Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 139916x
Příspěvků:
1665

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ..
15.07.23 17:23:27 | #1958

Koloským 2: 9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10v něm jste i vy dosáhli plnosti.| Předmět: RE: ..
07.11.23 09:33:42 | #2009 (1)
*22*

 #1958 

| Předmět: z FB
06.07.23 10:35:57 | #1956

Včera slavit dva chlapíky, kteří k nám donesli církev a dnes slavit chlapa, kterého ta církev upálila.. *30800*| Předmět: RE: z FB
06.07.23 16:16:38 | #1957 (1)

"Jeho (Jana Husa) roucho se všemi dalšími osobními věcmi, které měl u sebe kat, na příkaz vévody Ludvíka III. také vhodili do ohně. "Čechové by je považovali za svátost a uctívali by je," řekl a slíbil katovi, že mu za to zaplatí. Pak všechen popel i s do hloubky vyrytou zemí, která byla pod hranicí, naložili na vozy a vysypali do nedalekého do Rýna, aby Mistr Jan Hus upadl do věčného zapomnění."


 #1956 

| Předmět: RE: z FB
07.11.23 09:33:10 | #2008 (1)
*5519*

 #1956 | Předmět: ..
28.06.23 22:37:01 | #1953

Když je Bohem Hospodin je Bohem i Hospodinka neb obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena.| Předmět: RE: ..
29.06.23 02:39:13 | #1954 (1)

A tak vůbec není od věci říkat i : Bože má..


 #1953 

| Předmět: Hezký článek
25.06.23 04:36:21 | #1952
| Předmět: RE: Hezký článek
03.11.23 19:57:52 | #1988 (1)

Proč by nemohla být v podobě Boha hospodyňka. Je na každém věřícím jaké představy si vytvoří a jaké schopnosti mu přizná. Je to jeho Bůh. *2929*


 #1952 

| Předmět: RE: RE: Hezký článek
04.11.23 00:50:25 | #1990 (2)

Bůh živých není o představách, Bůh živých je o životě.


 #1988 

| Předmět: V co věřit ?
15.06.23 19:14:24 | #1950

V co věřit ?
Nejbližší je mi věřit v Hospodinku Boha svou, je mi to nejbližší, nikam to neuteče a je to potřebné k mému životu, samozřejmě že i v Otce i v Syna ale to je asi že víc pro muže víra.
Aha tak že věřit v matku i v dceru ale Ježíš je prvorozený z mrtvých.
Aha ale vstát z mrtvých je věřit v Hospodinku Boha svou, plně souvisí to s tímto:
1.Jan 4.
• 12Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
• 13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
• 14A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
• 15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
• 16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
• 17V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu – neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě.| Předmět: RE: V co věřit ?
18.06.23 11:41:45 | #1951 (1)

Bůh se totiž za matku v Izaiáši 66/13 i za kvočnu v Lukáši 13/34 a v Mt 23/37 sám prohlašuje.
Boha tedy nemusíme oslovovat jenom "Bože můj", Boha můžeme oslovovat i "Bože má" když Eva je také obraz a podobenství Boha :-)


 #1950 

| Předmět: Boží jméno
15.06.23 07:22:49 | #1949

Boží jméno se přestalo vyslovovat a původní výslovnost byla zapomenuta. Na jeho místo se začalo používat Adonaj, Pán a nebo ha-Šem, to Jméno.

Ha-Šem je zapisováno pomocí písmen JHVH jod-he-vav-he, יהוה a nevyslovuje se, do češtiny je JHVH přeloženo na JSEM v Exodus 3/14.

Bůh je Duch a Duch je hebrejsky Ruach, ženského rodu, řecky Pneuma je rodu středního, česky Duch je v rodě mužském ale JSEM je pro všechny rody dostupné, JHVH taky, vždyť všichni se nějako jmenujeme a Bůh je na de všemi ale i v nás.| Předmět: RE: Boží jméno
22.07.23 17:29:01 | #1959 (1)

Tetragram יהוה
יהוה v překladači:
הוה = vášeň
יה = Bůh
ו = a
ה = Bůh


 #1949 

| Předmět: RE: RE: Boží jméno
22.07.23 18:12:33 | #1960 (2)

Mně je to tedy jasné :-)
Pán Bůh a paní Bohová jsou jedna vášeň :-).
A tak podobně stvořili i člověka, muže a ženu, to podle své obrazopodoby, ono totiž bez vášně to jaksi nejde :-)...
Jsou jedno tělo totiž a tak nejsou dva ale jeden :-). *1238*


1  
 #1959 

| Předmět: RE: RE: RE: Boží jméno
30.07.23 08:57:37 | #1961 (3)

Jan 7:38: "Kdo věří ve mne, `proud živé vody poplyne z jeho nitra´, jak praví Písmo.""


 #1960 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
11.08.23 08:08:11 | #1962 (4)

Izajáš 58, 11
A Hospodin tě povede ustavičně, nasytí tvou duši i na vyprahlých místech a dodá svěžesti tvým kostem. Budeš jako zavlažovaná zahrada a jako vodní zdroj, jehož voda nebude vysychat.
Izajáš 55, 1
Aj, všichni žízniví, pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko.
Jan 4, 10
Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten Boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít‘, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu.“


 #1961 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Boží jméno
11.08.23 08:08:56 | #1963 (5)

To víno a mléko je asi že otcovství a mateřskost.


 #1962 

| Předmět: ..
10.06.23 09:14:38 | #1940

Koloským 2
9V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.
11V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla.
12S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.| Předmět: RE: ..
13.06.23 19:15:41 | #1942 (1)

Ř 8:15 Nepřijali jste zajisté Ducha služby opět k bázni, ale přijali jste Ducha synovství/dce­rovství, v němžto voláme Abba, totiž Otče/matko..
16 A tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme synové + dcery Boží.
17 A jestliže synové/dcery, tedy i dědicové, dědicové zajisté Boží, spolu pak dědicové Kristovi, však tak, jestliže spolu s ním trpíme, abychom spolu i oslaveni byli.
*30* *27012* *14521*


 #1940 

| Předmět: RE: RE: ..
13.06.23 21:44:22 | #1943 (2)

Hospodinova "společnice" ?
Přísloví 8
22 Hospodin měl mne při počátku cesty své, před skutky svými, přede všemi časy. *14377*


 #1942 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
13.06.23 21:53:24 | #1944 (3)
..

..


 #1943 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
13.06.23 21:59:38 | #1946 (4)

Přísloví 8;
31 Hraji si na jeho pevné zemi; ..


 #1944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
14.06.23 06:32:30 | #1947 (5)

Kde jsi. Když tě hledám tolik let ? Vím, že tě vídám, ale která z těch co znám jsi ?


 #1946 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ..
14.06.23 21:24:43 | #1948 (6)

Možná na to jdu z opačného konce ..


1  
 #1947 

| Předmět: :-o
19.04.23 21:33:50 | #1930

Je nemožné zotročit, mentálně nebo společensky lidi čtoucí Bibli, neboť principy Bible jsou základem lidské svobody.
Horace Greeley| Předmět: RE: :-o
19.04.23 21:55:25 | #1931 (1)

Jan 8 : 31Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.
32Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“
*30644*


 #1930 

| Předmět: RE: RE: :-o
23.04.23 08:35:50 | #1932 (2)

"jejich výzkum se může stát počátkem nového směru výzkumu, který by mohl mnohem lépe pochopit nábožensky (ale i ateisticky) motivované rozhodování."
https://cnn.iprima.cz/vedci-nasli-misto-kde-se-v-mozku-ukryva-buh-vira-tam-vyvolava-stejne-reakce-jako-brani-drog-344808?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
*10026*


 #1931 

| Předmět: RE: :-o
24.04.23 16:41:52 | #1933 (1)

Principy Bible není nic jiného ne návod jak ovládat a zotročit občany. Je to, po staletí, osvědčený způsob. Jak je vůbec možné, že že stát, ještě v dnešní době, platí teologické fakulty. *6561*


 #1930 

| Předmět: RE: RE: :-o
24.04.23 19:20:21 | #1935 (2)

Jojo vlci v rouše beránčím :-).
*30800*
Ale: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky a poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.


 #1933 

| Předmět: RE: RE: :-o
25.04.23 08:33:57 | #1936 (2)

Už za Ježíše byli okolo něho lidi co se takzvaným "dobrodiním" obohacovali a jinak tomu není do dnešních dní, to už na světě je tak nějako, jak jinak:
Jan 12
1Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých.
2Připravili mu tam večeři; Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu.
3Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti.
4Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl:
5„Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým?“
6To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo.


 #1933 

| Předmět: RE: RE: :-o
19.05.23 19:06:40 | #1939 (2)

I proto máme vcházet těsnou branou:
Mt 7,13 „Vcházejte těsnou branou.
Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí.
14 Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málokdo ji nachází.
*14521* *10026* *1247* *27012*


 #1933 

| Předmět: ..
16.04.23 05:44:06 | #1929

Křtít by se mělo ve jméno Otce neb je psáno: (Matouš 28:19) křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.
Ježíš dostal od Boha jméno nad každé jméno, tj. jméno svého Otce když podstoupil smrt na kříži a v toto jméno měli by jsme být pokřtěni, totiž ve jméno Otce, to je jméno Pána Ježíše Krista, které dědičně obdržel když jej Bůh vzkřísil z mrtvých, posadiv na pravici své v nebesích. (Fp2:8,9)+( Efezským 1:17-23) To jméno je JSEM(Exodus3/14).| Předmět: RE: ..
25.04.23 20:31:53 | #1937 (1)

Marek 3: 32 A seděl okolo něho zástup. I řekli jemu: Aj, matka tvá a bratří tvoji vně hledají tebe.
33 Ale on odpověděl jim, řka: Kdo jest matka má a bratří moji?
34 A obezřev učedlníky vůkol sedící, řekl: Aj, matka má a bratří moji.
35 Nebo kdož by koli činil vůli Boží, tenť jest bratr můj, i sestra, i matka má.
(Boží rodina)


 #1929 

| Předmět: RE: RE: ..
26.04.23 15:14:38 | #1938 (2)