Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 139925x
Příspěvků:
1665

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Jakub 4/5
01.04.23 01:41:49 | #1926

Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil. *7228* *35188* *32549*| Předmět: ..
29.03.23 02:35:31 | #1923

Nový Jeruzalém je matka všech nás (Ga 4,26)
Zjevení 3
12Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.
*30800*
Tak že bude na nich napsáno : Otec-Matka i jméno své nové?| Předmět: RE: ..
29.03.23 02:45:06 | #1924 (1)

Zjevení Janovo 3
18Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.
19Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání.
20Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.
21Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.
22Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“


 #1923 

| Předmět: RE: RE: ..
29.03.23 08:25:00 | #1925 (2)

1K 11,3 Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.
L 13:30
?a jsou i poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední ? (budou takto stolovat v Božím království)
*30* *6763* *27012* *7228*


 #1924 

| Předmět: ??
23.03.23 07:43:57 | #1918

| Předmět: RE: ??
23.03.23 07:47:34 | #1919 (1)

Bůh tím chtěl asi že něco říct :-).


 #1918 

| Předmět: RE: RE: ??
23.03.23 07:55:18 | #1921 (2)

Daniel 2
34 Díval ses a hle, z hory se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen,


 #1919 

| Předmět: RE: RE: RE: ??
23.03.23 08:17:27 | #1922 (3)

Dopadl ten kámen vedle Devětasedmdesá­tileté Danielli Goldbergové :-)
Gold - zlatá
berg - hora
https://slovnik.seznam.cz/preklad/nemecky_cesky/berg


 #1921 


| Předmět: Včera bylo na fb
23.03.23 04:21:03 | #1917

"Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.
Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí."
(Jan 15:18-19)| Předmět: Ezechiel 36
08.03.23 07:55:46 | #1916

25 A pokropím vás vodou čistou, a čisti budete; ode všech poškvrn vašich, i ode všech ukydaných bohů vašich očistím vás.
26 A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do vnitřností vašich, a odejma srdce kamenné z těla vašeho, dám vám srdce masité.
27 Ducha svého, pravím, dám do vnitřností vašich, a učiním, abyste v ustanoveních mých chodili, a soudů mých ostříhali a činili je.
*4105* *431* *14521*
| Předmět: Dobrá zpráva
06.03.23 15:19:06 | #1915

Pět regionů Ruska chce nezávislost
Kaliningradská oblast, Ural, Sibiř, Kubáň a Ingrie se chtějí odtrhnout od Ruské federace.
Nechtějí krmit Moskvu a umírat pro Rusko. Úspěšná referenda jsou jen prvním krokem k sebeurčení republik. Ingrie, Kaliningradská oblast, Kubán, Sibiř a Ural budou svobodné,“
https://www.securitymagazin.cz/security/putin-ma-problem-pet-regionu-ruska-chce-nezavislost-1404070353.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_vert_ab=0&dop_vert_id=leg0&dop_req_id=3Cbu3aea8Dy-202303061403&dop_id=19778963| Předmět: strom života
26.02.23 17:30:24 | #1914

Genesis 3, 22I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“
*30800*
Zjevení Janovo 2, 7Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.“| Předmět: RE: No vida
14.02.23 23:40:01 | #1911 (1)

Sírachovec 1, 4 Ze všeho první byla stvořena moudrost a rozumné poznání je od věčnosti.
Sírachovec 1, 19 Hospodin pohlédl a rozdělil moudrost , vědění a rozumné poznání vylil jako déšť a vyvýšil slávu těch, kdo jí dosahují.


 #1910 

| Předmět: RE: RE: No vida
22.02.23 20:39:07 | #1913 (2)

Kde se láska stává hmatatelnou, stává se blízkostí, stává se něhou, stává se soucitem, tam je Bůh.
(Papež František)


 #1911 

| Předmět: ..
16.01.23 19:20:12 | #1900

V Indii je “Namaste” obvyklým pozdravem, asi jako naše “ahoj”. “Namaste” má ale krásný význam. Znamená to “Božská bytost ve mně se klaní božské bytostí v tobě.”| Předmět: RE: ..
16.01.23 20:56:50 | #1901 (1)

Což je ale o tom samém co učí Ježíšovo Novozákonní Dvojtero :
"Miluj Boha svého ...a bližní své tak jako sebe"


 #1900 

| Předmět: RE: RE: ..
24.01.23 06:56:39 | #1902 (2)

A nebo i:
"Miluj Boha svou ... a bližní své tak jako sebe"


 #1901 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
29.01.23 17:40:56 | #1903 (3)

No vida :
Katolický týdeník
Bůh je otcem i matkou, ale jinak než my, lidé
https://www.katyd.cz/clanky/buh-je-otcem-i-matkou-ale-jinak-nez-my-lide.html


 #1902 

| Předmět: RE: RE: ..
29.01.23 17:57:44 | #1904 (2)

Si děláš srandu, ne??? Přirovnáváš tu východní duchovní špínu k učení J.K.??? Ty jsi nejspíš nějaká satanistka, nebo pomatená katolička.


 #1901 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
29.01.23 18:01:25 | #1905 (3)

Ne ja nejsem "ještě" pokřtěná u žádné církve :-).
Jen jsem četla Bibli :-).
O jakou že to východní špínu jde ?


 #1904 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
29.01.23 22:23:29 | #1908 (3)

Ježíš učí "Otec ve mně", měl by být i v nás..(Efezským 4/6)
*6763*

1. Korintským 3.
16 Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?


 #1904 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
30.01.23 05:59:24 | #1909 (4)

Ono totiž naukou o trojjedinosti, Bohu ve třech osobách které v Bibli není se skutečné učení Ježíše Krista jako když zazdilo.


 #1908 

| Předmět: Jan 14
11.01.23 19:49:04 | #1895

20 V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.