Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 102888x
Příspěvků:
1272

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ..
11.07.22 19:54:42 | #983

V Bibli není že máme mít k Bohu vztah, když si vytváříme k Bohu vztah tak z Boha tím děláme nějakou bytost a nebo nějakou osobu a to také v Bibli není že by měl být Bůh nějaká bytost a nebo osoba, nemáme si o Bohu vytvářet nijaké obrazy.
O Bohu se v Bibli dovídáme že Bůh je Duch a uctívat jej máme v Duchu a v pravdě, tedy že máme být v Duchu a v pravdě. (1.Korintským 6/19,20)| Předmět: RE: ..
12.07.22 08:18:04 | #984 (1)

A v Bibli je i, že Bůh je Láska. Láska není možná mezi neosobními "věcmi". Laska je VZTAH mezi dvěma nebo více jsoucny (osobami atp.)| Předmět: RE: RE: ..
12.07.22 08:32:45 | #985 (2)

Jojo proto asi Ježíš říká že kde se sejdou dva tři v jeho jméně je tam s nimi :-)
A to právě že je láska mezi těma dvěma třemi.. (bližními).


 #984 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
12.07.22 08:56:56 | #986 (3)

A Ježíš je Osoba:-))| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
12.07.22 09:05:08 | #987 (4)

Přišel v těle ale co je teť ?


 #986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
12.07.22 09:06:37 | #988 (5)

1. Korintským 12
12 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.


 #987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
12.07.22 09:17:39 | #989 (5)

To máš taky v Bibli, byl před očima učedníků vzat vzhůru, a jak se projevoval po vzkříšeni máš také v Bibli (např procházení dveřmi)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
12.07.22 09:26:50 | #990 (6)

Jo ale neučí milujte mne a bližní své tak jako sebe :-).


 #989 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
12.07.22 09:45:21 | #991 (7)

Ale ptá se Petra, zdali ho miluje.. A to dokonce třikrát za sebou :_))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
12.07.22 11:39:36 | #992 (8)

To jo, Ježíš je Syn Boží:

1. Jan 4.
15 Kdož by koli vyznával, že Ježíš jest Syn Boží, Bůh v něm přebývá, a on v Bohu.


 #991 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
12.07.22 13:23:40 | #993 (9)

Já a Otec JEDNO (ne jeden!) jsme...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.07.22 13:49:31 | #994 (10)

Jan 17
17Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
18Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
19Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.
20Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.


 #993 

| Předmět: :-)
08.07.22 10:50:42 | #968

Ještě že mám diskuzi Slovo Boží :-)
Tady se kdovijaké "hňupiny" psát nemůžou :-)
To by to nebylo Slovo Boží :-)
*21662* *6236* *14377*| Předmět: RE: :-)
08.07.22 11:32:54 | #969 (1)

Proto je píšeš jinde, že? :_)| Předmět: RE: RE: :-)
08.07.22 12:55:49 | #970 (2)

To by sem si nedovolila :-)


 #969 

| Předmět: RE: :-)
08.07.22 13:48:52 | #971 (1)

Tak mně tak napadlo když:
"1Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
2To bylo na počátku u Boha.
3Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest."

To povstali i "hňupiny" ?
To asi že jo, že :-)


 #968 

| Předmět: RE: RE: :-)
08.07.22 16:39:13 | #972 (2)

Genesis 1:31  Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.
Byl večer a bylo jitro, den šestý.

Genesis 2:17  Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez.
Genesis 3:2  Žena hadovi odvětila: ....
Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«"

tady vidím nesrovnalost, Bůh neřekl "ani se ho nedotkněte"


1  

| Předmět: RE: RE: RE: :-)
08.07.22 16:40:00 | #973 (3)

to je asi první hňupina, neboli domněnka| Předmět: RE: RE: RE: RE: :-)
08.07.22 17:26:49 | #974 (4)

promin, nemyslím to zle, ale není tohle, co píšeš, absolutně absurdní slovíčkaření? Ve vyprávění o neposlušnosti prvních lidí v rajské zahradě jde přece uplně o něco jiného než o "dotknutí se" ovoce, či co jim bylo přesně řečeno.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: :-)
09.07.22 07:28:14 | #975 (5)

A o co ?


 #974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: :-)
09.07.22 07:56:28 | #976 (6)

to nevíš?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: :-)
09.07.22 08:38:41 | #977 (7)

No moc toho asi že nevím :-)


 #976 

| Předmět: RE: RE: RE: :-)
10.07.22 18:20:33 | #980 (3)

V ČSP jsou tyto poznámky překladatelů:
Genezis 3
1Hadt1 byl nejchytřejšít2 ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil. Řekl ženě: Opravdu Bůhv3 řekl: Nejeztet4 ze žádného stromu v zahradě? t1 [Z dalších míst Písma lze vyrozumět, že had je zde mluvčím resp. ztělesněním Satana]; Gn 3:15; Ž 74:14; Iz 27:1; Zj 12:9 t2 n.: h. výraz má (jako i u jiných slov) pozitivní (srv. Př 13:16 aj.) i negativní (Jb 5:12; Jb 15:5) odstín; zde jde evidentně o negativní význam; Mt 10:16 v3 [had nepoužívá jméno Hospodin (srv. Gn 2:4nn) a žena přistupuje na jeho způsob mluvy] t4 n.: Nebudete jíst
2Žena hadovi odpověděla: Z ovoce stromů v zahradě můžeme jíst.v5 v5 [Oproti Božímu příkazu v Gn 2:16 jsou tato slova značně oslabena vypuštěním silného důrazu: směle]
3Ale o ovoci stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: Nejezte z něho, ani se ho nedotýkejte,v6 jinak zemřete.v7 v6 [To si žena přidala] v7 [To je opět značně oslabeno]
https://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&kap=3&k=Gn


 #972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: :-)
10.07.22 18:39:08 | #981 (4)

https://www.databazeknih.cz/knihy/vyklady-ke-staremu-zakonu-vyklady-ke-staremu-zakonu-i-130029

tak zkus tohle, spoustu je i online (pdf) apod. Jen hledat....| Předmět: RE: RE: RE: RE: :-)
10.07.22 18:57:36 | #982 (4)

Eva si ani moc nepřidala ale všimla si že některé měkké ovoce pouští dotykem šťávu, jako třebas zralé maliny, od těch je člověk upatlaná hned a když přejde na borůvky už s nimi jí i malinovou šťávu.


 #980 

| Předmět: Oo
07.07.22 09:36:06 | #964

S bazni a chvěním uvádějte ve skutek své spasení...| Předmět: RE: Oo
07.07.22 09:58:51 | #965 (1)

Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
*27012* F2


 #964 

| Předmět: RE: RE: Oo
07.07.22 10:03:19 | #966 (2)

Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré; neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Ř 7,18| Předmět: RE: RE: RE: Oo
07.07.22 10:34:19 | #967 (3)

Kdo vi co prováděl :-).


 #966 


| Předmět: O Duchu
07.07.22 05:42:38 | #963

Duch s vodu se mají pro něco rádi, Duch se vznášel nad vodami když ještě nic nebylo, natož člověk, muž a žena k obrazu a podle podobenství Boha, v nich se potom i našel :-).| Předmět: Ptačí zpěv
26.06.22 06:13:16 | #939

To oni Ti ptáci asi proto tolik zpívají že vyučují své mladé, vypravují jim o světě jak to v něm chodí a jaké to v něm je, čemu se mají vyvarovat, kam mají letět a před kým a před čím si dát pozor atd.
*27012*| Předmět: RE: Ptačí zpěv
26.06.22 06:19:20 | #940 (1)

"zpěv ptáků má své zákonitosti, které jsou velmi podobné gramatice lidských vět"
https://21stoleti.cz/2011/06/28/ptaci-zpev-ma-gramatiku/


 #939 

| Předmět: Bože má..?
25.06.22 08:36:05 | #937

Bůh je i rodu ženského, Eva je jejím obrazem a podobenstvím, Bůh oslovuje k učinění člověka zřejmě svoji partnerku, mi ženy asi že můžeme říkat: Bože má..
*15730* *6763* *30* *1028* *35188*| Předmět: RE: Bože má..?
25.06.22 20:12:21 | #938 (1)

Možná je to i až nějako takto: https://www.jogin.cz/slovnik/sakti/


 #937 


| Předmět: O Bohu
12.06.22 20:24:32 | #923

Bůh není bytost ni osoba, v Bibli takové pojmenování Boha není a tak ani není pravda že máme mít k Bohu vztah, to taky v Bibli není, vztah můžeme mít k bližním a nebo k modlám.
Bůh je Duch a měl by být v nás, to jest o tom být v Duchu a v pravdě.| Předmět: RE: O Bohu
15.06.22 18:39:40 | #924 (1)

No fakt :
z výsledků vyhledávání fráze "vztah k Bohu" (celkem 0 veršů - 0 stran)
z výsledků vyhledávání fráze "vztah s Bohem" (celkem 0 veršů - 0 stran)
z výsledků vyhledávání fráze "ve vztahu k Bohu" (celkem 0 veršů - 0 stran)
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=ve+vztahu+k+Bohu&search=Hledat

To proto je psáno:
Milovati Boha svého celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou a bližní své tak jako sebe :-)
(Na těchto dvou přikázáních stojí zákon celý i proroci.)

Dá se to přeložit si že i na:
Milovati Boha svou celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou a bližní své tak jako sebe :-)


 #923 

| Předmět: RE: RE: O Bohu
15.06.22 19:35:11 | #925 (2)

Ale i :

1. list Petrův 5,8
6 Pokořtež se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil časem svým,


 #924 

| Předmět: RE: RE: O Bohu
17.06.22 04:09:21 | #926 (2)

Vztahy máme z bližními a nebo s něčím co je okolo nás ale v Bibli není psáno že máme mít k Bohu vztah ale milovati máme Boha svého celým svým..., a bližní své tak jako sebe.


 #924 

| Předmět: RE: RE: RE: O Bohu
19.06.22 13:43:35 | #928 (3)

A nebo i milovati Boha svou celým svým..., a bližní své tak jako sebe.


 #926 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: O Bohu
19.06.22 13:47:10 | #929 (4)

No protože:

1. Korintským 6
19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

Jan 4
24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“


 #928 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: O Bohu
19.06.22 13:49:20 | #930 (5)

Být v Duchu ale i v pravdě, hm..


 #929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: O Bohu
21.06.22 09:41:55 | #931 (6)

To i proto se Bůh živých jmenuje JSEM :-).


 #930 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: O Bohu
21.06.22 10:04:35 | #933 (7)

1. Janův 4
12 Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.


 #931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: O Bohu
24.06.22 08:01:57 | #935 (8)

Matouš 18
20 Tam, kde se už dva nebo tři sejdou, aby jednali podle mé vůle, tam jsem já s nimi.“
(Slovo na cestu)


 #933 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: O…
24.06.22 18:29:30 | #936 (9)

Jiné překlady:
Matouš 18
20 Nebo kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich.
20 Neboť kdekoli se shromáždí dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.“

Pokuď je to jméno Láska?


 #935 

| Předmět: Jan 17
10.06.22 23:14:28 | #908

17 Posvětiž jich v pravdě své, slovo tvé pravda jest.
18 Jakož jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět.
19 A já posvěcuji sebe samého za ně, aby i oni posvěceni byli v pravdě.
20 Ne za tytoť pak toliko prosím, ale i za ty, kteříž skrze slovo jejich mají uvěřiti ve mne,
21 Aby všickni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.
22 A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme.
23 Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne miloval.
24 Otče, kteréž jsi mi dal, chciť, kdež jsem já, aby i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kteroužs mi dal; nebo jsi mne miloval před ustanovením světa.
25 Otče spravedlivý, tebeť jest svět nepoznal, ale já jsem tebe poznal, a i tito poznali, že jsi ty mne poslal.
26 A známéť jsem jim učinil jméno tvé, a ještě známo učiním, aby to milování, kterýmž jsi mne miloval, bylo v nich, a i já v nich.| Předmět: RE: Jan 17
10.06.22 23:26:44 | #909 (1)

Jan 1:1  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.


1  

| Předmět: RE: RE: Jan 17
11.06.22 00:51:27 | #910 (2)

Jan 14
20V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.
21Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“
22Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
24Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.


 #909 

| Předmět: RE: RE: RE: Jan 17
11.06.22 15:23:37 | #911 (3)

kdo je Otec Ježíše ?
a náš ?
je totožný ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jan 17
11.06.22 15:38:18 | #912 (4)

V Jan 8/42-44 je pojednání i o otci lži:
http://biblenet.cz/b/John/8#v44


 #911 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 17
11.06.22 15:58:28 | #913 (5)

to je s malým o| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 17
11.06.22 16:56:57 | #914 (6)

S velkým O poznávám jenom toho o kterém je psáno v Bibli, ty víš i o nějakém jiném ?


 #913 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 17
11.06.22 17:14:35 | #915 (7)

hlavou Krista je Bůh (Otec - Duch svatý)
naší hlavou je Kristus (Otec, který je v nebesích)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan 17
11.06.22 17:17:36 | #916 (8)

A ja nemám Otce jenom v nebesích :-)
Vím že je i v nás..


 #915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
12.06.22 01:33:58 | #917 (9)

Otec je všudypřítomný| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.06.22 02:16:26 | #920 (10)

V Bibli se slovo "všudypřítomný" nenachází.


 #917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.06.22 02:52:44 | #921 (11)

Ale našla jsem :
2. Korintským 13, 13 Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.
*6763*


 #920 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jan…
12.06.22 13:38:04 | #922 (9)

Tedy měl by být :-)
Ale v ženách - to se asi že projevuje mateřsky, jak jinak ?
Izajáš 66
9 Což bych já, kterýž otvírám život matky, neplodil? praví Hospodin. Což bych já, kterýž činím to, aby rodily, zavřín byl? praví Bůh tvůj.
10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
14 Uzříte zajisté, a radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako bylinka zkvetnou.


 #916 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.06.22 12:45:39 | #941 (10)

Lukáš 13
.., kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
35 Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“


 #922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.07.22 05:42:13 | #942 (11)

no však tam máš "jako" ,o), takže je to příměr a ne fakt o "pohlaví" Hospodina ,o))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.07.22 07:16:14 | #943 (12)

Bůh je Duch a může být i Hospodinkou, tak jako se snesl při křtu na Ježíše v podobě holubice.


 #942 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.07.22 16:39:42 | #944 (13)

holubice přece zní poetičtěji, než holub ,o) a také je to přirovnání, hlas z nebe slyšel jenom Jan křtitel, pro ostatní to znělo jako zahřmění, zrovna tak snášet ducha na Ježíše viděl a svědčil o tom Jan, ostatní nic moc neviděli, že by se snesl pták a sedl si Ježíšovi na rameno, nebo na hlavu ,o)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.07.22 18:06:12 | #947 (14)

Hebrejsky Duch je Ruach a ta je ženského rodu, řecky je to Pneuma rodu středního a do češtiny Duch doputovala v rodě mužském :-)


 #944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.07.22 19:49:29 | #950 (15)

Duch ..svatý má také tři významy
jednak jako určitá síla, která třeba sestoupila na učedníky a dala jim dary
za druhé jako přímluvce co se za nás přimlouvá neslyšitelným lkaním
a za třetí jako osoba, která dle mých poznatků bude poměrně konkrétní| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.07.22 21:03:18 | #951 (16)

Genezis 1
1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
2 Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami.
*1149*


 #950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.07.22 16:42:06 | #945 (13)

já nepopírám, že Bůh zastupuje i rysy matky/ženy, ale když máš Hospodáře, tak ten nikdy neplní i roli Hospodyně ,o) když nemá manželku, tak má sluhy a služky, takže tvoje pojmenování, které volíš jako synonymum pro Boha ženu, není moc vhodné ,o)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.07.22 18:04:40 | #946 (14)

Je to takové praktické a asi že skromné..
No co šukaj někde po kuchyni :-)
"V domě mého Otce je mnoho příbytků.." (Jan 14)


 #945 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.07.22 19:26:15 | #948 (15)

má představa Hospodina není jako trojice, muž žena dítě ,o))
je to dle mne primárně Otec| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.07.22 19:28:00 | #949 (16)

To jo.. ja se občas Otčenáš modlím ale co s tím že Eva je také obraz a podobenství Boha ?


 #948 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.07.22 23:07:13 | #952 (17)

ten obraz je přeci muž a žena, vnímám to tak, že tam jde o symbiózu, kdy se dva stávají jedním (tělem) a to vyjadřuje paraelu k Otci a Synu, kdy oba jsou jedním
na Ducha je tu jakoby zapomenuto, ale Duch svatý, vyjadřuje onen "svazek" jako pojítko
takže symbolicky Otec + Syn, kdy ono plus je Duch svatý, svatý poroto, že je to "dokonalá"
jednota| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.07.22 02:27:26 | #953 (18)

Kdyby to byla paralela k Otci a Synu taky by člověk vypadal jako muž a muž a ne jako muž a žena.


 #952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.07.22 02:31:16 | #954 (19)

ty si nedáš pokoj ,o) obraz přeci neznamená kopie| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.07.22 02:35:37 | #955 (20)

Kopie ne ale "originál" :-)


 #954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.07.22 02:48:51 | #956 (21)

no dyť, Bůh to trošku inovoval, andělé co byli před lidmi mají sice jakoby odlišné rysy,
ale nedělí se na muže a ženy, ale spíše na "dvojice"
třeba archanděl Michael má za "parťáka/čku" archanděla Gabriela| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.07.22 02:53:54 | #957 (22)

Jojo i na arše úmluvy byli dva andělé ..


 #956 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.07.22 02:54:53 | #958 (23)

Ale andělé se nežení ani nevdávají :-)


 #957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.07.22 02:56:15 | #959 (24)

Přesněji:
Matouš 22, 30Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé.
Marek 12, 25Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé.
Lukáš 20, 35Avšak ti, kteří byli hodni dosáhnout budoucího věku a vzkříšení z mrtvých, nežení se ani nevdávaj


 #958 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.07.22 03:20:14 | #960 (25)

ano píšeš správně, je psáno "jako", takže to nebude úplně stejné
ale tady by jsem byl nucen "mluvit" o tom co na mysl nepřišlo, co Bůh připravil těm
co jej milují .. a do toho se mi příliš nechce ..


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.07.22 03:22:32 | #961 (26)

a řekněme že to ani nevím, nebo nechci vědět, ale ve své "fantazii" jsem zašel
do "různých" ..budoucností.. a obrazů..| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.07.22 19:44:47 | #962 (26)

Izaiáš 64
3 Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný bůh, mimo tebe, učinil něco pro toho, kdo na něj čeká.
4 Zasazuješ se o toho, kdo s radostí koná spravedlnost, o ty, kdo na tebe pamatují na tvých cestách..


 #960 

| Předmět: GITANDZALI
08.06.22 21:56:13 | #907

GITANDZALI / Oběť písní..

To jsem četla před Biblí :-)


| Předmět:
27.05.22 20:24:25 | #895
*726* *726*


| Předmět: RE:
27.05.22 20:29:28 | #896 (1)

Sztrrašná muzika a to v čechách kdysi frčelo že :-)


 #895 

| Předmět: RE: RE:
27.05.22 20:32:09 | #897 (2)

*717* pan David *717* boural sály *726*| Předmět: RE: RE: RE:
27.05.22 21:10:54 | #898 (3)
Ja jsem "kroky" protože : jití jest hospodinovo :-)

1  
 #897 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
27.05.22 21:13:32 | #899 (4)

Ex 12,11 Takto jej pak jísti budete: Bedra svá přepásaná míti budete, obuv svou na nohách svých a hůl svou v ruce své, a jísti budete s chvátáním; nebo Jití jest Hospodinovo.


 #898 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
29.05.22 01:22:33 | #900 (5)

Jób 38:3  Nuže, opásej si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
29.05.22 16:38:39 | #902 (6)

Žalm 18
40 Opásals mě statečností k boji; ty, kdo povstávají proti mně, sám srazíš.


1  
 #900 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
02.06.22 15:10:18 | #903 (7)

Matouš 8:10  Když to Ježíš uslyšel, podivil se, a řekl těm, kdo ho následovali:
"Amen, amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho.


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.06.22 10:06:17 | #934 (8)

Občas stane se :-) ?


 #903