Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 144692x
Příspěvků:
1696

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: A tak jak je to ?
06.10.21 07:03:28 | #1344

Když by ženy vyznávaly jenom Boha rodu mužského tak to by byly vlastně bezbožnice :-) , nebo modlářky :-)?
*32594* *2543* *32549*| Předmět: RE: A tak jak je to ?
06.10.21 07:44:27 | #1345 (1)

to samé by bylo kdyby vyznávaly Boha rodu ženského jelikož Bůh není ani jedno.


 #1344 

| Předmět: RE: RE: A tak jak je to ?
06.10.21 07:53:26 | #1346 (2)

A nebo je to i to v jednom.


 #1345 

| Předmět: RE: RE: RE: A tak jak je to ?
06.10.21 08:04:40 | #1347 (3)

spíš ne


 #1346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: A tak jak je to ?
06.10.21 08:07:55 | #1348 (4)

Jako že i to mají Adam s Evou po Bohu že jsou jedno tělo:

Mk 10:8: A budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jedno tělo.


 #1347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: A tak jak je to ?
06.10.21 08:10:26 | #1349 (5)

Naše přírodní těla jsou z přírody. Tedy nen to podobenství Boha, je to příroda. Podobenství Boha je Duch. Tedy naše schopnost vnímání al esamozřejmě nejen to, schopnost milovat a tíhnout k jednotě.


 #1348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A tak jak je to…
06.10.21 08:15:56 | #1351 (6)

K obrazu a podle podobenství Boha byl stvořen jenom člověk, muž a žena.


 #1349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: A tak jak je to ?
06.10.21 08:13:07 | #1350 (5)

V konečnom důsledku až takto:
Jan 17
21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23 já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty


 #1348 

| Předmět: RE: RE: A tak jak je to ?
07.10.21 21:08:48 | #1360 (2)

Každý může vyznávat takového Boha nebo Bohyni jakého si ho vymyslí. Co věřící, to jiný Bůh či Bohyně. *6561*


 #1345 

| Předmět: RE: RE: RE: A tak jak je to ?
07.10.21 21:13:50 | #1362 (3)

Jojo :-)
Katolíci si vymysleli Trojjedinného Boha:-)
Svědci Jehovu :-).
A nikdo jim do toho nesmí vrtat :-)


 #1360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: A tak jak je to ?
26.10.21 23:11:12 | #1368 (4)

Bůh ale je trojedinný| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: A tak jak je to ?
27.10.21 07:30:54 | #1369 (5)

Málem sem to omylem smazala :-)
Po ránu nějako na to dnes nevidím :-)
Když ale slovo "trojjediný" se v Bibli vůbec ani nikde nenachází, lidi si to o Bohu jenom vymysleli a k Písmu Svatému, ke Slovu Božímu se přidávat nic nemá, jsem se v Bibli dočetla že Bůh je v nás a mi v něm *32594* .


1  
 #1368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A tak jak je to…
27.10.21 07:46:24 | #1370 (6)

A ještě ke všemu milovati máme Boha svého celým svým..., ..a bližní své tak jako sebe.
Na tom stojí Zákon celý i proroci.
(Matouš 22/36-40)
*17269*


 #1369 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A tak jak…
27.10.21 08:12:05 | #1371 (7)

Zjevení Janovo 1:8  Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

jest, byl a přichází, ty tam tu trojjedinost nevidíš ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A tak…
27.10.21 08:37:31 | #1372 (8)

No to tedy nevidím :-)


 #1371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A…
27.10.21 09:45:10 | #1374 (9)

taky v tom trojjedinost nevidím


 #1372 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.10.21 09:53:49 | #1375 (10)

Trojjedinost vidím v oddělenosti já - Bůh a vědomí tohoto. tedy já je 1. Bůh 2. vím o tom 3. V momentě kdy se ztratí vědomí oddělenosti nastává jednota. V tento moment je jen Bůh. Jakmile se to oddělí... já - Bůh, jsou tři.


 #1374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A…
27.10.21 17:28:48 | #1376 (9)

Otec je, Syn byl a Duch přichází| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.10.21 17:45:14 | #1378 (10)

O ne :-)
Otec je, Syn je a Duch je a mi taky jsme:-).


 #1376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.10.21 17:54:36 | #1380 (11)

Ano, všichni jsou teď jako já jsem.


1  
 #1378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.10.21 01:43:00 | #1381 (12)

kdo jsi ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.10.21 07:41:37 | #1382 (13)

kdo jsi ty?


 #1381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.10.21 08:00:05 | #1383 (14)

jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.10.21 08:04:57 | #1384 (15)

A přesně v těchto situacích dochází k rozdělení na Jeho a já vím že Jeho. Stačí se jen ztišit a toto rozdělení si uvědomit. že je.


 #1383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.10.21 08:10:01 | #1385 (16)

Přeci jen "JSEM" umožňuje i Ji :-).
Nechat prostoupit své "Jsem" oním JSEM, uvědomit si Boží přítomnost, jo i ztišením se..


 #1384 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.10.21 10:14:27 | #1386 (17)

určitě umožňuje, jen říkám že když se rozdělí já a "on, ona, oni" je již svět rozdělen nezávisle na tom jestli ji nebo jemu. to je jedno. Pokud jsme v Kristu, svět rozdělen není... není žádné oni, ji, mu, protože Kristus je v Otci


 #1385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.10.21 10:17:54 | #1387 (18)

Nedávno jsem četla:
1K 11,11 V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy,
1K 11,11 V Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy.


 #1386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.10.21 10:25:34 | #1388 (19)

To je o něčem jiném... to mluvíme o "něčem, někom", to je v pořádku ale netýká se to nijak toho o čem mluvím.


 #1387 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.10.21 10:26:33 | #1389 (20)

Vysvětluje to že nemůže být rozdělení skrz používání různých rodů..


 #1388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.10.21 10:28:46 | #1390 (21)

Sice nemůže ale my toto rozdělení subjektivně prožíváme.


 #1389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.10.21 10:32:06 | #1391 (22)

Ga 3,28 Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.


 #1390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.10.21 12:02:52 | #1392 (23)

vy, je rozdíl, mezi jsem a vy| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.10.21 12:04:38 | #1393 (24)

sedí po pravici, ne "v" a vy v něm, ale stále jen po pravici| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.10.21 12:07:22 | #1395 (25)

Jan 14
3A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.


 #1393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.11.21 00:11:34 | #1396 (26)

Zjevení Janovo 3:21  Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.10.21 12:06:14 | #1394 (24)

Jo ale milovati máme "Boha svého" celým svým...a bližní své tak jako sebe a k modlitbám máme vcházeti do pokojíka svého a zavřít za sebou dveře, hm..
Tak že ano:-) je rozdíl mezi jsem a vy, to podle okolností..:-).


1  
 #1392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A tak…
27.10.21 08:40:18 | #1373 (8)

Alfa i Omega, to je první písmeno a poslední písmeno z abecedy, tedy asi že celá abeceda a AZkvíz to je také o všech písmenkách s abecedy, ne jenom A i Z.


 #1371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: A…
27.10.21 17:29:22 | #1377 (9)

Bůh má počátek, to nevíš ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.10.21 17:46:02 | #1379 (10)

No Alfa/A, první písmeno v abecedě:-)


 #1377 

| Předmět: RE: RE: RE: A tak jak je to ?
07.10.21 21:26:45 | #1363 (3)

Tak tak :
Náboženská svoboda neboli svoboda vyznání je princip zajišťující svobodu jednotlivce i skupin v jeho duševní a duchovní sféře, svobodu vyjadřovat a projevovat své náboženské či duchovní přesvědčení a to jak v soukromí, tak veřejně.
Svoboda vyznání je jedním ze základních práv člověka.
V právních předpisech je obvykle spjata se svobodou svědomí a svobodou myšlení.
Nositelem náboženské svobody je každý člověk.

(V těchto diskuzích je nositelem náboženské nesvobody visitor77 neb mne všude ve svých diskuzích neprávem i protiprávně blokuje)


 #1360 

| Předmět: RE: RE: RE: A tak jak je to ?
08.10.21 00:08:33 | #1364 (3)

Avšak máme od Ježíše přikázání milovati Boha svého celým svým.., a bližní své tak jako sebe.
(Matouš 22/36-40) http://biblenet.cz/app/b?book=Matt&no=22
Což přeložím-li do ženského rodu tak milovati mám Boha svou celým svým..., a bližní své tak jako sebe:-).
*32594* *6763* *7228* *35188*


 #1360 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: A tak jak je to ?
24.10.21 20:54:27 | #1365 (4)

1. Korintským 6
19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.
*32594*


 #1364 

| Předmět: Co ?
24.09.21 10:01:14 | #1342

Když Bůh je láska tak jaké má tělo ?| Předmět: RE: Co ?
02.10.21 10:20:05 | #1343 (1)

Efezským 4
15 Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,
16 z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.


 #1342 

| Předmět: RE: Co ?
06.10.21 09:13:02 | #1352 (1)

Tělem zastupují Boha duchovní. Zneužívání dětí duchovními ve Francii bylo prokázáno v 216.000 případů. K čemu vede celibát? Myslím si, že k tomu také vede dobré bydlo duchovních, lenošení a naprostá nemorálnost duchovních. Po takovém zjištění by mohli ten krám zavřít. *2929* *2929* *2929*


 #1342 

| Předmět: RE: RE: Co ?
06.10.21 09:19:20 | #1353 (2)

Jojo četla jsem to, je to děs a to to tak asi bylo vždy ..


 #1352 

| Předmět: RE: RE: RE: Co ?
06.10.21 09:20:11 | #1354 (3)

Tedy vždy asi že ne..


 #1353 

| Předmět: RE: RE: Co ?
06.10.21 10:32:15 | #1355 (2)

Taky jsem to četla. Není to víc než statistický průměr. Tedy nic co by stálo za nějaké provokace. Je třeba se pohoršovat především sám nad sebou a potom ryt do ostatních.


 #1352 

| Předmět: RE: RE: RE: Co ?
06.10.21 10:36:35 | #1356 (3)

Ono se to děje všude tady u nás prý i v hračkárně.


 #1355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co ?
06.10.21 10:44:18 | #1357 (4)

nejvíc v rodinách... různí strejdové, dědečci či noví tatínci. Pak samozřejmě tam kde se pracuje s dětmi...co vím tak dost afér bylo na táborech, ve zpěváckých souborech, ve sportovních zařízeních. HOdně toho nevíme.


 #1356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Co ?
06.10.21 10:49:20 | #1359 (5)

Jojo dospělí, svět dospělých, dnes bylo na američanech toto:
leden1999
"bys cumel co se deje tady kvuli fotbalovymu zapasu Sparty s Rangers z Walesu, na ktery nesmeli dospely lidi, pouze deti od 6 do 15 let
Britove jsou uplne vypatlani"

Což mne zaujalo, mně se to vidí být dobrý nápad, děti od dospělých izolovat ale to asi že vůbec ani nejde..


 #1357 

| Předmět: Je to jasný :-)
17.09.21 22:07:32 | #1339

Když je Bůh všudepřítomný tak je i všudepřítomná:-)
O tom je všude přítomnost přítomná :-).| Předmět: Bohové jste:
16.09.21 11:34:04 | #1338

Bůh stojí v shromáždění Božím, u prostřed bohů soud čině, a dí:
Ž 82/ 6 Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni;
(dcery to asi že taky, to ono se psalo jenom v rodě mužském, neb ženy donedávna neuměli číst ani psát)

J 10,34 Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest v Zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste.
35 Poněvadž ty nazval bohy, k nimžto řeč Boží stala se, a nemůžeť zrušeno býti Písmo,
36 Kterakž tedy o mně, kteréhož posvětil Otec a poslal na svět, vy pravíte, že se rouhám, že jsem řekl: Syn Boží jsem?
J 6,57 Jako mě poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě.
J 15,16 Ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vás vyvolil a postavil, abyste šli a ovoce přinesli, a ovoce vaše aby zůstalo,
J 20,21 Tedy řekl jim opět: Pokoj vám. Jakož mne poslal Otec, tak i já posílám vás.| Předmět: RE: Bohové jste:
19.09.21 13:55:00 | #1340 (1)

Bůh stojí v shromáždění božím … . A kde to shromáždění probíhá? Kde jsou zápisy s tohoto shromáždění? Kolik těch Bohů se shromáždění účastní??? *6561*


 #1338 

| Předmět: RE: RE: Bohové jste:
20.09.21 03:57:57 | #1341 (2)

Žalm 50
Žalm Asafův. Bůh, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od východu slunce až po západ.


 #1340 

| Předmět:
25.08.21 07:47:15 | #1335

..Za deset let budeme mít krále..budeme monarchie=křes­ťanská Teokracie s duchovním, mystickým králem a středoevropským císařem v čele /posledním takovým byl Karel IV., který právě pro tohoto připravoval onu svatováclavskou korunu=anténu do nejvyšších sfér../..všude okolo na sever, jih a západ už ale budou jen samé islámské státy...Velká Morava=Česko-Rakousko-Uhersko bude obnoveno...| Předmět: RE:
25.08.21 07:52:07 | #1336 (1)

No super :-)


 #1335 

| Předmět: RE:
06.09.21 04:01:55 | #1337 (1)

A Polsko a Slovensko ne ?


 #1335 


| Předmět: O vlcích
25.08.21 05:45:54 | #1334

Matouš 7, 15Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
Skutky apoštolů 20, 29Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.| Předmět: Co kdyby ?
12.07.21 20:27:23 | #1329

Desatero v ženském rodě:
Já jsem Hospodinka Bůh tvá,..
Nebudeš míti bohů jiných přede mnou//nemej jina bozstva pred mou tvari!
Neučiníš sobě rytiny , ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž jsou u vodách pod zemí.
Nebudeš se jim klaněti, ani je ctíti. ..
9Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
Já Hospodinka, tvá Bůh, jsem Bůh žárlivě milující . Stíhám vinu matek na dcerách i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí,
A činící milosrdenství nad tisíci těch, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých.
Nevezmeš jméno Hospodinky Boha své nadarmo, neboť nenechá bez pomsty Hospodinka tu, která by brala jméno její nadarmo.
Ostříhej dne sobotního, abys jej světila.
Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;
Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodinky Boha tvé. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, i služebník tvůj i děvka tvá, vůl i osel tvůj i všeliké hovado tvé, i příchozí tvůj, kterýž jest v branách tvých, aby odpočinul služebník tvůj a děvka tvá jako i ty.
A pamatuj, že jsi byl služebníkem v zemi Egyptské, a vyvedl tě Hospodin Bůh tvůj odtud v ruce silné, a v rameni vztaženém. Protož přikázala tobě Hospodinka Bůh tvá, abys světila den sváteční.
Cti otce svého i matku svou, jaby se prodleli dnové tvoji, a aby tobě dobře bylo na zemi, kterouž Hospodinka Bůh tvá dá tobě.
Nezabiješ.
Nesesmilníš.
Nepokradeš.
Nepromluvíš proti bližním svým křivého svědectví.
Nepožádáš manžela bližních svých, aniž požádáš domu bližních svých, pole jejich, neb služebníka jejich, aneb děvky jejich, vola jeho neb osla jejich, aneb čehokoli z těch věcí, kteréž jsou bližních tvých..
Dvojtero v ženském rodě:
‚Miluj Hospodinku, Boha svou, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj bližní své jako sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“| Předmět: RE: Co kdyby ?
12.07.21 20:28:31 | #1330 (1)

J 10,34 Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest v Zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste.


 #1329 

| Předmět: RE: RE: Co kdyby ?
20.07.21 09:03:54 | #1331 (2)

Milovati totiž máme Boha svého(svou) celým svým.. a bližní své tak jako sebe:

Matouš 22
36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Boha svého a bližní jako sebe, hm..


 #1330 

| Předmět: RE: RE: RE: Co kdyby ?
08.08.21 03:44:03 | #1332 (3)

A nebo : Miluj Hospodinku, Boha svou a bližní tak jako sebe?

To by se za Bohem nemuselo nikam daleko chodit, což je i psáno že není daleko od nikoho z nás.(Skutky 17/27)
28‚Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme..


 #1331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Co kdyby ?
24.08.21 18:55:21 | #1333 (4)

Bůh živých je v nás a projevuje se skrze nás, tedy v ženách se projevuje žensky mateřsky a nebo i macešsky:-)


 #1332 

| Předmět: Efezským 2 / 22
30.06.21 02:03:32 | #1324

V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. *15730* *14377* *1149*| Předmět: Bůh v mnoha osobách..
18.06.21 06:56:59 | #1323

1. Jan 4
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

Bůh je v mnoha osobách nikoliv jenom ve třech osobách, slovo "trojjediný" se v Bibli ani nikde nevyskytuje, tudíž je to zcela zavádějící učení :-).| Předmět: RE: Bůh v mnoha osobách..
02.07.21 09:37:43 | #1325 (1)

Chybí ti jeden poznatek. A to ten, že Ježíš byl podvodník, protože na svoje "zázraky", používal hypnózu. Důkaz je v samotné Bibli:
Matouš 17,
1  Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.
2  A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.
3  A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
4  Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
5  Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“
6  Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli.
7  Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte a nebojte se.“
8  Oni pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného než Ježíše samotného.
To je přesný popis hypnotické seance, včetně vyvedení z transu - dotykem.
A další verš:
9  Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“
To zase dokazuje, že svoje z mrtvých vstání, dlouhodobě připravoval.


 #1323 

| Předmět: RE: RE: Bůh v mnoha osobách..
02.07.21 09:52:12 | #1326 (2)

Hypnoza to asi že není podvod, to je moc někoho nad někým a nebo nad něčím.


 #1325 


| Předmět: O Bohu
13.06.21 04:57:15 | #1319

"Milovati Boha svou celým svým... a bližní své tak jako sebe" je to samé jako:
"Milovati Boha svého celým svým.. a bližní své tak jako sebe"
Jen je to přizpůsobeno ženám, o nic víc v náboženství Boha živých asi že nejde, víc k tomu asi že není potřeba :

1. Korintským 6.
19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!
20 Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.| Předmět: RE: O Bohu
13.06.21 06:54:52 | #1320 (1)

Jestli není lepší vzít v potaz víc knih, než jednu, a nejen knihy| Předmět: RE: RE: O Bohu
13.06.21 15:04:12 | #1321 (2)

Obsah příspěvku byl smazán.


 #1320 

| Předmět: RE: RE: O Bohu
16.06.21 00:01:11 | #1322 (2)

O Bohu ?


 #1320 

| Předmět: RE: O Bohu
02.07.21 09:58:51 | #1327 (1)

"Milovati Boha svého celým svým.. a bližní své tak jako sebe".
Tenhle nesmysl, zvoní umíráčkem, civilizované Evropě. Naši předci Evropu uhájili před islamizací, ale dnešní dobroserové, sem ty nájezdníky zvou. A křesťanský pánbíček na to čumí jak tele, a nedělá nic.


 #1319 

| Předmět: RE: RE: O Bohu
02.07.21 10:11:09 | #1328 (2)

Třebas se to taky naučí milovati bližní své tak jako sebe, tedy že ne jenom sebe.


 #1327