Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 103705x
Příspěvků:
1281

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Žalmy 50:2
04.04.22 07:33:06 | #700

Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází Bůh náš a nehodlá mlčet. Před ním jde oheň sžírající, vichřice běsní kolem něho.


1  

| Předmět: RE: Žalmy 50:2
05.04.22 02:43:03 | #701 (1)

Mně se stala před týdnem taková divná věc, uprostřed dálnice mi přestala fungovat levá noha kterou jsem chtěla rychleji vykročit kvůli přijíždějícímu autu a spadla jsem, spíš jsem se zřítila a nebo zhroutila, tak něco, chtěla jsem rychle vstát a zase jsem spadla až mi pomohla nějaká paní asi Aziatka přes cestu.. domů jsem už potom došla..
Tak že mi to hodně říká ten Žalm 50, je o čem přemýšlet, zpytovat svědomí a tak podobně..


 #700 

| Předmět: RE: RE: Žalmy 50:2
05.04.22 03:06:40 | #702 (2)

Zjevení Janovo 3:19  Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.


1  

| Předmět: RE: RE: RE: Žalmy 50:2
06.04.22 03:01:57 | #703 (3)

J..sem tě zdovolením usprávcovala neb co když by se mi stalo že by jsem najednou nebyla?
Tak aby to tu někdo mohl "uklízet" :-).
S levou nohou totiž mívám porád nějaký ten problém:
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/merta-vladimir/astrolog-441512


 #702 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žalmy 50:2
06.04.22 04:29:42 | #704 (4)

neser bohy| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žalmy 50:2
06.04.22 04:35:00 | #705 (5)

V jakém smyslu ?


 #704 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žalmy 50:2
06.04.22 04:48:20 | #706 (6)

v jednoho Boha věřiti budeš a tím Bohem jsem já
jinak propadneš peklu| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žalmy 50:2
06.04.22 04:49:50 | #708 (7)

:-) *19557* :-)


 #706 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žalmy 50:2
06.04.22 04:59:14 | #712 (7)

Není jiného zbytí : Boha svou milovati celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou a bližní své tak jako sebe :-)


 #706 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žalmy…
08.04.22 02:06:35 | #713 (8)

jsem chytřejší než žena, tak jestli ti to vyhovuje považuj mne za ženu v mužském těle| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.22 02:31:15 | #714 (9)

To jsi i tak můj bližní.


 #713 

| Předmět: Jan 10
31.03.22 01:15:51 | #695

27 Nebo ovce mé hlas můj slyší, a já je znám, a následujíť mne.
28 A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé.
29 Otec můj, kterýž mi je dal, většíť jest nade všecky, a žádnýť jich nemůže vytrhnouti z ruky Otce mého.| Předmět: RE: Jan 10
31.03.22 02:02:51 | #696 (1)

Židům 3:12  Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha.| Předmět: RE: RE: Jan 10
01.04.22 19:58:19 | #697 (2)

Židům 3
13Naopak, povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono ‚dnes‘, aby se nikdo z vás, oklamán hříchem, nezatvrdil.
14Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce.
15Je řečeno: ‚Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru!‘
16Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením?
17A na koho se Bůh hněval po čtyřicet let? Zdali ne na ty, kdo zhřešili a jejichž těla padla na poušti?
18A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, ne-li těm, kdo se vzepřeli?
19Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru.


 #696 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 10
01.04.22 20:23:19 | #698 (3)

Jan 14
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.


 #697 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 10
02.04.22 07:15:57 | #699 (4)

1 Janův 2:23  Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.


1  


| Předmět: Jak to bylo ?
16.03.22 06:53:17 | #673

Co když skrze Adama promlouval k Evě had, a pak to Adam na Evu ještě i svedl, že to ona mu to ovoce dala?
*825* *30* *6763*| Předmět: RE: Jak to bylo ?
16.03.22 08:15:38 | #674 (1)

kroky, to není dobrý, vyplivni to slunce, tohle jsou důsledky| Předmět: RE: RE: Jak to bylo ?
16.03.22 08:21:19 | #675 (2)

To nejde :-)
Bylo mi dáno být ve službě - přemýšlet o Slovu Božím, ale kritizovat to do sytosti můžeš :-).
(V dávnověkém Egyptě byl symbolem muže had i Buddhu ochránil had - kobra)


 #674 

| Předmět: RE: RE: RE: Jak to bylo ?
16.03.22 10:14:00 | #676 (3)

však ano, Egypt i Budha byli sluhové ďábla| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jak to bylo ?
16.03.22 14:13:21 | #677 (4)

No ale v Bibli je o hadovi i o hadech toho také hodně, to mohl Adam ukecávat Evu..


 #676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jak to bylo ?
16.03.22 14:27:17 | #678 (5)

Had totiž mluvit neumí jenom syčí.
Vyřešilo by se tím kdo že to s Evou mluvil.


 #677 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak to bylo ?
16.03.22 14:46:41 | #680 (6)

třeba to bylo jenom tak, že had žral ovoce a Eva čekala co se stane, no a had žral vesele dál a neumíral, tak si řekla Eva, že to nebude tak horký a když může on, může ona taky, nebo spolu mluvili něčím podobným telepatii,
nebo jeho hlas imitoval satan, ale to jsou jen spekulace, když ti nedá spát, že had jenom syčí ..

podstatné je, že nám to potom rozkryl Ježíš, který jednoznačně hada identifikuje jako satana, takže tam není moc co zkoumat| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak to bylo…
17.03.22 06:15:53 | #681 (7)

Adama mohlo posednout "ďáblíkovství" když uviděl krásnou Evu :-) ještě k tomu z jeho žebra stvořenou :-)


 #680 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak to…
17.03.22 06:18:12 | #682 (8)

Muži prý svoje chování mění když se objeví na obzoru nějaká žena :-).


 #681 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak…
17.03.22 06:30:23 | #684 (9)

Ježíš mívá s některými muži ožehavý problém :
Jan 8
44 Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, protože je lhář a otec lži.


 #682 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak to bylo…
17.03.22 06:24:38 | #683 (7)

Ale po pravdě dělá mi problém verš:
Genezis 3
15 Nad to, nepřátelství položím mezi tebou a mezi ženou, i mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře tobě hlavu, a ty potřeš jemu patu.
*30800*
Jako to zase až takové nepřátelství mezi hadem a ženou není, ani nebývá ale muž se ženou mívají konflikty když se zrovinka moc nemusejí a nebo nemilují, tak to po sobě docela jedou..
*158*


 #680 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak to…
17.03.22 06:40:26 | #685 (8)

Eva je matka všech živých (lidí), satan je strůjcem vzpoury a na jeho stranu se přidala třetina andělů
satana porazil Ježíš zástupně i za lidstvo, neporazil řekněme třeba Jidáše, nebo kohokoli z lidí
jak ty to interpretuješ, tak by musela nějaká amazonka porazit náčelníka barbarů ,o))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak…
17.03.22 06:44:05 | #686 (9)

To právě že ve Zjevení 12 je cosi takového popsáno :
http://biblenet.cz/app/b?book=Rev&no=12


 #685 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.22 07:19:16 | #687 (10)

Bible je psána metodou "Bílého psa." Ověřitelné údaje jsou pravdivé, neověřitelné jsou lživé. Celek působí pravdivě, právě pro tu příměs pravdivých údajů. Veliký problém ale nastane, když se dokáže že v Bibli jsou lži. Potom je celá Bible, zcela nedůvěryhodná, co se týče Boha.
Jinak Bible obsahuje příkazy a zákazy, aby populace zůstala zdravou a bez konfliktů. Potom je tam trocha poesie, trocha historie a Nový zákon o činnosti rádoby Mesiáše. "Třešničkou na dortu" potom je Zjevení sv. Jana, což je naprostá fantasmagorie, náboženského blouznivce.
Dobro došli.


 #686 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.22 09:42:23 | #689 (11)

ověřitelné údaje jsou pravdivé, takže podle tebe nelze dokázat, že v bibli jsou lži
ty jsi skrytý křesťan, jen to na nás hraješ ,o), protože ano v bibli nejsou dokazatelné lži *84*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jak to bylo ?
16.03.22 14:40:58 | #679 (4)

Matouš 3
7Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem?
Matouš 23
32 Dovršte tedy činy svých otců!
33 Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?
http://biblenet.cz/b/Matt/23#v33


 #676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jak to bylo ?
21.03.22 19:38:36 | #691 (5)

Zjevení 12
9 A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.


 #679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak to bylo ?
23.03.22 03:28:41 | #692 (6)

To bude asi že "vláda" mužů :-).


 #691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jak to bylo…
23.03.22 04:37:28 | #694 (7)

Však to je i vidět že všechny zcela nesmyslné války vedli i vedou pomatení zlí mužové - mužští.


 #692 


| Předmět: Jméno Boha
09.03.22 22:52:34 | #669

Tři křížky místo jména Boha.
Dnes jsem došla ke třem křížkům 🙂 místo jména Boha 🙂, což je logický neb těžko by jsme vymáhali na Bohu vlastnoruční podpis 🙂.
A bylo by to hezký, si to představte místo jména Boha v Bibli tři křížky, takový až jako ornament z nich a odpadli by dohady jak že se Bůh jmenuje..| Předmět: RE: Jméno Boha
11.03.22 09:59:48 | #670 (1)

Ono asi úplně stačí že se všichni nějako jmenujeme když je Bůh ve všech.(Efezským 4/6)


 #669 

| Předmět: RE: RE: Jméno Boha
11.03.22 14:02:15 | #671 (2)

Proto je i v Exodus 3/14 jenom to ono JSEM.
"JSEM posílá mě k vám.“


 #670 

| Předmět: RE: RE: RE: Jméno Boha
12.03.22 07:58:38 | #672 (3)

1K 11,12 Vždyť jako je žena z muže, tak je zas muž skrze ženu – a všechno společně je z Boha.


 #671 

| Předmět: RE: Jméno Boha
18.03.22 07:26:35 | #688 (1)

Každý si jej může pojmenovat, jak chce. třeba Pepek Vyskoč.


 #669 

| Předmět: RE: RE: Jméno Boha
21.03.22 19:36:37 | #690 (2)

Vzhledem k tomu že Bůh je v nás tak může se jmenovat třeba i Josef Vyskočil.


 #688 

| Předmět: smyšlenky
08.03.22 06:28:52 | #661

Kazatel 7:27  Hleď, na to jsem přišel, řekl Kazatel, když jsem porovnával jedno s druhým, abych se dopídil smyslu, jejž jsem stále hledal a nenalézal:
Mezi tisíci jsem našel jednoho člověka, ale ženu jsem mezi těmi všemi nenalezl.
Hleď, jenom na to jsem přišel, že Bůh sice učinil člověka přímého, ten však vyhledává samé smyšlenky.| Předmět: RE: smyšlenky
08.03.22 06:54:56 | #662 (1)

Achy ty ženy :-))
26A přicházím na to, že trpčí než smrt je žena, je-li léčkou, je-li její srdce síť a ruce pouta. Kdo je Bohu milý, unikne jí, hříšník jí však bude lapen.


 #661 

| Předmět: RE: RE: smyšlenky
08.03.22 07:14:21 | #663 (2)

Přísloví 18:22  Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.

mne spíš zaujalo, mezi tisíci našel jsem jednoho člověka,
já ani tisíc lidí neznám, tak proto jsem asi člověka ještě nepotkal ,o)| Předmět: RE: RE: RE: smyšlenky
08.03.22 07:18:55 | #664 (3)

A těch zbylých 999 je kdo? Všimla jsem si, že někdy Bible označuje jako lidi jen Izraelce nebo lidi požehnané, ten zbytek není lidský?


 #663 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: smyšlenky
08.03.22 10:39:23 | #665 (4)

v písmu je pár lidí, kteří tzv. chodili s Bohem, nic bližšího o nich nevíme (třeba, že byli spravedlivý, apod.)
myslím, že dobrý příklad je Elihů, který vystupuje na konci příběhu s Jobem, celou dobu o něm není zmínka
že je přítomen a je to poměrně mladík, přesto prohlásí "před tebou je člověk dokonalých vědomostí."

myslím, že takoví lidé jsou mezi námi i dnes, jen se neprojevují podobně jako Elihů a zasáhnou jen v krajním případě| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: smyšlenky
08.03.22 10:58:33 | #666 (5)

o tom ale nebyla řeč. Co ostatní? Jsou to lidé nebo nejsou. Nebo jinak, je rozdíl mezi člověk (vyjímečný a spravedlivý) a nečlověk? Existuje nečlověk?


 #665 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: smyšlenky
08.03.22 13:27:22 | #667 (6)

já myslím, že ne, písmo mluví o nádobách, jedny ke svátečním účelům a druhé ke všedním
o pšenici a plevelu, o dětech Božích a dětech ďáblových, takže o dvou kategoriích, ale
nádoby jsou ze stejné hlíny, pšenice a plevel jsou rostliny a děti jsou děti| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: smyšlenky
08.03.22 17:19:11 | #668 (7)

rozumím, některé jsou děti Boží a někteér děti ďáblovy a některé prostě tak nějak rosotu jako dříví v lese :-)


1  
 #667 

| Předmět: Dveře
05.03.22 15:18:50 | #656

Jan 10, 7 Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.
Jan 10, 9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.

Vcházeti dveřima: Ja jsem :-)| Předmět: RE: Dveře
06.03.22 01:46:37 | #657 (1)

Meditovat se JSEM ?


 #656 

| Předmět: RE: RE: Dveře
07.03.22 01:59:50 | #658 (2)

To protože:
Matouš 6/6
6 Ale ty když bys se modliti chtěl, vejdi do pokojíka svého, a zavra dveře své, modliž se Otci svému, jenž jest v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně.

Což je ono vcházení i vycházení..


 #657 

| Předmět: RE: RE: RE: Dveře
07.03.22 02:44:19 | #660 (3)

Žalm 121
8 Bůch ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od tohoto času až na věky.


 #658 


| Předmět: Žalm 82
05.03.22 01:20:59 | #655

6 Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni;
*33767*
| Předmět: Matouš 5
22.02.22 06:53:08 | #652

Matouš 5 v ženském rodě?
45 abyste byli dcery nebeské Matky; protože ona dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
46 Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna? Což i celnice nečiní totéž?
47 A jestliže zdravíte jenom své sestry, co činíte zvláštního? Což i pohané nečiní totéž?
48 Buďte tedy dokonalé, jako je dokonalá vaše nebeská Matka.
*30* *6763* *27012* *4648* *15730* *33692*
Mají i ženy svůj obraz a svoje podobenství v Bohu ?| Předmět: RE: Matouš 5
22.02.22 07:51:55 | #653 (1)

..to protože žena je také obraz a podobenství Boha:
Genesis 1
26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby..
27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.


 #652 

| Předmět: RE: RE: Matouš 5
26.02.22 01:33:21 | #654 (2)

Lidi maj většinou představu že Bůh je jenom mužskej :-).
A nebo že je Trojjediný :-)


 #653 


| Předmět: slovo Boží
18.02.22 16:25:50 | #649

Zjevení Janovo 6
9 Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali.| Předmět: RE: slovo Boží
18.02.22 16:34:59 | #650 (1)
| Předmět: Malachiáš 2
07.02.22 19:32:04 | #647