Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 102377x
Příspěvků:
1270

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ABBA
23.05.22 04:53:41 | #839

Římanům 8, 15Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!

No jo ale dcery mají asi že Ducha dcerovství..| Předmět: RE: ABBA
23.05.22 05:14:31 | #840 (1)

Když je Duch synovství je i Duch dcerovství ?
Když synové mají Boha svého Otce tak dcery mají Boha svou Matku?


 #839 

| Předmět: RE: RE: ABBA
26.05.22 04:22:41 | #841 (2)

Eva porodila syna a poznala Hospodina
| Předmět: Jan 17
13.05.22 10:56:08 | #833

Ježíš se modlí v Jan 17
21 Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě; ať jsou i oni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi mě poslal.
22 Dal jsem jim slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
23 Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.| Předmět: RE: Jan 17
14.05.22 16:04:22 | #834 (1)

to zná každý| Předmět: RE: RE: Jan 17
14.05.22 22:12:54 | #835 (2)

Možná všichni ne :-).


1  
 #834 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 17
17.05.22 07:18:03 | #836 (3)

Římanům 3:12  všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.
Římanům 3:23  všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
Římanům 5:12  Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.

Římanům 6:3  Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt?
Římanům 9:6  Ne že by slovo Boží selhalo. Vždyť ne všichni, kteří jsou z Izraele, jsou Izrael,
Římanům 9:7  ani nejsou všichni dětmi Abrahamovými jen proto, že jsou jeho potomci, nýbrž `z Izáka bude povoláno tvé potomstvo´, to jest:
Římanům 10:16  Ale ne všichni přijali evangelium. Už Izaiáš říká: `Hospodine, kdo uvěřil naší zvěsti?´
Římanům 11:12  Jestliže tedy jejich selháním svět získal a jejich úpadek obohatil pohany, co teprve, až se všichni obrátí?
Římanům 14:10  Proč tedy, ty slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudnou stolicí Boží.
Římanům 15:11  A opět: `Chvalte Hospodina všichni národové a vzdej mu chválu lid všech zemí.´


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 17
18.05.22 07:40:05 | #837 (4)

Efezským 4
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
*10535*


 #836 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 17
18.05.22 08:08:15 | #838 (5)

Ale ve skutečnosti ve všech je X.
Ženy mají obvykle dva stejný druh pohlavního chromozomu (XX) a jsou nazývány homogametickým pohlavím. Muži mají obvykle dva různé druhy pohlavních chromozomů (XY)


 #837 

| Předmět: Ha - šem
08.05.22 13:27:04 | #805

Žalm 29,11: ‚Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem
Hašem oz le’amo jiten, Hašem jevarech et amo ba’šalom.

Ha šem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ha-%C5%A0em
šém
kulička oživující Golema| Předmět: RE: Ha - šem
08.05.22 13:33:18 | #806 (1)

A co tím chceš říct Šeherezádo?


 #805 

| Předmět: RE: RE: Ha - šem
08.05.22 13:36:53 | #808 (2)

Všude ti budu v patách Kryso vymrdana kriminální.Vypadnes ze všech diskuzích úchyle vymrdanej . Tvoje zprávy sexuálního obtěžování žen , už řeší Policie.Mas se na co těšit! Divím se , že tě ještě uživatele nezablokovali všude ! Hnído úchylná


 #806 

| Předmět: RE: RE: RE: Ha - šem
08.05.22 13:40:59 | #814 (3)

Když díky Vám to tu v diskuzích žije - sice není to přímo vońavá mluva - ale jakýsi pohyb tu je :-).


 #808 

| Předmět: RE: RE: Ha - šem
08.05.22 13:37:30 | #810 (2)

To mám z jednoho článku, překvapuje mne že v Čechách Rabíni používají jméno Hospodin, ale dali tam překlad na Ha-šém..


 #806 

| Předmět: RE: Ha - šem
08.05.22 13:37:23 | #809 (1)

Golem je, ale okultní a okultismus církev zakazuje, protože nikdo nestojí o to být odhalený, už kvůli nevyhnutelným parazitům doktrín, protože co je okultní je skrytý jakože význam


 #805 

| Předmět: RE: RE: Ha - šem
08.05.22 13:38:48 | #812 (2)

No ale tou kuličkou asi že můžeme oživit sami sebe a nebo své blízké..


 #809 

| Předmět: RE: RE: Ha - šem
08.05.22 13:39:26 | #813 (2)

Pudes do basy tohle už si přehnal! Já ti dám psát takové prasárny do zpráv .V kriminále ti přejdou choutky


1  
 #809 

| Předmět: RE: RE: RE: Ha - šem
08.05.22 13:43:14 | #815 (3)

Jaký to je v base povídej kriplíku ty to tam znáš?


 #813 

| Předmět: RE: RE: Ha - šem
08.05.22 13:52:45 | #816 (2)

Kriplík opět narušil diskuzi jako by pařil ten svůj brakedance a tím svedl na zvěstí jako pokušitel našich osudů, takže GOLEM je původně z alchymie coby okultní vědy jednoho ze 4 hlavních pilířů okultní magie


 #809 

| Předmět: RE: RE: RE: Ha - šem
08.05.22 13:55:43 | #817 (3)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ha - šem
08.05.22 14:06:39 | #818 (4)

Nenačetlo se mi to, ale znám to přečetl jsem i Roman od Gustava Meyrinka Wiki je dobrá spolehlivá, ale ne ní občas 100% např.germánský symbol černého slunce převzali nacisti hřebeni a přivlastnili si jej jako nějakou pýchu či cnosti z e starogermánské mytologie, ale to ti Wiki nepoví celý jak co


 #817 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ha - šem
08.05.22 14:09:43 | #819 (5)

Jojo no to ne ale trochu to nakopne, píše se tam mimo jiné :
Svým způsobem byl i Adam, první člověk stvořený z prachu, nejdříve golemem.


1  
 #818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ha - šem
09.05.22 00:18:58 | #820 (6)

Genesis 2:7  I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.

tady je "slovo Boží"
ne doměnky


1 1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ha - šem
09.05.22 01:13:38 | #821 (7)

Zjevení 3
12 Kdo zvítězí, učiním jej sloupem v chrámě Boha svého, a nevyjdeť již více ven; a napíšiť na něm jméno Boha svého a jméno města Boha mého, nového Jeruzaléma stupujícího s nebe od Boha mého, i jméno své nové.


 #820 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ha - šem
09.05.22 01:24:00 | #822 (8)

Tady máme svoje nicky jako jméno své nové..
A nový Jeruzalém sestupujícího s nebe.., to by mohl být internet.


 #821 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ha …
09.05.22 03:33:21 | #823 (9)

ano| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ha …
09.05.22 03:34:31 | #824 (9)

Zjevení Janovo 2:7  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji."
Zjevení Janovo 2:11  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží."
Zjevení Janovo 2:17  Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many; dám mu bílý kamének, a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává."
Zjevení Janovo 2:26  Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy:
Zjevení Janovo 2:28  - tak jako já jsem tu moc přijal od svého Otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní.
Zjevení Janovo 3:5  Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž přiznám se k němu před svým Otcem a před jeho anděly.
Zjevení Janovo 3:12  Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.
Zjevení Janovo 3:21  Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.
Zjevení Janovo 21:7  Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem.


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ha - šem
09.05.22 06:46:44 | #825 (8)

Zjevení je 1.album skupiny root jinak člověk není bůh jako, když děcko vychovává svoje rodiče 😊


 #821 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ha …
09.05.22 06:49:27 | #826 (9)

dá se říct
jen ti sem tam chybí za slovem čárka


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ha - šem
09.05.22 06:49:48 | #827 (7)

Nevím pořád co tím chceš říct jako tvoje osoba mohl bys to přeložit nebo zahrát ve filmu asi jsi chodí do skauta a umíš Morseovku?


 #820 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ha - šem
09.05.22 07:02:27 | #829 (8)

chodil jsem chvilku do pionýra
morseovku moc ne
zahrát ve filmu spíš ne, nechci prodat xicht
chci tím říct, že se zde má povětšinou citovat písmo svaté
jeho výklad je jinde, což nevylučuje napsat svůj názor| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ha - šem
09.05.22 06:52:45 | #828 (7)

Šup do formy potom budeš ztlačený a hustý jako človíčkovo semínko 😮


 #820 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ha - šem
09.05.22 07:03:44 | #830 (8)

prach ze země, atomy, prvky| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ha …
09.05.22 07:04:54 | #831 (9)

podobně jako Frankenštajnovo monstrum
a pak mu dal umělé dýchání| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
09.05.22 07:18:13 | #832 (10)

Někde tady běhá slátanina nás všech a hledá hostitele jako astrální střela 🥴🤮


 #831 

| Předmět:
07.05.22 10:53:50 | #796

Přišla, jsem si popovídat s " normální" společností! Zakladatelka ,by tě měla ,blokovat za , oplzlou ,vulgaritu.. Hrůza... 🥴| Předmět: RE:
07.05.22 10:58:58 | #797 (1)

Ale jo ty potrefená matriarcho vulgaritou, jenomže o čem chceš ty na téma "slovo boží" diskutovat, tak abys byla v normě?


 #796 

| Předmět: RE: RE:
07.05.22 11:12:56 | #798 (2)

Proč jako být v normě ?
Na světě je to dost špatný..
Ale normální to není..


 #797 

| Předmět: RE: RE: RE:
07.05.22 11:48:10 | #801 (3)

Kdo je nad normu není normální


 #798 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
07.05.22 11:50:16 | #802 (4)

A kde ta norma je doma před obrazovkou?


 #801 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
07.05.22 11:51:34 | #804 (5)

Norma je psaná i nepsaná mojí normou je pud sebezáchovy auniverzalni hodnoty


 #802 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
07.05.22 11:50:28 | #803 (4)

Přispůsobovat se nepříspusobivým je náplň mého života :-)


1  
 #801 

| Předmět:
07.05.22 10:13:01 | #791

Co ty taky jsi to tady přišla zkritizovat a arogantně se nadnášet jako utiskovaná domácí puťka která má pauzu na cigáro z pepře?| Předmět: RE:
07.05.22 10:18:45 | #793 (1)

Ja jsem, v pohodě.. ( přišla jsem se poučit D..😄


 #791 

| Předmět:
07.05.22 10:11:58 | #790

Nějaké osobní střety:-).. Zřejmě..🤔| Předmět: RE:
07.05.22 10:14:28 | #792 (1)

To jsou zaražený prdy Adamova žebra


 #790 

| Předmět: RE: RE:
07.05.22 10:19:27 | #794 (2)

Můžete mi, dát školení...))?


 #792 

| Předmět: RE: RE: RE:
07.05.22 10:32:45 | #795 (3)

Co bys ráda chceš otrkat nebo jak to myslíš? To jako, že se ti vyleju srdíčko a ty přijdeš k hotovýmu? Tak to nefunguje, tak jednají instinktivně duševní paraziti musíš se vypracovat a pochopit věci sama fakt neblbni, ale kdybys měla jasno můžeš vystačit kozy ven 🤤


 #794 

| Předmět: RE: RE:
08.05.22 13:34:09 | #807 (2)

Tobě ty debile vymastenej koktavej natrhnu žebro *17812* *17812*


 #792 

| Předmět: RE:
07.05.22 11:14:33 | #799 (1)

Jinde je zablokovali a tak se natáhlli sem ale prý je to jen jeden a diskutuje sám se sebou, ja nevim co si mám o tom myslet, dnes se mi nechce přemýšlet :-).


1  
 #790 

| Předmět:
07.05.22 10:08:32 | #789

🤔| Předmět:
07.05.22 09:47:05 | #787

Krásný den všem ❤️.Tady to vypadá 🌍🙈


1  

| Předmět: RE:
07.05.22 10:03:06 | #788 (1)

To je tak, vždycky když astrální larva se vidí ve svých idolech a má potřebu se zvýraznit


 #787 

| Předmět:
07.05.22 09:07:23 | #782

Tak pravil Lumpin alias podkonak a uchyl uchylu! *17812* Schizofrenik a sexuální deviant co obtezuje zensky *6655* Měli by te zavrit do ochranné léčebny pro handicapované osoby vymrdance devianskej *3336*


1  

| Předmět: RE:
07.05.22 09:13:05 | #783 (1)

Jenom mektas z hladu jako trapná hysterka furt dokola tvůj styl je parazitovat na cizích slovech a deformovat význam úplně dementním způsobem zaostalé mršiny to je cnosti k populární opravdu 🤮


 #782 

| Předmět: RE:
07.05.22 09:15:42 | #784 (1)

Co nechápeš na tom, že Svého MISTRRA NEPŘECHČIJEŠ tak si dej pohov originální parazite 👎🖕😝


 #782 

| Předmět: RE:
07.05.22 09:18:30 | #785 (1)

Bez se léčit mrzáku a nevytěsňuj svoje negativa na uvědoměle seš trapný jenom zazaris a zhasnes 🖕😁🤥🥳


 #782 

| Předmět: RE:
07.05.22 09:19:54 | #786 (1)

Nulo bez budoucnosti v září reflektorů :-)


 #782