 #1682 

| Předmět: zajímavost
29.05.22 14:01:51 | #1660

Římanům 2:16  Nastane den, kdy Bůh skrze Ježíše Krista
bude soudit podle mého evangelia, co je v lidech skryto.

Bůh skrze Krista, podle Pavlova evangelia - bude soudit.| Předmět: RE: zajímavost
29.05.22 16:30:22 | #1662 (1)

Římanům 2
13 Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší; ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní.
*1028*


 #1660 

| Předmět: RE: RE: zajímavost
02.06.22 15:07:10 | #1663 (2)

Jakubův 2:26  Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.


 #1662 

| Předmět: RE: RE: RE: zajímavost
02.06.22 16:30:41 | #1664 (3)
| Předmět: RE: zajímavost
05.06.22 06:10:40 | #1665 (1)

Zjevení 22
12 Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.
*825*


 #1660 

| Předmět: RE: RE: zajímavost
05.06.22 06:12:54 | #1666 (2)

To bude asi ta karma když přijde brzy :-)


 #1665 

| Předmět: Pomluva :-)?
29.05.22 09:50:25 | #1655

Povšimla jsem si že margo s visitorem mají společnou črtu, nesnášejí v příspěvcích volně vložené (prý že bez komentáře) Slovo boží z Bible, to asi proto že jich usvědčuje ze lží, jako by se dalo a nebo mělo Slovo boží komentovat, jako by nemělo svoji vlastní obdivuhodnou Moc.
Bojí se Slova Božího jako čerti kříže?
Tedy vlastně margo jako paní čertová kůlu :-).
Prudili mne v diskuzích oba dva za to že je vkládám do příspěvků, při tom je to tak milé když se verše z Bible skládají do sebe, něžně ve svůj vlastní smysl když setkávají se :-).| Předmět: RE: Pomluva :-)?
29.05.22 09:54:12 | #1656 (1)

Jan 14
24Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.


 #1655 

| Předmět: RE: RE: Pomluva :-)?
29.05.22 10:26:11 | #1658 (2)

Koloským 2
8 Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10 v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.


 #1656 

| Předmět: RE: RE: RE: Pomluva :-)?
29.05.22 13:58:54 | #1659 (3)

1 Korintským 11:3  Rád bych, abyste si uvědomili,
že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.


 #1658 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pomluva :-)?
29.05.22 16:19:53 | #1661 (4)

*825*
L 13:29
A přijdou mnozí od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království.
30 A hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední.“


 #1659 

| Předmět: Dobrá zpráva
28.05.22 21:03:59 | #1652
| Předmět: RE: Dobrá zpráva
29.05.22 01:20:38 | #1653 (1)

jj


 #1652 

| Předmět: ON-LINE
27.05.22 22:13:42 | #1651

21:42 - Rada ukrajinské pravoslavné církve vyhlásila nezávislost na moskevském patriarchátu, ke kterému se dosud hlásila. Důvodem je postoj k válce, píše BBC.| Předmět: Aha..
23.05.22 16:05:50 | #1645

Papyrový záznam z dnešního egyptského Asuánu zmiňuje bohyni jménem Anat-Jahu, kterou dokonce znali i Židé. Byla uctívána v chrámu zasvěceném Jahvemu, coby jeho žena,..
https://www.dotyk.cz/magazin/socha-anat-gaza-30000516.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu| Předmět: RE: Aha..
23.05.22 18:19:48 | #1646 (1)

Zdá se tedy, že v původní archaické struktuře izraelského náboženství měl bůh Jahve svoji partnerku, v severopalestinské oblasti byl snad spíš spojován s bohyní Anat, v jižním Judsku s bohyní Ašerou. Plnost božství v tehdejší době byla vyjádřena spojením muřského i ženského aspektu.
http://www.didactylos.cz/50145-partnerky.html
(Proč by vlastně chudák nejvyšší bůh měl být sám, rodina patřila přece k největšímu požehnání všech.)


 #1645 

| Předmět: RE: RE: Aha..
23.05.22 18:31:44 | #1647 (2)

Jahve a jeho paredros v náboženství předexilního Izraele
https://adoc.pub/jahve-a-jeho-paredros-v-naboenstvi-pedexilniho-izraele-.html


 #1646 

| Předmět: RE: RE: Aha..
26.05.22 04:25:26 | #1648 (2)

nejvyšší má život sám v sobě


 #1646 

| Předmět: RE: RE: RE: Aha..
26.05.22 23:35:30 | #1649 (3)

a člověk tohoto může dosáhnout po smrti


 #1648 

| Předmět: RE: RE: RE: Aha..
27.05.22 21:46:40 | #1650 (3)

Zjevení 22
17A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.


 #1648 

| Předmět: O Bohu
13.05.22 03:45:36 | #1640

Bůh je dozajista i rodu ženského. že by byl Bůh jenom mužskej je docela úsměvné, vždyť člověk - žena je také obraz a podobenství Boha :-).
*30767* *1028* *431*| Předmět: RE: O Bohu
14.05.22 15:39:14 | #1642 (1)

Bůh a Otec
žena a muž


 #1640 

| Předmět: RE: RE: O Bohu
18.05.22 07:43:38 | #1643 (2)

Možná Ruach - Duch Svatá.
Ruach - Duch Svatá je v hebrejštině ženského rodu, řecky už je to Pneuma rodu středního a k nám doputovala v rodu mužském jako Duch Svatý, hm..


 #1642 

| Předmět: RE: RE: RE: O Bohu
18.05.22 07:59:09 | #1644 (3)

Tak že by mělo být :
Genesis 1
1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2 Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Ducha Boží vznášela se nad vodami.


 #1643 

| Předmět: Korintským
09.05.22 08:21:20 | #1638

1K 11,12 Vždyť jako je žena z muže, tak je zas muž skrze ženu – a všechno společně je z Boha.
2K 3,5 Ne že jsme sami o sobě způsobilí (tak abychom si mohli něco myslet sami o sobě), ale naše způsobilost je z Boha,| Předmět: Lukáš 5
08.05.22 16:54:41 | #1634

31 Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
32 Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšné.“| Předmět: RE: Lukáš 5
08.05.22 18:37:30 | #1635 (1)

minulý čas


 #1634 

| Předmět: RE: RE: Lukáš 5
08.05.22 18:46:05 | #1636 (2)

To jako že nikoho nevolá, nepovolává?


 #1635 

| Předmět: RE: RE: RE: Lukáš 5
09.05.22 00:16:29 | #1637 (3)

jistě, povolává Otec


1  
 #1636