Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 142125x
Příspěvků:
1677

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Jan 10
05.03.22 01:24:18 | #1510

34 Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest v Zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste.
35 Poněvadž ty nazval bohy, k nimžto řeč Boží stala se, a nemůžeť zrušeno býti Písmo,
*30644* *6236* *1028*| Předmět: RE: Jan 10
05.03.22 08:30:27 | #1511 (1)

A všimla sis, že v Bibli je plno faktických nesmyslů i vyložených lží? Potom ty lži a nesmysly, činí Bibli zcela nedůvěryhodnou.


 #1510 

| Předmět: RE: RE: Jan 10
06.03.22 00:33:47 | #1520 (2)

To ne to sem si vůbec nevšimla :-).


 #1511 

| Předmět: Neit
27.02.22 08:34:30 | #1509

Aha :-)
Paní Stvořitelová :-).
*1238*
"Neit je spojována s ochranou, mateřstvím, tkalcovstvím, a v jistých verzích se objevuje také jako stvořitelka světa."
"Jelikož byla Neit považována za stvořitelku, a tedy matku bohů i lidí, bývá spojována také s mateřstvím jako takovým.. "
Kde by se taky mateřství vzalo, s Adamovho žebra to asi že těžko :-).
https://wikisofia.cz/wiki/Neit
Vždy jsem měla pocit že patriarchální náboženství je jenom opozicí něčemu zcela přirozenému :-).| Předmět: RE: Neit
05.03.22 08:56:48 | #1514 (1)

Já znám jen paní Čvachtovou, ale to asi není ona :-).| Předmět: RE: RE: Neit
05.03.22 09:03:32 | #1515 (2)

Geneticky Bude po Evě, mátí všech živých :-)
*32594*
Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena :-), tedy lidi - podle knihy Genezis1/26,27.


 #1514 

| Předmět: Z jiné diskuze
19.02.22 08:08:09 | #1507

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: ne
| Předmět: Bohové jste
18.02.22 16:32:33 | #1506

Ž 82,6 Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni;
http://biblenet.cz/app/b?book=Ps&no=82

J 10
34 Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest v Zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste.
35 Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy – a Písmo musí platit –
36 jak můžete obviňovat mne,..
http://biblenet.cz/app/b?book=John&no=10| Předmět: RE: Bohové jste
23.02.22 06:52:03 | #1508 (1)

Bůh a člověk je jednotné číslo pomnožné.


 #1506 

| Předmět: RE: RE: Bohové jste
05.03.22 11:02:21 | #1516 (2)

Co to je "jednotné číslo pomnožné"?


 #1508 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohové jste
05.03.22 11:17:44 | #1517 (3)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohové jste
05.03.22 11:27:24 | #1518 (4)

Dekuji za odkaz, s tim problem nemam - jednotne, mnozne a pomnozne. Jen nerozumim tomuto terminu "jednotné číslo pomnožné"


 #1517 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové jste
05.03.22 11:33:07 | #1519 (5)

Jako když se řekne člověk tak to ale může být muž a nebo žena a tak je to asi že i z Bohem.


 #1518 


| Předmět: JSEM
08.02.22 08:55:02 | #1496

Dal mu jméno nad každé jméno když podstoupil smrt na kříži, tedy dal mu jméno svoje a máme se tak jmenovat všichni "pokřtění" a být ve společném Duchu v jednom těle.
*30644*| Předmět: RE: JSEM
08.02.22 09:07:12 | #1501 (1)

Exodus 3
Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14 Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“
*2543*
Filipským 2
..v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,..
*30800*
Matouš 28
18 Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “
*3090*
Efezským 4
4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #1496 

| Předmět: RE: JSEM
05.03.22 08:39:10 | #1512 (1)

Potíž je v tom, že Ježíš na kříži nezemřel. Na kříži se umíralo několik dní, ale Ježíš "umřel" za pár hodin. Je jasné, že si s tím "umíráním" musel pospíšit, aby mu nezpřeráželi kosti, to by potom umřel doopravdy.


 #1496 

| Předmět: RE: RE: JSEM
06.03.22 00:35:01 | #1521 (2)

Jo je to možný že ho vzkřísili včas.


 #1512 


| Předmět: Asi..
27.01.22 03:10:10 | #1490

Když je Pán Bůh tak asi že je i Paní Bohová, po kom jiném by byla obrazem a podobenstvím Eva ?
Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena, to jest dědičně lidi..| Předmět: RE: Asi..
27.01.22 03:18:02 | #1491 (1)

Paní Bohová, hm asi mám paní Bohovou nad svoji hlavou, Pavel sice tvrdí že hlavou ženy je muž ale když mužové jaksi nejsou moc důvěryhodní, nemáme doufat v člověka, v knížata v nichž záchrana není a Bohové si to mezi sebou už nějako jistěže vyřídí:
Jan 14
1„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
4A cestu, kam jdu, znáte.“


 #1490 

| Předmět: RE: RE: Asi..
27.01.22 03:26:35 | #1492 (2)

 #1491 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Asi..
08.02.22 10:06:39 | #1502 (4)

to je odkaz z tvého mailu. Je zbytečné sem takové odkazy dávat protože na tvůj mail přístup nemáme.


 #1495 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Asi..
08.02.22 10:09:18 | #1503 (5)

Aha dostala jsem to mejlem to je pravda, je tam balet Adam a Eva, mně se to zobrazuje a vám ne.


 #1502 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Asi..
14.02.22 06:54:34 | #1504 (6)
Na You Tube to je taky :

 #1503 

| Předmět: RE: Asi..
29.01.22 08:08:18 | #1493 (1)

1. Korintským 6
19 Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji?
20 Nebo koupeni jste za velikou mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem vaším i duchem vaším, kteréžto věci Boží jsou.


 #1490 

| Předmět: RE: RE: Asi..
05.03.22 08:46:41 | #1513 (2)

Problém je ale v tom, že existenci žádného Boha, ještě nikdo nikdy nedokázal. Jestli chceš něco takového tvrdit, musíš jeho existenci nad vší pochybnost dokázat. Tak začni dokazovat.


1  
 #1493 

| Předmět: RE: RE: RE: Asi..
06.03.22 00:36:38 | #1522 (3)

Mám takovou zkušenost že jo že existuje :-).
To asi je každého osobní věc.


 #1513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Asi..
07.03.22 02:51:44 | #1524 (4)

A je to i vůle boží, co jiného ..


 #1522 

| Předmět: Věřících přibývá, církvím ubývají.
22.01.22 07:49:08 | #1485
| Předmět: O čem to tak může být ?
11.01.22 03:20:11 | #1482

O čem to tak může být ?
Jeremjáš 30
8„V onen den, je výrok Hospodina zástupů, zlomím jeho jho na tvé šíji a zpřetrhám tvá pouta. Nebudou už sloužit cizákům,
9budou sloužit Hospodinu, svému Bohu,..
*431*
Asi že o službě sobě samotným ?
O čem jiném by to mohlo být ?
*30800*| Předmět: RE: O čem to tak může být ?
17.01.22 03:59:27 | #1484 (1)

A nebo i Hospodince Bohové své ?


 #1482 


| Předmět: dirigent
09.01.22 08:46:02 | #1476

Je to pro mne docela překvapivé ale našla jsem si oblíbeného dirigenta, pod jeho taktovkou to nějako dobře zní : http://www.jaromirkrygel.cz/videogalerie.html| Předmět: novoluní
02.01.22 04:09:30 | #1470