Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 106812x
Příspěvků:
1299

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: O Bohu
21.02.21 08:47:07 | #259

Bůh je i rodu ženského, aby byl Bůh jenom rodem mužským je nesmysl + lidský blud.| Předmět: RE: O Bohu
21.02.21 09:05:39 | #260 (1)

Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena a ne jenom muž :-).


 #259 

| Předmět: RE: RE: O Bohu
21.02.21 09:22:36 | #261 (2)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #260 

| Předmět: RE: RE: O Bohu
28.02.21 07:13:50 | #263 (2)

Tuto Božskou Pravdu zazdili trojjediným Bohem ve třech osobách o kterém v Bibli vůbec nikde nic není, ještě i Ducha Svatého si dali do mužského rodu když na Ježíše se snesla v podobě holubice - nikoliv v podobě holuba :-).


 #260 

| Předmět: RE: RE: RE: O Bohu
28.02.21 07:15:49 | #264 (3)

V Bohu je mnoho osob a Bůh v nich.


 #263 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: O Bohu
28.02.21 07:17:43 | #265 (4)

1. Jan 4
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


 #264 

| Předmět: Jak to ?
09.02.21 15:25:35 | #235

A visitor77 mi zase smazal příspěvek :
kroky:
"Všichni máme být v jednotě Boha, ne jenom oni tři."

V https://diskuze.chatujme.cz/nabozenstvi/krestansky-vyklad-svateho-pisma-t388?paginator-page=28#p641

Jakej to mohlo mít důvod ?| Předmět: RE: Jak to ?
19.02.21 05:50:53 | #257 (1)

Biblické to totiž je, Slovo Boží to tak učí :
Jan 17
21 Aby všickni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.
22 A já slávu, kterouž jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jakož i my jedno jsme.
23 Já v nich, a ty ve mně, aby dokonáni byli v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne poslal, a že jsi je miloval, jakožs i mne miloval.

Efezským 4
3a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Tak proč mu to není po chuti a smazal to?


 #235 

| Předmět: RE: RE: Jak to ?
19.02.21 05:55:19 | #258 (2)

Zřejmě pohlíží na Boha jako na nějakou trojjedinou modlu :-).
Slovo trojjediný se totiž v Bibli vůbec ani nikde nevyskytuje, vymyslel si to Tertuliánus to aby mohl hrát o Bohu divadlo o třech osobách :-).
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice


 #257 

| Předmět: ?
09.02.21 15:22:55 | #234

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět:
09.02.21 15:17:11 | #233

Obsah příspěvku byl smazán.
| Předmět: Křest
08.02.21 03:31:15 | #232

Křtít by se mělo ve jméno JSEM neb je nad slunce jasné že se všichni máme jmenovat po Otcovi i Otec je na prvním místě v Mt 28/19: křtěte ve jméno Otce i Syna I Ducha Svatého a Otec se jmenuje JSEM dle Exodus 3/14 i Ježíš říká : Ty Otče ve mně.. (Jan 17/21-23), je o tom i Efezským 4/6 že Otec je v nás všech a milovati máme Boha svého, své JSEM a bližní své tak jako sebe i Desatero přikázání se začíná slovy : Ja jsem...| Předmět: RE: Křest
18.02.21 10:00:20 | #236 (1)

Kroky, pokusíme se věcně diskutovat? Vložím téma, které by mohlo zajímat i svědky Jehovovy. Kdybys mi řekla, „zkus se vžít do mé situace“. Co myslíš, povedlo by se mi to? Dovedu se do všech podrobnosti vžít do tvé situace? Asi sotva. Co je to ta „situace“? Asi bych musel psát hodně dlouho a stejně si myslím, že bych neuvedl vše co je, v tomhle případě slovem „situace“, vyjádřeno. A velice podobně, jako je vlastně nemožné vyjádřit co vše je myšleno slovem „situace“ je pro nás nemožné pochopit a popsat „jméno Boha“. Jméno Boha je vlastně synonymem pro podstatu Boha. To, co je Bůh, je i jeho Jméno. A protože my nevíme o Bohu zdaleka vše, tak nemůžeme ani znát celé znění jeho jména. Když řeknu kráva, tak veterinář nebo řezník mi vyjmenuje vše, co je součásti krávy. Když řeknu Bůh, tak ti nikdo neuvede ani jednu součást Boha, protože Bůh není složen ze součásti. Tak, jako mohu znát pouze několik detailů ze situace, do které bych se měl případně vžít, tak můžeme z Boha znát pouze několik detailů, které nám o on sobě zdělil. A tak víme, že Bůh je jediný, je láskou, je životem, je pravdou, je všemohoucí, je nekonečný, je stále stejný...ale to jsou jen zlomky jeho popisu, které jsou naprosto nedostatečující k tomu, abychom mohli Boha skutečně pojmenovat. Jméno Boha je nekonečné, jako je nekonečný Bůh sám. Bůh ale opravdu žádné jméno nepotřebuje. K čemu by ho měl? Pokud bychom chtěli Boha opravdu pojmenovat, museli bychom Boha znát v jeho celistvosti a všechny výrazy, které bychom k vyslovení jeho jména museli použit, by byly jedním jediným jménem, protože jediný Bůh nepotřebuje jména dvě a více, když nepotřebuje ani jedno, jak jsem už zmínil. Když tedy při křtu noříme křtěného do Božího jména, noříme ho do Boha, do jeho podstaty, v podobném smyslu slova, jako když bys ty chtěla, abych se já vžil do tvé situace. Abych se do ni ponořil. Protože Bůh, pokud by měl jméno, měl by pouze jediné jméno, jako má pouze jedinou podstatu, je při křtu vyslovováno, „křtěte ve jméno Otce i Syna I Ducha Svatého“. Jen si všimni, je tam napsáno křtěte v jediné jméno. Není tam požadavek, abychom křtili do tři jmen. Je tam napsáno že to jediné jméno, do kterého máme křtít je společné pro Otce i Syna i Ducha svatého. Kdyby měl Otec jiné jméno, než má Syn a oba by měli jiné jméno, než má Duch svatý, tak by tam bylo napsáno, abychom křtili ve tři různá jména a ne v jedno jméno.| Předmět: RE: RE: Křest
18.02.21 10:40:20 | #237 (2)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #236 

| Předmět: RE: RE: Křest
18.02.21 13:51:57 | #242 (3)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #236 

| Předmět: RE: RE: Křest
18.02.21 13:53:16 | #243 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #236 

| Předmět: RE: RE: Křest
18.02.21 13:53:43 | #244 (2)

No ano Otcovým jménem JSEM se jmenují a nebo měli by se jmenovat všichni.


 #236 

| Předmět: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 11:03:09 | #238 (2)

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 14:35:22 | #245 (3)

Z toho je vidět, že nechápeš co to Boží jméno je. Pro mě osobně to znamená, že nejsi připravená tyhle informace svým myšlením zpracovat a proto diskuzi, která nemůže nic vyřešit, nebudu udržovat.| Předmět: RE: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 11:16:40 | #239 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 14:39:18 | #246 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 14:46:10 | #251 (6)

Ja jsem přijala Jméno Boha z Bible:

Exodus 3
13Avšak Mojžíš Bohu namítl: „Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“
15Bůh dále Mojžíšovi poručil: „Řekni Izraelcům toto: ‚Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.‘ To je navěky mé jméno, jím si mě budou připomínat od pokolení do pokolení.

Přeci nemohu Slovu Bohu odporovat .-).to nejde :-).

Ani nechápu co se na tom katolíkům a svědkům nelíbí, svědci Ti tvrdí že je to špatný překlad, což ja ale považuji za vynikající překlad , vždy i je ve všech českých Biblích.


 #245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 14:40:00 | #247 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 14:45:03 | #250 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 14:48:08 | #252 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #251 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 11:19:47 | #240 (3)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 14:42:00 | #248 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 14:51:22 | #253 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 14:52:46 | #254 (6)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 14:57:50 | #256 (7)

Moje myšlení to právě že zpracovalo na výbornou v Duchu Svatém :-).
Odtajnila jsem Tajemství :-) *31247*
Kterého se pro něco všichni bojej :-).


 #245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 11:31:54 | #241 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 14:43:39 | #249 (5)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Křest
18.02.21 14:54:51 | #255 (4)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #245 

| Předmět: Křest
08.02.21 03:27:54 | #231

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: ..
01.02.21 09:28:22 | #229

visitor77
"ja si môžem umelecky vytvoriť. čo chcem,"

Což je ale jenom lidská svévole :-)
Boží nařízení jsou jiná :-).| Předmět: RE: ..
01.02.21 09:32:29 | #230 (1)

Deut 4.
10 A nezapomínej, že jsi onoho dne stál před Hospodinem Bohem svým na Orébě, když mi byl řekl Hospodin: Shromažď mi lid, ať jim předložím slova má, z nichž by se učili mne báti po všecky dny, dokudž živi budou na zemi, a témuž aby syny své učili.
11 Tedy přistoupili jste, a stáli jste pod horou; (hora pak ta hořela ohněm až do samého nebe, a byly na ní tmy, oblak a mrákota.)
12 I mluvil k vám Hospodin z prostředku ohně. Hlas slov slyšeli jste, ale obrazu žádného jste neviděli kromě hlasu,
13 Jímž vyhlásil vám smlouvu svou, kteréžto přikázal vám ostříhati, totiž desíti slov, a napsal je na dvou dskách kamenných.
14 Mně také přikázal Hospodin toho času, abych učil vás ustanovením a soudům, abyste činili je v zemi, do kteréž jdete k dědičnému držení jí.
15 Protož pilně pečujte o duše své, (nebo neviděli jste žádného obrazu toho dne, když k vám mluvil Hospodin na Orébě z prostředku ohně),
16 Abyste neporušili cesty své, a neučinili sobě rytiny aneb podobenství nějakého obrazu, tvárnosti muže neb ženy,
17 Podobenství nějakého hovada, kteréž jest na zemi, aneb podobenství jakéhokoli ptáka křídla majícího, kterýž létá v povětří,
18 Podobenství jakéhokoli zeměplazu na zemi, aneb podobenství jakékoli ryby, kteráž jest u vodě pod zemí.


 #229 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ...
01.02.21 08:17:18 | #228

Je to kvůli visitorovi neb tam jeho přičiněním rostou stromy nenávisti ke mně, evidentně nezvládá seriozní debatu, ve svých diskuzích mne blokuje a jinde mne chodi slovně napadat, což se správcům prostě jenom nelíbí.
| Předmět: .
01.02.21 00:23:07 | #213

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: RE: .
01.02.21 00:28:05 | #214 (1)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #213 


| Předmět: .
01.02.21 00:21:59 | #212

Obsah příspěvku byl smazán.