Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 96315x
Příspěvků:
1249

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ..
20.08.23 10:45:56 | #1171

I v Bibli by měl být GENDROVĚ-NEUTRÁLNÍ JAZYK když obraz Boha a podoba Boha je člověk, muž a žena.


1  

| Předmět: RE: ..
27.08.23 06:59:53 | #1172 (1)

Následovat Ježíše Krista je vyznávat Boha Otce, tak jako On ale jsem začala přemýšlet o Bohu i rodu ženského, neb Eva je obrazem a podobou Boha ženského rodu, neb nevypadala jako Otec a Bůh někoho oslovuje k učinění člověka, ona je obrazem a podobou po Bohu mateřství když je mátí všech živých, Bůh se i za jako matku prohlašuje v Izajáši 66/13 a nebo za jako kvočnu či orlici s mláďaty, Ježíš říká že kdokoliv kdo činí vůli Boží je Jeho bratr, sestra i matka, to jest tělo Kristovo, rodina Boží, ženy mohou být tím čím jsou ale Otce máme jednoho. ale máme být všichni Jedno: Jan 17/21-23. *3090* *30644*


 #1171 

| Předmět: RE: RE: ..
27.08.23 08:22:55 | #1173 (2)

Jan 14:23 Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
24Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.


 #1172 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
07.09.23 13:42:35 | #1179 (3)

I pohádky jsou nádherné a děti jim rády uvěří. *2929*


 #1173 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
07.09.23 13:45:08 | #1180 (4)

A co včelky gaabbrieli, bzučej ? Bzučej ?
*2543*


 #1179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
14.11.23 20:01:17 | #1209 (5)

U jsou zazimované. Proletí se jen kdy je teplý slunečný den aby se vyprášily. *4574* *4574* *4574*


1  
 #1180 

| Předmět: RE: ..
07.09.23 10:46:52 | #1178 (1)

Hospodinka činí krok ženy pevnější, našla zalíbení v její cestě. I kdyby klesala, nikdy neupadne, neboť Hospodinka podpírá její ruku.
Ž 37,23-24


 #1171 

| Předmět: RE: ..
11.11.23 01:22:37 | #1206 (1)

Mužsko-ženský princip je věčný.


 #1171 

| Předmět: RE: RE: ..
13.11.23 22:18:43 | #1207 (2)

Mt 19
19 cti otce i matku‘ a ‚miluj své bližní jako sám-u sebe.


 #1206 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
13.11.23 23:42:15 | #1208 (3)

Tak že proč by jsem měla uctívat jenom Boha Otce když v Desateru přikázání je že máme uctívat i matku. *32594*


 #1207 

| Předmět: ..
14.08.23 05:59:05 | #1170

Proč Ježíšova matka nebyla v neděli ráno mezi příchozími u jeho hrobu? Možná tam byla s učedníkem Janem a s Josefem z Arimatie který ho sňal s kříže i do hrobu uložil, už v sobotu a Ti v neděli už našli jenom odvalený kámen a prázdný hrob, Ježíš učil že v sobotu se uzdravovat může i že Syn člověka je pánem i nad sobotou, tedy je možné že v tom hrobě byl za ním někdo už v sobotu.| Předmět: ..
11.08.23 07:59:51 | #1168

Jaký je rozdíl mezi tím že "na počátku bylo slovo" a nebo že na počátku byl "velký třesk", to asi že není žádný, obojí je o vzniku toho co jest..| Předmět: RE: ..
11.08.23 16:51:59 | #1169 (1)

Velký třesk je že na počátku bylo Slovo, jen to Bůh řekl hlasitěji 🙂


 #1168 

| Předmět: ..
15.07.23 15:21:39 | #1157

Micheáš 5
3I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně ; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země.| Předmět: RE: ..
17.07.23 16:53:38 | #1158 (1)

Jestliže je Duch Ruach ženského rodu tak to potom ale Ježíš řekl:
Jan 15: 26 Až přijde Přímluvkyně, kterou vám pošlu od Otce, Duch(a) pravdy, která od Otce vychází, ta o mně vydá svědectví.
Jan 16: 13 Jakmile však přijde ona, Duch(a) pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sama ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.


 #1157 

| Předmět: RE: RE: ..
17.07.23 18:51:20 | #1159 (2)

Jj určitě po desítkách můžu, teď přidejte mesiaska


 #1158 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
17.07.23 18:58:12 | #1160 (3)

Nemohu jinak ale svitlo mi dnes že tím že ji Ruach ženského rodu kterou přeložili nejdříve do Pneuma rodu středního a nakonec do rodu mužského tak tím ale zakryli původní smysl a obsah toho co Ježíš řekl :-)
Ono je dnes novoluní :-).


 #1159 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
17.07.23 19:03:55 | #1161 (4)

Úplný základ všeho je. že Bůh je stále stejný, včera dnes i navěky, bez toho nemá smysl on něm přemýšlet, takže pokud celé věky jedna stejně, pak nebude jednat jinak, nebo prostě můj Bůh není tvůj Bůh, to je celé


 #1160 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
17.07.23 19:17:10 | #1162 (5)

No však milovati máme Boha svého a bližní své tak jako sebe :-)


 #1161 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
22.07.23 13:45:43 | #1163 (6)

Žalm 27: 10 I kdyby mě opustili můj otec a má matka, יהוה mě k sobě přivine.


 #1162 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
22.07.23 17:00:00 | #1164 (7)

Zajímavé : v překladači הוה je "vášeň".


 #1163 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
22.07.23 17:03:18 | #1165 (8)

יה je: Bůh
ה je: taky Bůh
ו je: a.


 #1164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
23.07.23 05:47:02 | #1166 (8)

No ano :
Deuteronomium 5:9
.."jsem Bůh žárlivě milující"..


 #1164 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
23.07.23 05:59:31 | #1167 (9)

Exodus 34 : 14
יהוה (vášeň) :

  • jeho jméno je Žárlivý –

.. je Bůh žárlivě milující..
"jméno má horlivý, Bůh silný, horlivý jest"
*1028* *18247* *1238* *33692* *1247*


 #1166 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.09.23 13:47:40 | #1181 (10)

Určitě. Přece by si neodpustil milování s krásnou Bohyní. *6561*


 #1167 

| Předmět: 1. zvěstovatelka ?
07.07.23 18:04:26 | #1154

První zvěstovatelka :
Marek 16: 9 Vstav pak Ježíš z mrtvých ráno v neděli, ukázal se nejprv Mariji Magdaléně, z nížto byl vyvrhl sedm ďáblů.
10 Ona pak šedši, zvěstovala těm, kteříž s ním bývali, lkajícím a plačícím.
*6763* *30* *31247*| Předmět: RE: 1. zvěstovatelka ?
07.07.23 18:06:16 | #1155 (1)

Proč tím nepověřil nějakého muže ?


 #1154 

| Předmět: RE: RE: 1. zvěstovatelka ?
07.07.23 18:34:39 | #1156 (2)

Marek 16:14 Nejposléze sedícím spolu jedenácti ukázal se, a trestal nedověru jejich a tvrdost srdce, že těm, kteříž jej viděli vzkříšeného, nevěřili.


 #1155 

| Předmět: יהוה
04.07.23 17:18:33 | #1151

יהוה Kabala
Kabalistickýtradice má za to, že správná výslovnost zná pár vyvolených lidí v každé generaci, není obecně známo, jaká tato výslovnost je https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Tetragrammaton?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc

O tom jsem kdysi psala že se výslovnost nezapomněla ale proč by to troubili do světa :-).
To by byli sami proti sobě a nebo spíš proti Bohu.| Předmět: RE: יהוה
05.07.23 09:57:19 | #1152 (1)

Našla jsem v ČSP tlačítko kdy se dá slovo Hospodin v celé Bibli změnit na יהוה a takto to vypadá : https://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&kap=1&k=Z , tak by to asi že mělo být, už jenom že je to psané pro muže, pro ženy asi že ne :-), ale to až tak jednoduše změnit nelze :-).


 #1151 

| Předmět: RE: RE: יהוה
07.07.23 13:31:47 | #1153 (2)

Jan 8
31 Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
32 Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“

Druhý list Janův 1, 9
Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna.


 #1152 

| Předmět: NOE
16.06.23 20:16:04 | #1149

Jindřich Štreit - Ze tmy do světla
https://www.tvnoe.cz/porad/35315-nocni-univerzita-jindrich-streit-ze-tmy-do-svetla/viz-340524
(kousek se musí poposkočit, není to hned od začátku)| Předmět: ..
10.06.23 06:56:07 | #1130

Micheáš 6
8 Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře.

Ozeáš 6, 6
Neboť já mám zalíbení v milosrdenství, a ne v obětech, poznání Boha jsem si oblíbil víc než zápalné oběti.

Zachariáš 7, 9
Toto praví Hospodin zástupů: Suďte pravdivým soudem a prokazujte jeden druhému milosrdenství a slitování

Ozeáš 12, 7
Proto ty se navrať ke svému Bohu, zachovávej milosrdenství a právo, ustavičně čekej na svého Boha.(Boha svou)| Předmět: RE: ..
13.06.23 19:49:21 | #1131 (1)

Bohamil neunesl že je mluvčí hada :-).
To jo a na ženy to svádět :-) že to ona :-)


 #1130 

| Předmět: RE: RE: ..
13.06.23 19:56:05 | #1133 (2)

Zjevení Janovo 12, 14 Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku. *7228* *33767* *825*


 #1131 

| Předmět: RE: RE: ..
13.06.23 20:13:34 | #1134 (2)

Bohamil by rád sesadil Ježíš Krista ale to se mu nepovede :-).
A zajímavé na tom je že podobně jako Bohamil mluví Svědci Jehovovi, oni ani katolíci nemají pravdu s tím svým Trojjediným Bohem, Bůh je totiž v mnohých z nás, což Svědci ani Bohamil neumějí a nebo pro něco nechtějí to tak přijmout a tak dali svůj osobní prostor kdo vi jakému "duchu".


 #1131 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
13.06.23 20:18:19 | #1135 (3)

Tvrdí například že Bůh je v nebesích a spokojí se s tím že je tak hodně moc daleko :-), při tom ale země je Bohu podnoží a po té zemi nohami chodí kdo ?


 #1134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
14.06.23 06:01:33 | #1138 (4)

Dobrá dedukce


 #1135 

| Předmět: RE: RE: ..
13.06.23 21:04:14 | #1136 (2)
..

..


 #1131 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
13.06.23 21:12:11 | #1137 (3)

To Adam Evu ukecal, kde že had, had přeci jenom syčí :-)


 #1136 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
14.06.23 06:03:25 | #1139 (4)

Za hadem byla luciferka, had odkazuje na serafa


 #1137 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
14.06.23 06:28:22 | #1140 (5)

Dozvěděla jsem se že ve starém Egyptě symbolem "muže" byl had a Ježíš Kristus nadává docela často farizejům a zákoníkům do hadů, do hadího či ještěřičího plémě a nebo i do zmijí atd.
"Had mění kůži, což z něj činí symbol uzdravování a zmrtvýchvstání, díky tvaru svého těla a také díky propojení s plodností půdy, v níž žije, jsou spojován i s mužskou potencí, plodností a sexualitou" https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/symbol-hada
A tak jsem si říkala že Adam jakési laskominky mít mohl :-) a je divné že byl ticho až do příchodu Hospodina, nic neříkal ale had jo :-).


 #1139 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
14.06.23 06:38:16 | #1141 (6)

Adam byl jasnozřivý. Však pojmenoval všechny zvířata, ale spíše po pachu nosem. Otevřeli se jim oči, to do té doby byli slepí ? Měli všech 5 smyslů v plnosti, než pojedli ?


 #1140 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
14.06.23 08:44:19 | #1142 (7)

Neuvědomovali si svoji nahotu, to malé děti taky mají..


 #1141 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
14.06.23 11:45:40 | #1143 (8)

A kdy to získají ? Je tam souvislost ? Buďte jako děti ..
tím se myslí bez předsudků


 #1142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
14.06.23 20:15:08 | #1144 (9)

Kolik asi tak bylo let Adamovi a Evě když pojedli ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého ?


 #1143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
14.06.23 21:23:24 | #1145 (10)

Dobrá otázka, asi moc ne, přesto si už stihli vytvořit předsudek, který čekal na pokušitele ..


 #1144 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.06.23 04:11:35 | #1146 (11)

Zvířátka se nestydí a chodí nazí, i všechna havět, člověk se od zvířat v tomto liší.


 #1145 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.06.23 06:13:10 | #1147 (12)

Člověk je holátko o)


 #1146 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.06.23 07:23:58 | #1148 (13)

Když se neobleče :-)


 #1147 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
17.06.23 07:06:49 | #1150 (9)

Možná strom poznání dobrého a zlého bylo něco takovéhoto :
https://magazin-legalizace.cz/ayahuasca-bez-dmt-skryty-potencial-liany-duse/


 #1143 

| Předmět:
03.05.23 13:55:57 | #1124

TEĎ JE TO JENOM O TOM, CO DŘÍV PADNE – UKRAJINA NEBO DOLAR A NEBO OBOJÍ ZÁROVEŇ …

Xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ukrajinská armáda se protiofenzívy kvůli jejímu zpoždění možná nedožije.
…………………………………­…………………………………………………………
Ruské vzdušné síly rozbíjejí sklady a pozice militantů. Oznámil to voják ozbrojených sil Ukrajiny s volacím znakem „Arthur“ v rozhovoru pro CNN .
comment image
Ozbrojené síly Ukrajiny jsou podle něj po dokončení doplňování zásob již dávno připraveny a čekají na protiofenzívu. Řada aspektů však mezi vojáky vyvolává obavy, poznamenal.

Pro úspěch Ozbrojených sil Ukrajiny je nutné zničit ruská letiště a logistiku, ale není čím je zasáhnout. Kyjev rakety nemá a země je nevyrábí. Ozbrojené síly Ukrajiny pro ně nemají minomety ani střely, nemají potřebný počet obrněných transportérů a bojových vozidel pěchoty a bez toho je ukrajinská armáda odsouzena k neúspěchu.

https://military.pravda.ru/news/1829903-brigada_vsu/

xxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx­xxxxxxxxxxxx

Kolaps americké ekonomiky, která neunesla působení Josepha Bidena v úřadu, není daleko.
…………………………………­………………………………………………………………­……………………….

“Rychlost ztráty dolaru ve světě se zrychluje. Za 2 roky se zdesetinásobila. Hranicí smrti dolaru a kolapsu americké ekonomiky je podle americké analýzy, pokud dolar dosáhne 40 procent.” “To je kolaps americké ekonomiky. A před tím zbývá velmi málo,” poznamenal analytik Jakov Kedmi.| Předmět:
03.05.23 13:48:22 | #1123

ABYCHOM NEZAPOMNĚLI …

NÁ …PUŤA, PUŤA…NÁ … ČESKÁ PUŤA …NÁ

XXXXXXXXXXXXX­XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX­XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX­XXX

02.05.2023 Nový test ukrajinského obilí potvrdil výskyt pesticidu, řekl slovenský ministr
…………………………………­………………………………………………………………­………………………..
Bratislava – Kontrolní test potvrdil výskyt pesticidu v ukrajinském obilí, který slovenské úřady už v dubnu odhalily v jednom z mlýnů na jihu země. Před poslanci parlamentního výboru pro zemědělství a životní prostředí to dnes řekl ministr zemědělství Samuel Vlčan. Kontrolní analýzu nechalo Slovensko v laboratoři EU vypracovat, když provozovatel mlýnu podle médií předtím uvedl, že na základě jeho testů zásilka příslušným předpisům vyhovuje.

“Tato pšenice nesmí být zpracována ani do potravinového ani do pícninového řetězce, musí být zničena,” uvedl Vlčan.

NÁ …PUŤA, PUŤA…NÁ … ČESKÁ PUŤA …NÁ …

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2359802