Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 140185x
Příspěvků:
1665

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Žalm 82
03.06.21 23:36:08 | #1318

Bible Kralická
Žalm 82
1 Žalm Azafův. Bůh stojí v shromáždění Božím, u prostřed bohů soud čině, a dí: 2 Dokudž souditi budete nespravedlivě, a osoby nešlechetných přijímati? Sélah. 3 Zastávejte bídného a sirotka, utištěného a chudého spravedliva vyhlašujte. 4 Vytrhněte bídného a nuzného, z ruky nešlechetných vytrhněte ho. 5 Ale nevědí nic, nerozumějí nic; ve tmách ustavně chodí, až se proto všickni základové země pohybují. 6 Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni; 7 A však jako i jiní lidé zemřete, a jako jeden z knížat padnete. 8 Povstaniž, ó Bože, suď zemi; nebo ty dědičně vládneš všemi národy.| Předmět: za Bohem se nemusí nikam daleko chodit
21.05.21 08:56:58 | #1315

za Bohem se nemusí nikam daleko chodit:
Milovati Hospodinku Boha svou a bližní své tak jako sebe, to je přeložená Bible, (novozákonního dvojtera) do rodu ženského, nebod´:

Matouš 22
36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“.| Předmět: RE: za Bohem se nemusí nikam daleko…
23.05.21 18:25:55 | #1316 (1)
Ježíš žil - byl - vyrůstal v Egyptě :

 #1315 

| Předmět: RE: RE: za Bohem se nemusí nikam daleko…
23.05.21 18:28:12 | #1317 (2)

Až tolikrát ?
z výsledků vyhledávání fráze " egypt" (celkem 669 veršů - 34 stran)
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=+egypt&search=Hledat


 #1316 

| Předmět: Bohové jste
23.04.21 07:19:43 | #1287

J 10,34 Odpověděl jim Ježíš: Však psáno jest v Zákoně vašem: Já jsem řekl: Bohové jste.| Předmět: RE: Bohové jste
27.04.21 06:02:28 | #1289 (1)

O tom je Deuteronomium 5/6 Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské z domu služby.7 Nebudeš míti bohů jiných přede mnou..

5. Mojžíšova
6 ‚Já jsem Jehova, tvůj Bůh,+ který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroků.+ 7 Nikdy nebudeš mít žádné jiné bohy proti mému obličeji.*

Nemít jiné bohy, nebo modly, nebo otrokáře? před sebou, proti svému obličeji: Já jsem Hospodin(ka).­.Tvůj(tvá) Bůh..

Bůh/Duch v nás, nebudeš, lhát, krást, loupit, cizoložit atd.

Neb milovati máme Boha svého-svou celým svým.., ..a bližní své tak jako sebe.


 #1287 

| Předmět: RE: Bohové jste
27.04.21 19:16:27 | #1294 (1)

Bohové jsou. Jsou v myšlenkách věřících stejně jako pohádkové bytosti v povědomí dětí.


 #1287 

| Předmět: RE: RE: Bohové jste
27.04.21 22:07:21 | #1297 (2)

Bůh může být i v srdci ne jenom v myšlenkách :-)
Zkoumá i ledviny.


1  
 #1294 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohové jste
29.04.21 02:08:59 | #1299 (3)

Ž 7,10 Ó by již k skončení přišla nešlechetnost bezbožných, spravedlivého pak abys utvrdil ty, kterýž zkušuješ srdce a ledví, Bože spravedlivý.


 #1297 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohové jste
29.04.21 06:23:05 | #1300 (3)

A zkoumá i další orgány těla? :-)


 #1297 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohové jste
29.04.21 08:28:59 | #1301 (4)

No právě že tím jsem přišla na to že je i Bůh rodu ženského protože muži se do žen nevyznají ani ženy do mužů :-).


 #1300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové jste
29.04.21 08:47:47 | #1302 (5)

Bylo mi divné že by mi mé ženské po. orgány zkoumal Otec:-), spolu s tím že Bůh někoho oslovuje k učinění člověka, zřejmě svoji družku, tedy že i žena je obraz a podobenství Boha, hm..


 #1301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové jste
29.04.21 09:06:29 | #1308 (6)

Koho tady oslovuje k učinění člověka?
Genezis 1
26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad...
27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

Je zde množné číslo : Učiňme.. - ..našemu, - ..našeho,..

Člověk je jeden, Bůh je také jeden, ale mužem a nebo ženou jsou.


 #1302 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové jste
17.05.21 02:46:21 | #1313 (7)

Přijali jsem Boha rodu mužského i mi ženy, jenom proto že muži si psali svoje knihy ve svém mužském rodě..?


 #1308 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bohové…
18.05.21 14:52:10 | #1314 (8)

Ja nemám nic proti Bohu Otci jenom že Bůh i matkou je, neb ženy jsou obrazem a podobenstvím po ní, po kom jiném by byly?


 #1313 

| Předmět: RE: Bohové jste
07.05.21 08:49:20 | #1310 (1)

Skutky 17
27 Aby hledali Boha, zda by snad makajíce, mohli nalézti jej, ačkoli není daleko od jednoho každého z nás.
28 Nebo jím živi jsme, a hýbeme se, i trváme, jakož i někteří z vašich poetů pověděli: Že i rodina jeho jsme.
29 Rodina tedy Boží jsouce, ...


 #1287 

| Předmět:
15.04.21 11:02:04 | #1281

1  

| Předmět: RE:
15.04.21 11:07:44 | #1282 (1)

Milovati máme Boha svého celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou i celou svoji mocí.. a bližní své tak jako sebe.(Matouš 22/36-40)

Což ženy asi že milovati mají Boha svou celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou i celou svoji mocí.. a bližní své tak jako sebe. *7228*


1  
 #1281 

| Předmět: RE: RE:
15.04.21 17:50:56 | #1283 (2)

Musíš mít perfektního manžela když jsi ho povýšila na tvoje božstvo.


 #1282 

| Předmět: RE: RE:
27.04.21 09:12:36 | #1290 (2)

Kde byl ve chvíli vraždy Bůh?
Dánský luteránský kněz byl obžalován z vraždy své manželky, ačkoli její tělo se nikdy nenašlo. Důkazy proti 44letému Thomasi Gotthardovi jsou dostatečně závažné k tomu, aby mohlo být zahájeno stíhání.


 #1282 

| Předmět: RE: RE: RE:
27.04.21 10:07:44 | #1291 (3)

Izajáš 45, 7Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“


 #1290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
27.04.21 10:24:04 | #1292 (4)

Jen to jméno Hospodin se k tomu moc nehodí, Bůh živých dle Exodus 3/14 se jmenuje JSEM a to naše "já" bývává je velice kruté i když umí i milovat.


 #1291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
27.04.21 10:27:12 | #1293 (5)

Genezis 3
22I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“


 #1292 

| Předmět: RE: RE:
27.04.21 19:18:03 | #1295 (2)

Jeptišky přísahají věrnost Bohu. Jsou jeho nevěstami. Jak je to s jejich věrností?


 #1282 

| Předmět: RE: RE: RE:
27.04.21 22:05:34 | #1296 (3)

Nevim :-).


 #1295 

| Předmět: RE: RE: RE:
29.04.21 01:57:23 | #1298 (3)

Ale něco o zásnubách:
Ozeáš 2
21 Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním,
22 zasnoubím si tě věrností..


 #1295 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
30.04.21 16:27:30 | #1309 (4)

Kdo ví, jestli do těch svých nevěst občas taky nevstoupí. Jistě by to, jemu oddaným ženám, udělalo dobře.


 #1298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
07.05.21 08:52:04 | #1311 (5)

Ez 2,2 I vstoupil do mne duch, když promluvil ke mně, a postavil mne na nohy mé, a slyšel jsem, an mluví ke mně.
Ez 3,24 Tehdy vstoupil do mne Duch, a postaviv mne na nohy, mluvil ke mně, a řekl mi: Jdiž, zavři se v domě svém.
Ez 37,10 Tedy prorokoval jsem, jakž mi rozkázal. I všel do nich duch, a ožili, a postavili se na nohách svých, zástup velmi veliký.
Zj 11,11 Ale po půl čtvrtu dni duch života od Boha poslaný vstoupil do nich, i postavili se na nohách svých,


 #1309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
02.01.22 06:53:04 | #1474 (4)

Určitě do nich vstupoval Bůh v podobě ducha svatého. A proč ne. Nač by jinak mněl penis? *6561*


 #1312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
02.01.22 08:14:45 | #1475 (5)

Máš to popletené :
Lukáš 1
34Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“
35Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.


 #1474 

| Předmět:
03.04.21 14:22:39 | #1254

Dnes jsem hovořil s jedním SJ a prý už tady máme ten armagedon.| Předmět: RE:
03.04.21 15:26:37 | #1255 (1)

Mně zase vypravoval jeden kamarád že ve čtvrtek jel v přeplněném vlaku (vagonu, přistavili jenom jeden vagon), to snad není pravda, mají být dvoumetrové odstupy ne ?


 #1254 

| Předmět: RE: RE:
03.04.21 15:36:03 | #1256 (2)

Vidíš, to je zajímavé| Předmět: RE: RE:
15.04.21 17:52:05 | #1284 (2)

Ti ostatní mohli šlapat ve dvoumetrových odstupech za vlakem.


1  
 #1255 

| Předmět: RE:
24.04.21 06:09:09 | #1288 (1)

NN Armagedon tu dnes ještě není, SJ si je popletl písmena začátku slov APOKALYPSA a ARMAGEDON, ted se svět blíží k svému velkému zlomu , velkému zlomu ve světových dějinách, který má nastat těsně před Ježíšovým 2. příchodem a to je APOKALYPSA , spoutání démonů zla a tím očistění země od zla, ARMAGEDON, tedy poslední bItva DOBRA se Zlem , přijde těsně, před POSLEDNÍ PROMĚNOU TOHOTO SVĚTA,tedy před POSLEDNÍM SOUDEM .!!!


 #1254 

| Předmět: Bohové jste
03.04.21 08:03:09 | #1252

Efezským 4
4Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Galatským 5
14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! (jako sebe samou)| Předmět: RE: Bohové jste
03.04.21 14:22:13 | #1253 (1)

Veselé Velikonoce:-)| Předmět: RE: RE: Bohové jste
03.04.21 19:06:31 | #1257 (2)

:-) Na absolutní pokraj zájmu se kvůli protikoronavirovým opatřením dostal tradiční velikonoční sortiment. Kraslice a pomlázky nejdou na odbyt. Některé malérečky už odložily nářadí, stejně jsou na tom i výrobci pomlázek.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/malerecky-letos-nepracuji-neni-zajem-40355371#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=HjGIybC1KrS-202104031704&dop_id=40355371&source=hp&seq_no=3&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz


 #1253 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohové jste
03.04.21 20:05:32 | #1258 (3)

Vše převzaly supermarkety, není divu. Myslím, měli nechat otevřené obchody a tržnice, takové ty malé městské.| Předmět:
19.03.21 08:52:35 | #1234

Hádky vedou k vyjasnění si pozic, ale někdy jen ukazují bezmoc, se k kterou se ta která víra potýká a kterou s časem neumí vyřešit její hlasatelé. Žijeme ve 21. století a některé věci se prostě mění. Věda, technika i propojení světa dává lidem více informací než měli třeba v 15. století. Lidé jsou vzdělanější a tak mohou více věcí sami posuzovat a vytvářet si vlastní nezávislý názor a je to tak dobře. Náboženské tradice se mění a církve musí reformovat, přinést něco nového, zajímavého, aby mohli přežít.| Předmět: RE:
04.04.21 16:31:39 | #1259 (1)

Těžko se dá vědecky argumentovat když Evu a Adama uplácal Bůh z mléčné mlhoviny. A je to potvrzené Biblí.


 #1234 

| Předmět: RE: RE:
04.04.21 20:20:01 | #1262 (2)

Já jsem u toho nebyl, ale myslím, že ten příběh je z části věrohodný, ač stvoření chápu úplně jinak.| Předmět: katolíci
18.03.21 22:09:14 | #1213

Už mne ti katolíci na sektách zase mažou, napsala jsem že by mi vadilo modlářství v tomto klášteře
https://www.monasterydelimarket.cz/blog/o-klasterech--zensky-trapisticky-klaster-v-policanech/
No tak když by mi to vadilo tak jako co s tím můžu dělat?
To to nesmím napsat?| Předmět: RE: katolíci
19.03.21 06:51:04 | #1214 (1)

No shazuješ tím ty, kteří se chovají v klášteře s respektem. Prostě z nich děláš pitomce a to si málokdo nechá líbit.


 #1213 

| Předmět: RE: RE: katolíci
19.03.21 07:06:50 | #1215 (2)

Těšila jsem se že v tom filmu uvidím nějaký poctivý život v klášteře, někdy o tom přemýšlím že by jsem šla do kláštera ale provozovat tam modlářství to by jsem nemohla, to není cesta k Bohu když je to v Bibli zakázáno.


 #1214 

| Předmět: RE: RE: RE: katolíci
19.03.21 07:10:06 | #1218 (3)

Každý život je takový jak si ho uděláš. Záleží na osobním přístupu. Znám celkem dobře život v klášteře. Trávila jsem tam několik dovolených, i s rodinu. A dnes se mi zdálo že jsem řádová sestra, chodila jsem v tom jejích oblečku a styděla se, protože jsem nesložila slib. Byla jsem jen "oblečená", nikoliv doopravdy zaslíbená.


 #1215 

| Předmět: RE: RE: katolíci
19.03.21 07:08:57 | #1217 (2)

A ony neumí číst?
Vždyt´si to v Bibli taky mohou přečíst, ale Bibli tu asi že tedy nikdy ani nečetly, nebo co.


 #1214 

| Předmět: RE: RE: RE: katolíci
19.03.21 07:10:41 | #1219 (3)

To je jen tvojeinterpretace, musíš o tom mluvit slidmi kteří nesnáší katolíky. S těmi si porozumíš


 #1217 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: katolíci
19.03.21 07:24:00 | #1222 (4)

Kdo ví co by na to Kristus, taky by měl určitě nějaký názor na to :-).
Asi by Slovo Boží nezrušil, tam je to černé ne bílém:
Nový Zákon o tom:

1. Jan
21 Synáčkové, vystříhejte se modl. Amen.

Zjevení 22
Kdo ví co by na to Kristus, taky by měl určitě nějaký názor na to :-).
Asi by Slovo Boží nezrušil, tam je to černé ne bílém:
Nový Zákon o tom:

1. Jan
21 Synáčkové, vystříhejte se modl. Amen.

Zjevení 22
14 Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města.
15 Vně pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedlníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.


 #1219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: katolíci
19.03.21 07:27:52 | #1225 (5)

To co označuješ pejorativně jako modla, žádnou modlou není. Tedy řádové sestry žádné modlářky nejsou. Považuji to za urážky, protože si řádových sester vážím a vím jak žijí, co dělají. Poplivat jde lehce.

Nemá vůbec smysl s tebou o tom diskutovat. a tak se raději vzdálím.


 #1222 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: katolíci
19.03.21 07:31:55 | #1226 (6)

Jo tak že ne světě modly a modlářství není :-) a nebo si katolícii ale i pravoslavní před tím jenom zavírají oči :-) a nebo nejsou s tím obeznámeni, ale co když se jim to musí říct a nebo mělo by se ?
Tak naštěstí jsou protestantské církve a Svědci Jehovovi kteří toto umějí rozeznat, proto asi i vznikli.


 #1225 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: katolíci
19.03.21 07:38:38 | #1228 (7)

Výborně, takže tam je tvoje místo.


 #1226 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: katolíci
19.03.21 07:41:30 | #1229 (8)

To nevím kde je moje místo, (možná jenom tady, někde na internetě), víš jak je to :

Mt 8,20 Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“


 #1228 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.03.21 07:46:27 | #1230 (9)

Tím si ale blokuješ cestu k přímému vztahu s lidmi, tedy jak s nimi vydržet a nezbláznit se z toho. není jendoduché být pořád s lidmi a vyjít s nimi. I to je třeba se učit.


 #1229 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.03.21 07:49:39 | #1231 (10)

Tak dnes v Covidové době je lepší izolace :-)


 #1230 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: katolíci
19.03.21 07:25:56 | #1223 (4)

To tedy nevim proč by jsem nemohla i s katolíky :-).
No čílí jich to no.


 #1219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: katolíci
20.03.21 15:26:51 | #1242 (5)

Už mne na sektách visitor zase slovně napadá..
Těžký to život :)


 #1223 

| Předmět: RE: RE: katolíci
15.04.21 17:53:51 | #1285 (2)

Proč by z nich dělala pitomce. Přece nebude dělat to, co už je dokončeno.


 #1214 

| Předmět: RE: katolíci
19.03.21 08:43:08 | #1233 (1)

Ať si každý dělá, co chce. Pokud tím nevadí ostatním. Přesto si myslím, že nikdo, ani Ježíš nepožadoval po ženách ani po mužích, takové odevzdání se víře. Kdyby ano. nechodil by se svými žáky po světě, ale naopak by někde vytvořil uzavřené společenství. Takže, respektuji jejich cestu ,ale nemyslím si, že vede k osvobození a nadhledu.| Předmět: RE: katolíci
04.04.21 16:33:01 | #1260 (1)

Nic si z toho nedělej. Nemají argumenty a tak opoziční názory jen mažou.


 #1213 


| Předmět: Visitor77 opět nemá pravdu
17.03.21 23:13:53 | #1191

visitor77
"nie je viera ako viera, je viera "bytová" a viera praktická s spoločenstve...tá prvá časom zomiera a stáva sa "filozofickou", nie evanjeliovou-cirkevnou...v chráme sa vysluhuje eucharistia, prijíma telo Kristovo, doma nie..."

Doma ANO, mně se tak stalo doma za pecí, před 37 lety.. , v chrámu ani Bůh nebydlí.., jak je psáno v Bibli.. a společenství je i na internetě.. AMEN.| Předmět: RE: Visitor77 opět nemá pravdu
18.03.21 08:11:18 | #1192 (1)

Každý to vidí jinak, já bych mu nechal jeho sny a přání. Třeba se už těší k otci do království nebeského. Já tam nepatřím, takže všem přeji, kdo tam chce, ať je spokojený a ať najde co hledá.
Popravdě se ještě zaobírám tou včasností. A napadá mě jedna otázka, stála by si o to, aby tě teď tvůj bůh k sobě povolal? Pokud zapochybuješ a řekneš ne, pak přemýšlej v co vlastně věříš a z čeho máš strach. Zda tvá víra je skutečná a neotřesitelná. Protože pokud o ní stojím, měl bych jí brát se vším všudy a všemi důsledky.| Předmět: RE: RE: Visitor77 opět nemá pravdu
18.03.21 09:53:18 | #1193 (2)

Jako že natáhnu bačkory?
Tak umřít musíme všichni :-).


 #1192 

| Předmět: RE: RE: RE: Visitor77 opět nemá pravdu
18.03.21 09:58:55 | #1194 (3)

Ty jo mně už umřeli na covid dvě sousedky a jeden soused a to asi nevím o všech, to nás ubejvá, to je asi že postupné vymírání lidstva, nebo co..


 #1193 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Visitor77 opět nemá…
18.03.21 12:59:46 | #1197 (4)

Teď to vypadá hloupě. Já ti samozřejmě přeju dlouhý a spokojený život, jen se ptám, kam až sahá tvoje víra. Co se týče koronaviru, je to hrozné. U nás to nikdo nedodržoval a myslím že se i posmívali tomu, když jsem na vsi nosil respirátor, když jsem někoho viděl. Bylo tam živo, skupinky, jako by žádná pandemie nebyla, smích a děti do toho a už týden je ulice prázdná. Teď asi zase přijdou opačné reakce, jak to, že on se ještě nenakazil??? Lidé, co s nimi naděláš? Nic.| Předmět: RE: RE: RE: Visitor77 opět nemá pravdu
18.03.21 12:55:02 | #1196 (3)

Myslel jsem to jinak. Vůbec to neber takhle. Jen mě zajímalo, zda by si ve vší spokojenosti opustila tento svět, když věříš, že tam někde na tebe čeká nebe? Nebo jestli jsou tam nějaké obavy a teď se ti nikam nechce, ani do nebe i kdyby to bylo to nejideálnější, co je vůbec možné podle tvé víry. Jestli by ses tady všeho dobrovolně vzdala a odevzdala se vyšší moci, bez lítosti. Hned.| Předmět: RE: RE: RE: RE: Visitor77 opět nemá…
18.03.21 13:01:56 | #1198 (4)

Moc o tom nepřemýšlím a nedávno jsem řešila že nechci být na světě na což je asi že diagnoza :-).


 #1196 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Visitor77 opět nemá…
18.03.21 13:24:24 | #1201 (5)

Tak záleží na tom, co to vyvolalo, může to být i tím coviem.. .deprese. Pokud je v tom láska, pak se kvůli tomu netrap, to za to nestojí.
Žij a naprav své chyby a snaž se pomáhat druhým, vím někdy je vše marnost a přesto a nebo právě proto...** je třeba žít**| Předmět: RE: RE: RE: RE: Visitor77 opět nemá…
15.04.21 17:56:57 | #1286 (4)

Do nebe??? Do pece kde z nás udělají jen pár hrstech popela.


 #1196 

| Předmět: RE: RE: Visitor77 opět nemá pravdu
18.03.21 14:13:30 | #1203 (2)

Neměli bychom se rouhat... a dávat si pozor i na svá přání, protože se vyplní i ta která nebereme na vědomí ale tam někde v podvědomí doutnají (podpalují)


 #1192 

| Předmět: RE: RE: RE: Visitor77 opět nemá pravdu
18.03.21 14:27:14 | #1207 (3)

Mám jiné vidění světa a to není o strachu. Respektuji, že to má každý jinak. Jen lituji cesty, která je krkolomná a plná kamení z vlastního přesvědčení. Já si klacky pod nohy házím nerad:-)| Předmět: RE: Visitor77 opět nemá pravdu
18.03.21 10:14:43 | #1195 (1)

Ja by jsem to neřešil tady :-) ale když mně Ti katolíci všude blokují, tak musím :-), mohu, když mám k tomu co říct, že jo:-)


 #1191 

| Předmět: RE: RE: Visitor77 opět nemá pravdu
18.03.21 13:04:19 | #1199 (2)

Nemá cenu se s nimi hádat, oni to mají své vidění světa a čekají za své chování tady na tom světě spravedlivý soud a já jim ho přeji. Sám nevěřím ani na peklo ani na nebe. Když vidím, kdo všechno se do nebe chystá, pak by to tam pro mě nebylo. raději půjdu jinam a sám bez nějakých soudů. Nestojím o soud, pokud soudce navozuje situace, pak je to jen hra a já ji nechci hrát:-)| Předmět: RE: RE: RE: Visitor77 opět nemá pravdu
18.03.21 13:10:16 | #1200 (3)

Vidím to od nich jako jejich neschopnost diskutovat, mají něco naučené a slepě tomu věří asi že a když by měli řešit něco jinak tak zamknou dveře, ale i srdce.


 #1199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Visitor77 opět nemá…
18.03.21 13:26:51 | #1202 (4)

Mám za to že často zapomínají na lásku k bližnímu a tím neustálým omlouváním chyb, třeba i v kostele, zapomínají, odkud jejich problémy vycházejí, kde se rodí. Tam musí začít, pokud chtějí, aby i jim království nebeské.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Visitor77 opět nemá…
18.03.21 14:14:07 | #1204 (5)

To jako my katolíci? A nejste trochu padlí na hlavu :-)))


 #1202 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Visitor77 opět…
18.03.21 14:15:26 | #1205 (6)

Jo jsme .-) ty jsi tu mezi nima bílá vrána, neboj :-). *27012*


 #1204 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Visitor77…
18.03.21 14:32:26 | #1209 (7)

Já jí ještě neviděl, ale vrány mám rád:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Visitor77 opět…
18.03.21 14:23:48 | #1206 (6)
&t=3s

Sem včera viděla, to sem ještě neviděla :-).
Asi se to sem moc nehodí..


 #1204 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Visitor77 opět…
18.03.21 14:29:27 | #1208 (6)

Se podívej třeba na bratra Jonatana1. Je pro tebe vzorem, nebo jemu podobní, kteří si ani nevyslechnou cizí názor a první, co je je hrubá urážka bez toho, že by takový člověk vůbec konal jak je mu přikazování jeho vírou.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Visitor77…
18.03.21 16:46:35 | #1210 (7)

To mi oznamuješ nebo se ptáš?


 #1208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.21 20:01:24 | #1211 (8)

Spíš se ptám:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
18.03.21 21:04:32 | #1212 (9)

Aha, ptáš se. Když h fakticky vůbec neznám, proč by mi jako měl být vzorem. Jaks na to vůbec přišel? Tobě je vzorem každý ateista?


 #1211 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.03.21 08:38:25 | #1232 (10)

Usiluje o to samé a on si myslí, že bude spasen.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.03.21 09:55:17 | #1235 (11)

U ateistů je to stejné, usilují o osvobození se od víry či její úplně rozmetání a myslí, snad doufají, že si tím vylepší svůj život. Proč by to jinak dělali že jo.


 #1232 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.03.21 17:38:03 | #1236 (12)

Já si myslím, že každý v něco věří. V Boha, v lepší zítřky, ve štěstí, v evoluci, v kreacionismus, v to, že jednou bude milionářem, v lásku, v dobro, ve své znalosti a dovednosti, v universum, které nepotřebuje jméno a nevyžaduje oddanost a poslušnost, ve zdravý rozum, ve své děti, že zítra vyjde slunce, že skončí coronavirus a bude lépe. Je toho fůra v co se dá věřit:-)
Pak je tu víra individuální a skupinová, či kolektivní. Každý věřící má svou individuální víru, která se vždy liší od té skupinové nebo kolektivní. Proč? Je to logické, určité věci chápeme každý po svém. Je to jako s knihou a filmem na motivy knihy. Znáš knížku a pak se podíváš na film a říkáš si, jaký packal to dělal? Je to úplně o něčem jiném. Takhle to tam není a autor chtěl říci něco jiného.
Bohužel často, individuální věřící neříkají své názory nahlas, aby se jim někdo kolektivně nesmál a pak jsou tu další, kteří navenek drží basu a posmívají se spolu s ostatními. Večer, když si sundají masku své kolektivní víry, nebo ve vypjatých situacích si třeba své chování uvědomují a pak řeší dilema. To je nejhorší, co může nastat a nikomu to nepřeji. Proto je lepší neorganizovaná víra, která si sama hledá vlastní cestu. Taková cesta nesmí ohrožovat ostatní a hlavně musí něco přinášet tomu, kdo po ní jde.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.03.21 17:47:30 | #1237 (13)

K poslední větě, to je takové vykličkování z odpovědnosti. Jen aby se člověk nemusel veřejně přiznat kam patří, co je jeho hodnotový systém, snaha se vyhnout otázkám... prostě nějak to bude, ale nikomu do toho není.

Já přílušnost ke konkrétní církvi přirovnávám k manželství. I když není vše ideální a mohu mít k partnerovi výhrady, tím že řeknu ano, veřejně se ke svému znám ať v dobrém nebo ve zlem. Prostě je to i pro ostatní znamení, tohle jsme my a na této straně stojím.


 #1236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.03.21 19:45:01 | #1239 (14)

To je právě naopak, nevěřím, že máš jen kolektivní myšlení:-))
Manželství někdy vyjde a někdy ne a pozná se to po letech. Někdy je to na papíře.
Pak každý má vždy svou individualitu. Ta bych žádnou žádnou skupinu netahal, tam patříš jen ty sama *33794*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.03.21 19:48:34 | #1241 (15)

To s tím přece nijak nesouvisí. Hodně jsem cestovala, a vím že v jiných zemích je jiná tradice a je také jiné náboženství a to vytváří charakter a tradici dané země.
Již jsem dost stará na to abych pochopila že to co máme zde patří k tomu nejlepšímu a nejcennějšímu a je třea si to chránit. A patří k tomu i naše tradice, historické souvislosti a kulturní bohatství. Na vše můžeme být hrdi. Nestydím se za to že jsem křesťanka, hlasím se k tomu jako k dědictví naší kultury. Opravdu jsem na to hrdá když mohu někam přijít a říct, že jsem z České repubiky a že jsem křesťanka.


 #1239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.03.21 21:09:42 | #1243 (16)

Křesťanství je především náboženství, jako každé jiné. Máme tady kulturní památky, různé zvyky, lidové kroje, nářečí, to je pro mě kulturní dědictví, tradice. Křesťanství nás dějinami provázelo a jak na tom bylo, jak se chovalo a zda bylo prospěšné pro člověka? To přenechám k posouzení historikům a individuálnímu úsudku každého jedince. Ať se rozhodne sám, zda mu může přinést, přineslo něco dobrého a nebo ne. Nikoho nemůžeš nutit, aby věřil a pokud to uděláš, pak už opouštíš etické zákony a právě často i postuláty na kterých stojí víra samotná. To je na tom to krásné, že hlava může souhlasně kývat a přesto mysl si myslí své.
Klidně můžeš říci, jsem z České republiky, tvá víra s tím nemá nic společného. V cizině stejně nejvíce slyší na to "jsem z Československa" a většina cizinců ví i kde bývalá společná vlast leží, mám vlastní zkušenost *33794*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.03.21 21:32:54 | #1244 (17)

Nikoho k ničemu nenutím, to je to poslední... nemám ráda ani když někdo něco nutí mně.


 #1243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.03.21 21:40:37 | #1245 (18)

Tak jsem to nemyslel, myslím to obecně. Vira je pro mě individuální věc a nevysmívám se žádné.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.03.21 21:45:16 | #1246 (19)

víra je individuální, nemůže být ani jiná pokud ji uznám jako nejhlubší intimitu. Ovšem i jako vyjádření hluboké intimity a osobní spirituaity by měla lidi zbližovat nikoliv odcizovat. V tomhle jsem asi idealistka. Věřím že křesťanství tedy takové to jednoduché katolictví lidi sbližuje.


 #1245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.03.21 07:01:31 | #1247 (20)

Ja spíš zažívám že Slovo Boží zbližuje .


 #1246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.03.21 07:03:13 | #1248 (21)

Přesně tak, to zažívám. Protože vnitřně člověka projasňuje.


1  
 #1247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.03.21 08:38:02 | #1249 (20)

Se vším souhlasím, krom té polední věty. Ta už je sporná a ať si každý udělá obrázek sám:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.03.21 10:02:15 | #1250 (21)

No právě, já za svůj život toho odzkoušela tolik, že nakonec mi zbylo to kde jsem... nic jiného mě nepřineslo tolik pokoje.


 #1249 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.03.21 19:51:41 | #1251 (22)

Pokud ti to pomáhá, pak u toho určitě zůstaň. To je to nejlepší, co můžeš v životě udělat.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.03.21 19:03:41 | #1238 (13)

Matouš 7
14 Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. *1238*


 #1236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.03.21 19:45:24 | #1240 (14)

Asi tak:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Visitor77…
04.04.21 16:38:33 | #1261 (7)

Mám stejný názor. Komu ale není s hůry dáno, ani v kostele nekoupí.


 #1208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 20:22:12 | #1263 (8)

Mohu říci, že na tomto chatu je to ještě patrnější, myslím ten rozdíl mezi tím, co mnozí hlásají (o jim jejich víra ukládá) a o ve skutečnosti dělají.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.21 20:23:04 | #1264 (8)

Já bych nedokázal žít takový dvojí život, vyrovnat se s tím, to chce odvahu a nebo si vůbec nic nepřipouštět.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Visitor77…
11.04.21 01:15:49 | #1267 (7)

Včera jsem měla hezkou myšlenku, proto nemají katolíci a svědci rádi jméno Boha živých JSEM (Exodus 3/14) protože by museli vyznávat Boha v sobě a to by neuživilo jejich Aparáty a proto to ani nemají v osnovách jejich učeních, kam by s takovým docela obyčejným Biblickým učením přišli :-).
JSEM a bližní své tak jako sebe :-), nijaký Aparát se do toho nevejde:-).


 #1208 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.21 07:58:16 | #1268 (8)

Po definicích se žádá, aby definovaly. Pokud nejsou odrazem něčeho, co známe, pak si každý jednotlivec vytváří vlastní názor a skupina vlastní definici, takovou, aby jen ta jejich byla správná. K tomu musí mít určité atributy - hlavně přitažlivost, zajímavost, zvláštnost, nové pojetí, složitost v jednoduchosti, nebo jednoduchost ve složitosti, měla by vymezovat, ohraničovat, či vydělovat danou věc. Pokud jde o víru, je to velmi složité. I já mohu říci jsem. Jako vyjádření své existence bez přívlastků, jako hinduistické nebo budhistické ÓM - tedy jedno jest. Také ve významu "jsem, který jsem". Jiný nebudu, či ve smyslu do toho jaký jsem ti nic není:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.21 08:02:45 | #1269 (9)

Však o to právě že jde že to může říct každý, jinými slovami vlastní to každý.., o tom je Bible, k tomu se váže Desatero přikázání které se taky začíná slovy: Ja jsem..


 #1268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.21 08:04:59 | #1270 (9)

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%93m
Vlastně to dosvědčuje že je jenom jeden Bůh :).


 #1268 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
11.04.21 17:48:33 | #1271 (10)

Nemyslím si, je to výraz soustředěné povšechnosti:-)
Kdyby bylo jedno, nepotřebovalo by vysvětlovat.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.21 07:04:55 | #1272 (11)

No ale vyvést z omylů může.


 #1271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.21 16:38:40 | #1273 (12)

Co je to omyl a kde je pravda? Pak je ještě potřeba se zamyslet, zda je pro tvou víru stěžejní počet bohů, nebo výsledné dílo:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.04.21 17:15:28 | #1274 (13)

Naše "jsem" je pravda a je totožné se jménem Boha živých. hm..


 #1273 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.21 07:57:37 | #1275 (14)

Naše jsem?
Jsem má jen jednu podobu:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.21 08:16:43 | #1276 (15)

To asi že dvě :-)


 #1275 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.21 09:38:46 | #1277 (16)

Je trojediné?:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.21 09:45:30 | #1278 (17)

..člověk muž a žena je obraz a podobenství Boha.


 #1277 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.21 18:12:15 | #1279 (18)

Pak není důvod hledat jedno nebo více:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.21 01:59:49 | #1280 (19)

Člověk je jeden ale mužem a nebo ženou je a u Boha to bude asi že také tak, jak jinak.


 #1279 


| Předmět:
09.03.21 21:26:13 | #1183

Kdyby to tady viděli bohové:-)))| Předmět: RE:
09.03.21 23:44:53 | #1184 (1)

No co řešej se nepodarky :-) to je u Bohů obvyklé :-).


 #1183 

| Předmět: RE: RE:
10.03.21 07:24:50 | #1188 (2)

Genesis 3
Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“
23Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.

Genesis 6
3Hospodin však řekl: „Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo
6Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.
7Řekl: „Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země
8Ale Noe našel u Hospodina milost.

Genesis 11
6Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.
7Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“

Mi taky co se nám nelíbí šup s tím do popelnice.(G6/7)


 #1184