Rozcestník >> Náboženství >> Slovo Boží

Informace

Název: Slovo Boží
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.09.2020 09:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 106180x
Příspěvků:
1299

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Slovo Boží - O tom o čem je Bible.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
16.09.21 11:46:40 | #442

Jiste, vse jak pravi bible kapitola 28,29| Předmět: RE:
16.09.21 11:59:20 | #446 (1)

A ve které knize ?


 #442 

| Předmět: RE: RE:
16.09.21 14:56:00 | #447 (2)

Svatá bible rok 1890


 #446 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.09.21 15:45:37 | #448 (3)

Hm tu asi že neznám :- o.


 #447 

| Předmět: Jméno Boha živých: JSEM.
16.09.21 11:18:42 | #439

...Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“(Exodus 3/14)| Předmět: RE: Jméno Boha živých: JSEM.
16.09.21 11:38:01 | #440 (1)

Tedy žádné hatlapatilky a skomoleniny od JHVH ale hezky česky i přeloženo moc dobře JHVH na JSEM :-).


 #439 

| Předmět: RE: RE: Jméno Boha živých: JSEM.
16.09.21 11:40:23 | #441 (2)

Jak začíná Desatero přikázání?
Ja jsem...a potom je, co máme a nemám dělat, hm..


 #440 

| Předmět: RE: Jméno Boha živých: JSEM.
20.09.21 06:26:23 | #455 (1)

JSEM je pro každého Bůh živých.


 #439 

| Předmět:
25.08.21 07:49:31 | #431

..Za deset let budeme mít krále..budeme monarchie=křes­ťanská Teokracie s duchovním, mystickým králem a středoevropským císařem v čele /posledním takovým byl Karel IV., který právě pro tohoto připravoval onu svatováclavskou korunu=anténu do nejvyšších sfér../..všude okolo na sever, jih a západ už ale budou jen samé islámské státy...Velká Morava=Česko-Rakousko-Uhersko bude obnoveno...| Předmět: RE:
25.08.21 07:50:50 | #432 (1)

Krále ?


 #431 

| Předmět: RE:
06.09.21 04:03:47 | #436 (1)

Kdo vi co bude..


 #431 

| Předmět: v tom Pravém
20.07.21 08:54:08 | #427

Být v Tom Pravém Bohu je vystříhati se modlářství:
1.Jan 5.
20 A vímeť, že Syn Boží přišel, a dal nám smysl, abychom poznali Toho Pravého, a jsmeť v tom Pravém, i v Synu jeho Ježíši Kristu. Onť jest ten pravý Bůh a život věčný.
21 Synáčkové, vystříhejte se modl. Amen.

Když se používají modly tak už to není v tom Pravém.| Předmět: RE: v tom Pravém
08.08.21 03:52:29 | #428 (1)

Deuteronomium 30:6
Hospodin obřeže tvé srdce a srdce tvého semene, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým srdcem a celou duší, a nalezneš život.

Nalézti život?


 #427 

| Předmět: RE: RE: v tom Pravém
24.08.21 18:53:38 | #429 (2)

Tedy mně když Bůh obřezal srdce tak mi zbyla Hospodinka:)
To je můj život :-).
Co by mělo být jiného životem ženy ?


 #428 

| Předmět: RE: v tom Pravém
25.08.21 05:01:20 | #430 (1)

Katolíci a pravoslavní mají obrazy a sochy v kostelech, v chrámech i všude po světě a svědci Jehovovy mají obrázky v časákách, jakej je mezi nima rozdíl?
Žádnej :-) Modláři jedni jako ti druzí :-) A ty jejich vymyšlená jména Bohů :-) Jehova a Jahve :-)To samé jen s malou obměnou :-).


 #427 

| Předmět: RE: RE: v tom Pravém
06.09.21 03:59:11 | #435 (2)

Při tom je to tak jednoduché, stačí otevřít Bibli a číst :
Exodus 3
13 I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?
14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám...


 #430 

| Předmět: RE: RE: RE: v tom Pravém
06.09.21 04:22:26 | #437 (3)

Dcerám to asi že taky to ono JSEM.
Co jiného.
Nejdříve musíme být a od toho se potom všechno další odvíjí, když nejsme tak se neděje nic.


 #435 

| Předmět: RE: RE: RE: v tom Pravém
18.09.21 17:40:04 | #449 (3)

Pro ženy je to asi že takto:
Bože má JSEM :-)
JSEM, KTERÁŽ JSEM.
Bůh je i rodu ženského. to ono JSEM..je i JSEM, KTERÁŽ JSEM?
Když už náboženství tak proč by měl být Bohem jenom muž?
Když obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena :-) ?


 #435 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: v tom Pravém
18.09.21 17:43:33 | #450 (4)

k čemu taková aplikace slouží?


 #449 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: v tom Pravém
18.09.21 17:56:17 | #452 (5)

K opravdickému náboženství Boha živých ?
Když už náboženství tak komplexní, víc prostorové, více rozměrové?


 #450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: v tom Pravém
18.09.21 18:21:28 | #453 (6)

Aby se Bůh v nás mohl lépe zabydlet :-) ?


 #452 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: v tom Pravém
18.09.21 18:25:52 | #454 (7)

Pokud se tím lépe zabydlí, budiž.


 #453 


| Předmět: Zjevení Janovo 21:3
30.06.21 02:01:18 | #423

Stánek Boží bude s lidmi a Bůh s nimi bude přebývat - přebývá..| Předmět: Galatským 5/14
18.06.21 07:08:05 | #422

Vždyť celý zákon je shrnut v jednom : Miluj bližní jako sebe.| Předmět: RE: Galatským 5/14
30.06.21 02:09:20 | #424 (1)

Lukáš 6/31
Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi / Zákon i Proroci.


 #422 

| Předmět: Koloským 4/2
16.06.21 00:07:09 | #421

V modlitbě buďte vytrvalí; buďte v ní bdělí a vděční.| Předmět: Římanům 12,21
13.06.21 05:01:27 | #419

*1238* "Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem." *14377*| Předmět: RE: Římanům 12,21
03.07.21 08:14:18 | #425 (1)

To nějak nefunguje. Ohleduplný člověk nad bezohledným, nezvítězí. Musí být bezohlednější.


 #419 

| Předmět: RE: RE: Římanům 12,21
12.07.21 20:30:53 | #426 (2)

To by vedl kam?
Mám jinej nápad:
Novozákonní dvojtero v ženském rodě:
‚Miluj Hospodinku, Boha svou, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj bližní své jako sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“


 #425 

| Předmět: Ztracená evangelia - pravda o…
03.06.21 23:27:04 | #418
Ztracená evangelia - pravda o křesťanství video


| Předmět: RE: Ztracená evangelia - pravda o…
13.06.21 07:48:17 | #420 (1)
| Předmět: v aramejštině
18.05.21 14:35:32 | #415

Obsah příspěvku byl smazán.| Předmět: RE: v aramejštině
18.05.21 14:36:53 | #416 (1)

Aramejština je jeden ze semitských jazyků. Ve staré formě byla asi ve 12. století př. n. l. používána kočovnými Aramejci. V 6.–5. století př. n. l. se stala úředním jazykem Perské říše. Býval to významný jazyk nejen na Blízkém východě. V aramejštině jsou psány některé části bible, aramejsky zřejmě hovořil i Ježíš Kristus. Aramejština přispěla k zániku staré hebrejštiny, kterou zcela nahradila, později ale začala upadat a byla stále více nahrazována okolními jazyky (arabštinou a perštinou), až v období středověku téměř vymizela.


 #415 

| Předmět: RE: v aramejštině
22.05.21 08:31:46 | #417 (1)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #415