Rozcestník >> Náboženství >> Bohové jste

Informace

Název: Bohové jste
Kategorie: Náboženství
Založil: kroky
Správci: kroky
Založeno: 16.01.2020 08:23
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 72594x
Příspěvků:
1345

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Bohové jste - Bůh a nebo Bohové? Proč Bůh o sobě mluví v množném čísle? Bohové jste: Žalm 82:6, Jan 10:34, G 1/26 I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby...
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: no ne :-)
28.07.22 18:55:38 | #1830

Matouš 10, 40 Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.
*3090*| Předmět: RE: no ne :-)
01.08.22 02:09:03 | #1834 (1)

To když přijímáme jméno Boha živých JSEM:
Exodus 3
.. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?“
14 Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“
*30800*
Je to ale i její jméno když přijme toto jméno žena.


 #1830 

| Předmět: RE: RE: no ne :-)
01.08.22 02:12:38 | #1835 (2)

Matouš 28
19 .. křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého..

Křtěte je ve jméno JSEM.


 #1834 

| Předmět: RE: RE: RE: no ne :-)
01.08.22 14:57:35 | #1836 (3)

Jan 10
Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude vcházet i vycházeta a nalezne pastvu.
Jan 11
25 „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.
Jan 14
6 „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
Židům 10
..cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze své tělo,


 #1835 

| Předmět: ..
22.07.22 05:39:23 | #1827

1. Timoteovi 2, 5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
*30800*
Galatským 3, 20 Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden.| Předmět: RE: ..
23.07.22 06:48:17 | #1828 (1)

Tak to asi že není potřeba "kněze", choditi za knězem, když je jenom jeden prostředník mezi Bohem a lidmi.


 #1827 

| Předmět: RE: RE: ..
23.07.22 07:18:22 | #1829 (2)

Židům 8
1 To podstatné na tom, co je řečeno, je toto: Máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Majestátu v nebesích,
2 je služebníkem svatyně a toho pravého stánku, který postavil Pán, a ne člověk.


 #1828 

| Předmět: RE: Lilith ?
19.07.22 07:02:39 | #1824 (1)

je to spíše mytologická postava v celém písmu není o ní ani zmínka
když by jsme se pohybovali v rovině náznaků, tak lze dojít i k tomu,
že had a tak dále je vlastně hadice, čili spojení Lilith s hadem není tak od věci
tím se dostáváme k tomu, koho tu ty vlastně v osobě hospodyňky propaguješ

možná by bylo dobré ono klasické dvakrát měř jednou řež


 #1822 

| Předmět: RE: RE: Lilith ?
19.07.22 08:23:09 | #1825 (2)

Koho to vlastně v osobě hospodyňky propaguji?

Je to následování Krista, přeložit si přikázání i do ženského rodu je porád jenom následování Krista, zůstávati v Jeho Slovu v Duchu ale i v Pravdě, protože mluviti a nebo psát v mužském rodě mi pravdivé být nepřijde a Bůh živých jménem JSEM je pro všechny rody možné i pravdivé.


 #1824 

| Předmět: RE: RE: RE: Lilith ?
19.07.22 08:25:37 | #1826 (3)

"Proto, věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, kterou je věčné odloučení od boží milosti..."
Mistr Jan Hus


 #1825 

| Předmět: Království boží ?
17.07.22 08:22:51 | #1821

1. Korintským 6
20 Byli jste přece koupeni za velikou cenu; oslavte tedy (svým tělem)Boha.
n.: ve svém těle a ve svém duchu, což obojí je Boží..
*2543*

1. Korintským 7
23 Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!