Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 96319x
Příspěvků:
1249

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: z knihy Jób:
25.04.23 08:46:03 | #1115

Uznávám, Bože, že můžeš všechno, a nikdo ti v tom nezabrání.
Jób 42, 2 *14521* *1247* *10026* *1247* *14521*| Předmět: RE: z knihy Jób:
03.05.23 13:24:56 | #1118 (1)

Bůh všechno nemůže..z našeho pohledu ne hned..ale má na to věčnost, takže z tohoto hlediska ano...


 #1115 


| Předmět: klanění se Bohu
14.04.23 08:32:56 | #1110

Klanět se a nebo poklonit se Bohu není až tak jednoduché když je na de všemi a nebo v nás a je to vůbec dobře přeloženo?
Poklonit se dá modle, kterou vidíme ale Bohu kterého nevidíme jak se lze poklonit ?
Možná je to jenom špatně přeloženo to sousloví "klanění se Bohu" kterým směrem by jsme se to měli poklonit, kam ?| Předmět: RE: klanění se Bohu
21.04.23 07:32:51 | #1111 (1)

Jak je to s tím Bohem?
Co člověk zaseje, to také sklidí. ( GALATSKÝM 6,7 )


 #1110 

| Předmět: RE: RE: klanění se Bohu
21.04.23 09:10:16 | #1112 (2)

*33767* z výsledků vyhledávání fráze "svého Boha" (celkem 205 veršů - 11 stran)
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=sv%C3%A9ho+Boha&search=Hledat


 #1111 

| Předmět: RE: RE: RE: klanění se Bohu
23.04.23 09:20:45 | #1113 (3)

3. Kdo vystoupi na horu Hospodinovu, kdo stane na miste jeho svatosti? 4. Ten, kdo ma nevinne ruce a ciste srdce, kdo se neoddava marnostem a neprisaha falesne. (Z 24: 3-4)


 #1112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: klanění se Bohu
24.04.23 19:50:55 | #1114 (4)

Jiná překlad toho: Žalm 24: 4 Ten(ta), kdož jest rukou nevinných, a srdce čistého, kdož neobrací duše své k marnosti, a nepřisahá lstivě.


 #1113 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: klanění se Bohu
03.05.23 13:26:36 | #1119 (5)

jen ten si zaslouží lásku, milost Boha, neboť je nádoba čistá /láskobůh do špíny nevleze☺/


 #1114 

| Předmět: RE: RE: klanění se Bohu
03.05.23 13:32:00 | #1120 (2)

co člověk zaseje, to sklidí není přímo o Bohu, ale o jeho vůli, jeho zákonech platících v tomto pomíjivém hmotném světě, k poučení se lidí odrazem na vnějším světě, na ostatních, což mu nastavuje zrcadlo, umožňuje prozření, zmoudření a tím niterný vývoj ke zušlechtě+ní duše a jejímu propojení s duchem od Boha, z Boha, kterého musí každý v sobě postupně jaksi probouzet...a tak se stává věčným, ne však přímo Bohem, toho nikdo stvořený, kdo nemá prastvořeného ducha nedosáhne nikdy v plnosti a tudíž nijak, u stvořených bytostí je to zdokonalování prací na věčnost, nikdy nekončící na základě andělské pomoci a tvořivosti...


 #1111 

| Předmět: RE: RE: RE: klanění se Bohu
03.05.23 13:41:00 | #1121 (3)

úkolem lidské duše je propojit se se svým duchem zde a pak se nemuset znovu narodit do těla a moci se tak pak už vyvíjet na vyšších úrovních za pomocí čistých duchů, tzv. andělů v anděla sám navěky..shůry pak takový zdokonalený pomáhá bytostem procházejícím tak jako tehdy on těžkou zkouškou, zkouškami v těle...ještě dokonalejší již bytosti obdrží moc tvořit planety, vesmíry, slunce, celé světy a tvořivostí ve vůli lásky Boha tak rozšiřovat a zpestřovat život, což je i odpověď na příčinu takové pestrosti života na krásné planetě Zemi, ty všechny životní hmotné formy jsou jednak odrazem duševních forem v astrálu a druhak je zapotřebí pochopiti, že tyto fyzické živočišné a rostlinné bytosti hmotné mají, měly nejprve vytvořenu duševní předlohu tvořivých andělských bytostí někde označovaných jako Elohim...


 #1120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: klanění se Bohu
03.05.23 13:41:39 | #1122 (4)

jdu to dát na aeronet, tamní hmoťáci a bezvěrci zas puknou vzteky a nebo to vůbec nezvěřejní☺☺


 #1121 

| Předmět: Jan 3
13.04.23 05:16:38 | #1107

J 3,8 Vítr kde chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, a kam jde. Takť jest každý, kdož se z Ducha narodil.
*27012* *30644* *32549*| Předmět: RE: Jan 3
13.04.23 13:45:41 | #1108 (1)

Jan 1
33 A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘ *30644*


 #1107 


| Předmět: ..
11.04.23 02:49:24 | #1106
bg

bg| Předmět:
10.04.23 22:30:29 | #1104

Bible je o působení Boha. o tom nemusí být žádná diskuze stačí ty tři slova *5679*| Předmět: RE:
10.04.23 22:41:01 | #1105 (1)

Jo no ale stejně :-)
Zřejmě to je tu ten Nový Jeruzalém :-) Nové město které k nám sestoupilo od Boha :-).
Příbytek boží mezi lidmi, nevejde sem nic nečistého neb by dostali praporek :-).


 #1104 

| Předmět: Květná neděle
02.04.23 04:01:02 | #1102

Květná neděle
Matouš 21
1Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky
2a řekl jim: „Jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně.
3A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: ‚Pán je potřebuje.‘ A ten člověk je hned pošle.“
4To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka:
5‚Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.‘
6Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal.
7Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil.
8A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu.
*30800*
Proč oslice s oslátkem ?
Proč ne osel ?| Předmět: RE: Květná neděle
10.04.23 04:41:55 | #1103 (1)

Oslice s oslátkem asi proto že Bůh je i mateřskost, tady taky:
Iz 55,1 Ej, všickni žízniví, poďte k vodám, i vy,kteříž nemáte žádných peněz. Poďte, kupujte a jezte, poďte, pravím, kupujte bez peněz a bez záplaty víno a mléko.
*14521*
Mléko je zde zřejmě v zastoupení mateřskosti.


 #1102 


| Předmět: Slovo na neděli 3. neděle postní
12.03.23 08:28:55 | #1097

| Předmět: RE: Slovo na neděli 3. neděle postní
12.03.23 08:48:05 | #1098 (1)

Tedy ja když chci vejít v Duhu do Pravdy tak vyznávám Hospodinku Boha svou :-).
Co by mělo být pro ženu jiného v Duchu a v Pravdě :-) ?
*30*
Bůh Otec (Hospodin) je asi že přeci jen mužská záležitost, ženy mají onu Pravdu v Duchu jinou :-).
To proto je Hospodin i jako matka (Izaiáš 66:13), i jako kvočna (Lukáš 13:34).
*30800*
Galatským 5
14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližní své jako sebe samého!
(jako sebe samou) *6763*


 #1097 

| Předmět: RE: RE: Slovo na neděli 3. neděle postní
16.03.23 16:55:45 | #1099 (2)

Deuteronomium 32
11 Jako orlice ponouká orličátek svých, sedí na mladých svých, roztahuje křídla svá, béře je, a nosí je na křídlách svých:
12 Tak Hospodin sám vedl jej, a nebylo s ním boha cizozemců.
*30* *6763* *27012*


 #1098 

| Předmět: RE: RE: RE: Slovo na neděli 3. neděle…
29.03.23 07:40:20 | #1101 (3)

Vedl je jako Otec ale i jako Matka :-).
5. Přikázání :
Cti otce i matku, abys byl-a dlouho živ-a ..


 #1099 

| Předmět: RE: RE: Slovo na neděli 3. neděle postní
27.04.23 07:01:00 | #1116 (2)

Žalm 27 v ženském rodě: Hospodinka je světlo mé a moje spása, koho bych se bála?
Hospodinka je záštita mého života, z koho bych měla strach?


 #1098 

| Předmět: RE: RE: RE: Slovo na neděli 3. neděle…
03.05.23 13:23:59 | #1117 (3)

žalmy bych nezesměšňoval...


 #1116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slovo na neděli 3.…
03.05.23 18:05:05 | #1125 (4)

To je jenom překlad od ženského rodu, Bible se má překládat do všech řečí světa :-).


 #1117 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Slovo na neděli 3.…
04.05.23 04:26:52 | #1126 (5)

O co v tom náboženství jde ?
Milovati Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou a bližní své tak jako sebe.
*30800*
Milovati Hospodinku Boha svou celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou a bližní své tak jako sebe.
*17269*
To vyjde na stejno, neuctívá se tím nijaká modla a nebo vize která je někde támhle, Bůh je v nás dle toho co je v Bibli o Bohu napsáno a bližní své milovati máme tak jako sebe.
Bůh je mužského i ženského rodu neb obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena dle knihy Genezis 1:26-27 a tak zřejmě dozrál čas toto zcela biblické evangelium zvěstovat a ne úlet o Trojjediném Bohu ve třech osobách o čemž v Bibli nikde není, Bůh je v mnoha osobách ženského i mužského rodu. *33767* *32549* *825* *1247*


 #1125 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Slovo na neděli…
19.05.23 19:00:56 | #1127 (6)

1. Jan 4.
8Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
9V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život.
10V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.
11Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat.
12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
14A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
*3090* *30644* *4105*


 #1126 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Slovo na…
19.05.23 20:11:28 | #1128 (7)

Jan 15
4Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
5Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. *27012*


 #1127 


| Předmět: počátek
07.03.23 21:11:13 | #1095

On byl od počátku matriarchát neb všichni přišli na svět z ženy, ale mužská ješitnost to neunesla a tak si vymysleli uplácání Adama z hlíny a Evu z jeho žebra :-)| Předmět: Jozue 1:9
03.03.23 07:35:36 | #1094

Jozue 1:9..(př.do ž.rodu)
..neboj se a nestrachuj, neboť Hospodinka, tvá Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.
*30800*
(Mně to přijde být pro ženy vhodnější i pravděpodobnější)