Rozcestník >> Náboženství >> Ateistická společnost

Informace

Název: Ateistická společnost
Kategorie: Náboženství
Založil: sirStanley
Správci: sirStanley , Ondi
Založeno: 10.01.2020 11:58
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 2144517x
Příspěvků:
63224

Předmět diskuze: Ateistická společnost - “Ateismus je pochopení, že neexistuje žádný věrohodný vědecký ani faktický důkaz existence boha, bohů nebo jiných nadpřirozených jevů a bytostí.” Ateismus je racionální a pragmatický a humanistický postoj k světu. Racionální v tom, že usiluje o poznání pravdy ( tím odmítá teorie o existenci neprokázaných nadpřirozených bytostí a jevů). Pragmatický, protože za prioritní považuje to, co je užitečné a prospěšné (náboženství to není, už proto, že lidi rozděluje - viz vztahy mezi židovskou vírou, islámem a křesťany). Humanistický proto, že na první místo staví člověka, skutečnou bytost, nedokonalého, ale vyvíjejícího se tvora, jakým jsme my všichni (ne tedy nějakého vymyšleného stvořitele mimo čas a prostor, kterého ani nelze dokázat).
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
03.04.24 12:52:40 | #64280

JEŽÍŠ JE VĚDOMÍ JEDNOTY
"Nenechte se zmást, Ježíš nezemřel za vaše hříchy. Tato myšlenka je velmi pohodlná, protože vás zbavuje veškeré odpovědnosti za chyby, kterých se dopustíte. Zabili Ježíše za to, že byl svobodný, že kázal s láskou, že používal sílu své mysli, vyjadřoval své myšlenky, projevoval věci, uzdravoval, za to, že trval na respektu k ženám, staral se o přírodu a že byl revolucionář. Potvrdil, že dům Boží je všude a že láska a úcta k bližnímu i k sobě samému jsou hlavní věcí. Ježíš byl vysoce vyvinutá bytost. Mysleli si, že vše skončí fyzickou smrtí Ježíše, ale nepředstavovali si dosah jeho poselství. Dodnes s námi manipulují tím, že nás obviňují z jeho smrti a říkají, že to pro nás byla oběť. Využívají svůj zničený obraz k vytváření strachu, viny, bolesti a utrpení. Nikdo neumírá za to, co nazýváme hříchy jiných lidí. Zabili Ježíše, protože se ho báli, stejně jako všichni velcí učitelé a obránci Země, kteří zemřeli. Temnota se bojí pravdy a lásky. Když Ježíš přišel, byl to revolucionář, disident, který myslel jinak než ostatní. Neposlouchal systém, zpochybňoval systém své doby a Mojžíšovy zákony, proto ho ukřižovali. Odhalil, že církev je doupětem zlodějů a že političtí a církevní představitelé (tehdejší kněží, zákoníci a farizejové) byli pošetilí a slepí průvodci. Učil, že síla víry je uvnitř, že království Boží je uvnitř každého z nás, a že všechno, co dělal, můžeme dělat i my. Tatáž zotročující elita, která ho ukřižovala, z něj o tři sta let později udělala největšího submisivního posla Božího a hlavu církve za stejné zájmy dominance a manipulace, aby neměli rebely. Překroutili jeho poselství v pohodlí politické a náboženské moci od tehdy až dodnes. Sám Ježíš věděl, že se to stane, a proto učil: ´Hledej pravdu a pravda tě osvobodí, nebuďte otroky´. Ježíš přijal ukřižování s obětavostí a láskou. Mohl odejít, ale neudělal to. Ten proces mohl kdykoliv zastavit. Měl tu moc, ale neudělal to. Nechal se ukřižovat, abychom pochopili, že v těch nejtěžších chvílích můžeme dál milovat, že dokážeme odpouštět. Byl živým příkladem svého učení. Ježíš řekl: ´Podívejte, co mohu udělat. Co je pravda... a vězte, že tyto a další věci budete také dělat´. Ježíš také řekl; ´Vy jste Bohové; Oni tomu však nevěří. Pokud nemůžete věřit v sebe, věřte v Něj´. Ježíšův soucit byl takový, že vytvořil nový způsob, jak ovlivnit svět, aby každý mohl přijít do nebe. ´Pravá spása´, řekl, ´je seberealizace´. Ježíš porazil bídu a smrt. A naučil nás, že to dokážeme taky. Největším Kristovým učením nebylo, že budeme mít věčný život, ale že ho již máme. Ježíš nás neučil, že budeme mít jednotu s Bohem, ale že ji již máme. Ježíš nás naučil, že my jsme tvůrci naší reality a život pro nás může být jinou cestou, než jak si myslíme. Zabili Ježíše ze strachu a také proto, že Boží sliby jsou příliš dobré na to, aby byly pravdivé. Největší pravda není přijímána, takže je redukována na spiritualitu, která učí strachu, závislosti a nesnášenlivosti namísto Lásky, Síly a Přijetí. Mnozí lidé jsou plní strachu, frustrace, závisti, zášti, ale náš největší strach je, že největší příslib je největší lež v životě. Ježíš byl ukřižován za to, že byl revolucionářem, který zpochybňoval systém, hlásal lásku, přikládal důležitost síle mysli a tomu, jak s ní tvořit ze svého pokoje. Zdůrazňoval důležitost lásky a respektu k druhým jako základní principy. Naučil nás, že všichni jsme JEDNO. Proč tedy dál manipulovat s obrazem Ježíše? Chcete-li vyvolat strach, vinu a utrpení, zůstaňte ukotveni v systému. Odkryjme pásku z očí a skutečně rozpoznáme, kdo to byl a co chtěl naučit: svoboda - ne uctívání, zmocnění - nikoli odevzdání, akce - ne tolik kázání. Ježíš není náboženství, je to způsob bytí a cítění. Ježíš Kristus nikdy nepodporoval stavbu chrámů. Řekl, že by měly být zničeny a on sám postaví pravý chrám, kterým je tělo samotné - to je místo, kde je Bůh skutečně uctíván, kde je skutečně nalezen. A proto také řekl: ´Chcete-li se modlit, dělejte to o samotě svého domu, kde vás nikdo nevidí, nedělejte to jako ti, kteří se modlí v kostelech a na ulicích, aby je bylo vidět´. Ježíšovým znakem byla pokora. Nikdy nechtěl náboženství. Chtěl jen, aby lidé jednali s láskou na cestě jeho učení. Osvoboďte nyní Krista z Knihy a dovolte mu, aby byl vaším učitelem, vaším Světlem, vaším průvodcem. To Světlo svítí na nás všechny. Hledejte ho v sobě..| Předmět: RE:
03.04.24 13:27:19 | #64281 (1)

to je nějaký Abd-Ru-Shin tohle, ne?


 #64280 

| Předmět: RE: RE:
03.04.24 15:01:16 | #64285 (2)

tak to byl dojem z přelétnutí prvních řádků. Po přečtení celého textu bych to tipoval na Jaroslava Duška nebo někoho z jeho okolí (Jana Raka apod.) *29716*


 #64281 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.04.24 15:34:15 | #64287 (3)

Takové a podobné žvásty plodí studenti teologie jako domácí úlohy, nebo diplomové práce, nebo mladí knězové z dlouhé chvíle a na uvolnění náboženského přetlaku v myslivně. *15238*


 #64285 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 15:40:44 | #64289 (4)

Tohle napsal nějaký ezoterik. Nějaký duchovní nadšenec, co ví o teologii i Bibli úplný houby.


 #64287 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 15:54:23 | #64291 (5)

A nebo ještě ctižádostivej mladej kněz jako nedělní kázání pro potěchu hrstky starých babek v kostele.


 #64289 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 19:02:46 | #64296 (6)

To by musel být kněz, který ví o teologii a Bibli úplný houby. Ale když za tím z nenávisti k církvi musíš mermomocí vidět toho kněze... *34019*


 #64291 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 19:48:02 | #64312 (7)

Ondi by si nikdy nedovolil promluvit s knězem *27179* protože to by bylo, jako když vrcholný profesionál mluví s *5663*


 #64296 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 19:53:15 | #64314 (8)

Neměl bys kněze tak shazovat...Každý není tak zkušený diskutér jako Ondi.


2  
 #64312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 19:58:14 | #64318 (9)

tak Ondi je především zkušený fantasta *29716* Diskutér úplně ne, protože není schopen přednést argumenty.


 #64314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 20:12:51 | #64322 (10)

Fantastou je víceméně každý věřící. Proto je pro ně těžké nějaké argumenty uznat a přijmout.


 #64318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:18:26 | #64324 (11)

je rozdiel medzi fantastou a veriacim tak, ako je rozdiel medzi fantáziou a vierou...


1  
 #64322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:37:17 | #64334 (12)

K víře je třeba hlavně fantazii. Fantazie nahrazuje chybějící argumenty.


1 1  
 #64324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:41:12 | #64337 (13)

viera neznáša fantáziu, je s ňou nekompatibilná - lebo je to viera...naopak, neviera je katastrofa človeka, jeho existenčná tragédia - odlučuje ho od Boha, a nič horšie neexistuje...


2  
 #64334 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:57:54 | #64348 (12)

na fantaziii a potřebách potentátů vaší církve vznikala ta největší dogmata, naivo...


1  
 #64324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:18:35 | #64325 (11)

A zjevně i kdejaký ateista.
Jak pro kterého.


 #64322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:25:18 | #64327 (11)

Ateista žije v omylu. *6940*


1  
 #64322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:33:59 | #64331 (12)

Ateista odmítá žít v omylu. Tím se hlavně liší od věřícího.


1  
 #64327 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:36:56 | #64333 (13)

opak je pravdou - ateista žije vo fatálnom omyle - odmieta Boha zjaveného v Kristovi, a tak odmieta spásu......a nič v živote človeka nič horšie, je to katastrofa človeka...


1  
 #64331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:44:36 | #64342 (14)

Bůh zjevený v Kristu je právě jednou z těch fantazií, které provázejí lidskou historii.
To píšu jako ateista - a zároveň uznávám, že se mohu mýlit. Nemám s tím problém.
Věřící svůj omyl zřejmě přiznat nemůže. Asi by se mu zhroutil svět, kdyby poznal, že věřil v něco nepravdivého, neskutečného.


1  
 #64333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:49:07 | #64344 (15)

Jak by mohl věřící přiznat svůj omyl, když věří, že to omyl není? Tak jako ty věříš, že není omyl to, co tvrdíš o věřících, o Bohu zjeveném v Kristu apod. *29716*


 #64342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:58:16 | #64350 (16)

Věřící přece může svou víru ztratit. Já jsem jako dítě byl také věřící.


 #64344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:02:42 | #64356 (17)

Věřící víru ztrácí a zase jí nachází, to je docela obvyklý jev. Vy ateisté si opravdu neuvědomujete iracionalitu svého počínání a svých požadavků a průpovídek vůči věřícím?


 #64350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:11:31 | #64361 (18)

Co je iracionálního na tom, že nevěřím něčemu neprokázanému?
Proč bych se nemohl vyjádřit k tomu, jak se mi ta víra jeví a jaké má skutečné nebo předpokládané důsledky? *17006*


1  
 #64356 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:14:33 | #64362 (19)

veríte v tisíce neprorázaných vecí....


 #64361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:17:53 | #64364 (20)

Ty jsou ale racionálně zdůvodnitelné nebo vyplývají ze zkušenosti.


 #64362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:26:13 | #64373 (21)

nie, nie vždy, veríte v tisíce vecí, ktoré nikdy nedokážete, a veríte ich a prijímate ich len preto, že sú v nejakom súlade s niečím, o čom sú nepriame indície, s tým, čo vám vyhovuje,lebo sa vám to i hodí...


1  
 #64364 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:35:35 | #64377 (22)

jakobyste mluvil k sobě... *49*


 #64373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:18:19 | #64365 (20)

to říká ten největší modlář... *19557*


1  
 #64362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:19:51 | #64367 (19)

Iracionální je váš přístup k věřícím. Vaše požadavky vůči nim, jak jsem demonstroval. Vaše vymýšlení si. Kdybyste tak jednou dovedli prohlédnout, že se v mnoha ohledech jako věřící chováte...


 #64361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:29:20 | #64374 (20)

moc to žereš, nepropadej ideologii...
víru v Boha tady nikdo nekritizuje jako takovou, spíš to všechno kolem toho, i ty zbytečné emoce...


 #64367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:43:27 | #64378 (21)

Já jsem poslední, kdo by tu propadal ideologii. Asi nečteš důkladně zdejší diskuzi.


 #64374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:44:30 | #64379 (22)

čtu...
pak asi nemáš pochopení, či co, já nevím...


 #64378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:30:55 | #64376 (20)

Je zajímavé, když mi věřící(?) vyčítá, že se chovám jako věřící a myslí to v negativním smyslu.
Jinak si nejsem vědom, že by ateisté měli k věřícím nějaký iracionální přístup a požadavky. Ani s tím vymýšlením to nevidím tak černě, inu "každej jsme nějakej..."


 #64367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:52:12 | #64383 (21)

To je vidět, že si toho nejste vědomi, proto na to taky upozorňuju. Přece se nebudete chovat způsobem, který kritizujete u věřících. Když se chováte, myslíte a vystupujete jako oni, tak jakým právem jim potom něco vyčítáte? Vždyť to pak všechno vyzní směšně.


1  
 #64376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.24 20:49:16 | #64492 (19)

Pokud někdo poznal Boha tak je věřící a nikdy už nebude nevěřící. Ztráta víry spočívá v tom, že na Boha jaksi zapomeneme vytlačíme ho ze svého světa. Ty si v mládí Boha nepoznal a proto jsi v něj doopravdy nikdy nevěřil.


1  
 #64361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 00:16:23 | #64495 (20)

ad jonatan1:
.."Ty si v mládí Boha nepoznal a proto jsi v něj doopravdy nikdy nevěřil"..
*27179* vskutku "zajimavy" obranny mechanismus.. vlastne ani nemohl byt "skutecne" vericim, kdyz nyni neveri - neco mu proste muselo chybet, vid? sice je tvym pravem si myslet, ze kdyby byl kolega komanc "chytrejsi" nebo treba jen vice otevrel sve "srdce", veril by, ale on te muze obvinit uplne z toho sameho a kuprikladu rici, ze jsi to naopak ty, kdo neveri, ale jen predstira / napr. kdybys byl "chytrejsi" a uprimny k sobe samemu, urcite bys mel pochybnosti o minimalne "prapodivnych" tvrzenich o povaze nami zite reality a nezkresloval sve "tajne" pochybnosti o jejich pravdivosti a ze jako jiz v detstvi indoktrinovany jedinec proste jen nejsi dostatecne silnou osobnosti na vzdani se konejsivy pocit "bezpeci" poskytujicich nabozenskych predstav *27179*


2  
 #64492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 02:19:59 | #64498 (21)

Já to Jonatanovi nevyčítám. On si neuvědomuje, že poznat Boha nelze. Asi jako nelze sestavit perpetuum mobile. On vidí fata morganu a myslí si, že je skutečná. Někdy si kladu otázku, zda má cenu připravit takového věřícího o ten konejšivý pocit bezpečí, jež poskytují náboženské představy. Aby to pro něj nebyl příliš tvrdý střet s realitou.


2  
 #64495 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 05:20:21 | #64503 (22)

Jsem pro to ponechat potřebným lidem tu iluzi bezpečí u všemocného taťuldy a věčného zahálčivého života v božím království po smrti.


 #64498 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 12:12:04 | #64513 (22)

ad komanc06:
.."Někdy si kladu otázku, zda má cenu připravit takového věřícího o ten konejšivý pocit bezpečí, jež poskytují náboženské představy. Aby to pro něj nebyl příliš tvrdý střet s realitou"..
jsem presvedceny, ze k "preziti" mnohych je fikce & iluze nezbytna - prosazovani imaginarne-symbolickych dimenzi je tedy temer nevyhnutelne.. jestlize pouziji Nietzscheho "Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili!", tak o to spis bude opet "vzkrisen" - predstava mrtveho Otce (Boha) a uvedomeni si reality, tedy definitivnosti smrti, totiz na nekoho muze skutecne pusobit pomerne depresivne - proto onen tebou zmineny "tvrdý střet s realitou" zprostredkovavam predevsim tem, kteri predstiraji, ze nejsou podvedeni nabozenskou iluzi, a to z duvodu, ze si jsou povetsinou vedomi nejen toho, ze transcendentalni iluze jsou lidske mysli imanentni, ale predevsim skutecnosti, ze i virtualni-symbolicky rad strukturuje nami zitou fyzickou realitu (visitor)..


 #64498 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 14:22:25 | #64518 (23)

mrtvý bůh je starodávná představa. ale Nitsche ho na rozdíl od starých modrých pohanů nenechal vzkřísit...


 #64513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 14:33:55 | #64520 (24)

ad krudox:
.."mrtvý bůh je starodávná představa. ale Nitsche ho na rozdíl od starých modrých pohanů nenechal vzkřísit"..
ja vim a moc dobre udelal *27179* onim vzkrisenim Boha v uvozovkach jsem myslel predevsim to, ze tak jako tak "musel" byt vynalezen - bez ohledu na to, zda-li existuje ci nikoliv..


 #64518 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 15:22:48 | #64523 (25)

ad krudox:
.."myslel jsem predevsim to, ze tak jako tak "musel" byt vynalezen - bez ohledu na to, zda-li existuje ci nikoliv"..
omlouvam se, ale az ted jsem si uvedomil, ze jsem v me klarifikaci puvodniho prispevku de facto pouzil Voltairovo "Kdyby Bůh neexistoval, bylo by nutné si Ho vymyslet"..


 #64520 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 14:36:19 | #64521 (23)

*20634*
Snad se také nechá říct, že bůh už dosluhuje. splnil své základní poslání být útěchou lidiček při jejich cestě oním "slzavým údolím" nevolnictví, roboty, tělesných trestů, mučení, hladovění a absence účinného lékařství.
Bůh/bohové se stal-i hlavním pilířem náboženských ideologií a ty mají jako chleba dvě kůrky, tu hořkou, černou a nechutnou a tu lepší slibující věčný život v ráji. Bohatí dostanou tu horní lahodnou kůrku, chudáci tu spodní hořkou.

Dokonce si někteří troufli tvrdit, že "první budou posledními a poslední prvními". Když se baronka z K. ptala svého zpovědníka, kněze P. , co je na tom pravdy, tak jí odpověděl že se nemusí bát, že bude sedět v nebi na tvrdé lavici mezi sprostými kmány. A dodal, to přísloví je jen cukříček pro chudáky aby se těšili na vysvobuzující smrt, a neměli choutky na nějaké revoluce..


 #64513 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 15:47:03 | #64525 (24)

ad Ondi:
.."Snad se také nechá říct, že bůh už dosluhuje. splnil své základní poslání být útěchou lidiček při jejich cestě oním "slzavým údolím" nevolnictví, roboty, tělesných trestů, mučení, hladovění a absence účinného lékařství"..
faktem zustava, ze pritazlivost nabozenstvi je i v tom, ze nabizi pocit bezpeci v nejistem svete - proto ke korozi religionizity, ustupu od nabozenskych presvedceni, dochazi predevsim ve spolecnostech, ktere jsou obcanum schopne poskytnout vyssi existencni stabilitu - dalsim zasadnim faktorem je i pristup k technologiim a vzdelani..
ti, kteri se bohuzel bezuspesne snazi uniknout utrpeni, tihnout k tomu, ze se mu snazi dat nejaky smysl - sekularni ideologie vsak toto narozdil od nabozenstvi moc neumi


 #64521 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 21:38:25 | #64540 (22)

...že poznat Boha nelze.....poznať Boha lze, máme o ňom správy z jeho zjavenia..Boha spoznávame len vo viere, a našou vierou je najväčšie a najpresnejšie zjavenie Boha od ap. Jana - zjavenie, ktoré mu dal Kristus: Boh je láska! (1 Jn 4, 16), a tak už nič nepotrebujeme, v láske Boha spoznávame, a môžeme poznať...
1 Jn 4,
16 Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
..kto je- a a žije v láske, stáva sa podobný Bohu a je naplnený Bohom, Boh je v ňom, čím viac miluje, tým viac...


 #64498 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 21:58:41 | #64543 (23)

To, co píšeš je bezduchá rétorika sugestivního účelu. Donekonečna opakuješ že poznáš boha, že bůh je láska.

Jenže politování hodná realita vnitrokřesťanských konfliktů ukazuje na neschopnost pohádkového boha přimět své křesťany k rozumu. Celá ta křesťanská ideologie má základní chybu, je jen neškodnou mýdlovou bublinou. Stačí jeden, který vsugeruje lidem, že se musí bránit proti jiným lidem a bublina lásky praskne a začne zabíjení a ničení.

No a tentýž bůh miluje i muslimy, miluje Islámský Stát, pomáhá svým služebníkům terorizovat jiné.


 #64540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.24 17:19:07 | #64695 (23)

ad visitor77:
.."kto je a žije v láske, stáva sa podobný Bohu a je naplnený Bohom, Boh je v ňom, čím viac miluje, tým viac"..
ackoliv mas hubu plnou kecu "vo" lasce jak tvuj mozek sracek, realita je takova, ze jsi netolerantni a nenavistny - ted chvilku vazne.. opravdu si myslis, ze nekoho tak lidsky odporneho by tvuj Buh, tedy za predpokladu, ze existuje, privital v "nebeskem kralovstvi"? popremyslej o tom, kazdy den jsi tomu bliz a bliz..

"Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong; they are weak, but he is strong" *27179*


1  
 #64540 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 01:54:20 | #64497 (20)

On je rozdíl v tom, jestli někdo "poznal Boha" nebo jestli jen věří tomu, že poznal Boha. Každý věřící jen věří - třeba tomu, že poznal Boha. Proto si také říká věřící a ne třeba vědoucí.


 #64492 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 02:47:50 | #64500 (21)

Ona je tak možnost že Bůh poznal nás:
Galatským 4
9 Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni.
9 Nyní pak, znajíce Boha, nýbrž poznáni jsouce od Boha,


 #64497 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 05:14:41 | #64502 (22)

10 možná si udělal fotku Adama a Evy a má ji v rámečku na nočním stolku.
11 rozliší s velkou jistotou slona od mravence a ateistu od teisty.


 #64500 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 05:12:01 | #64501 (21)

Chtělo by se dotázat, jak se ten bůh pozná.
Podle fotky? Podle malby (v sixtínské kapli) ? Vystupoval snad v TV, je vysochanej, existují jeho sádrové odlitky ?

Abych poznal jakoukoliv bytost, rostlinu, či předmět musím mít konkrétní předlohu.
Jako děti se učíme poznat a pojmenovat barvu a také zvířátka (tohle je chlapečku kočička a dělá mňau), předměty a jiné lidi..
Jak se tedy dítěti popíše podoba a činnost (pracovní náplň) boha ? V pohádkách vystupuje bůh jako tulák a žebrák, aby zkoušel morálku lidí. Tak si asi lidi představují boha - jako otrhance, který žebrá o kousek chleba, nebo hrnek s rozvařenou zeleninou s kapičkou sádla. Za to odmění donátora pytlem zlata.

Jako dítě jsem se dozvěděl, že bůh je bytost, že je to fousatej starej dědek, že sedí v bílé košili na obláčku a neuroticky kouká na hemžení se na Zemi. Když se mu něco nezdá, tek začne bručet, lidé to vnímají jako hřmění. Když se ale už opravdu naštve, tak sešle na lidi sucho, záplavy, vichřici, krupobití, kobylky, housenky, choroby, zemětřesení, tsunami, sesuvy půdy, soptící sopky ...a zapaluje stodoly, úrodu a příbytky lidí bleskem. Lidé zneškodnili z božího bláznění akorát ty blesky vynaleznutím a montáží bleskosvodů. Koně prej neplaší, to plašení jim vdechnul už při jejich sestrojení.

Pochopitelně to dochtor teologie ví přesněj, třeba to čím je poháněn, třeba jestli nemá v břichu TOKAMAK.


 #64497 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 08:00:42 | #64505 (22)

1Korintským 13 : 11 Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. *31247*


 #64501 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 09:54:53 | #64506 (23)

09:55
Tapetování ti jde dobře, vlastní názor asi nedáš dohromady. Proč píšeš Korintským klamně jako muž. Ty se přece nemusíš za své ženství stydět. Nebo snad ano? Tvrdíš, že to dětinské, coby chlap překonal. Jako žena setrváváš v dětinské představě, že ti někdo ulomil Slunce a dal ti to ochutnat.

Tys to psala Korintským, ale oni nebudou umět česky a sotva si tu tebou koupenou "moudrost" přečtou na Diskutnících a pochopí o co ti vlastně jde.


 #64505 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 16:06:22 | #64527 (24)

Jak říká Agatha Christie ústy svého "detektiva" alečny Marplové: "Lidská přirozenost, ona je stále stejná".V paláci nebo chatrči, letos stejně jako před tisíciletími.


1  
 #64506 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 16:21:28 | #64528 (25)

že by i ten putin byl "jenom" člověk? *49*


 #64527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 17:18:00 | #64533 (25)

To je svatá pravda. *29716*


 #64527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 20:05:05 | #64536 (25)

Lidská přirozenost, ona je stále stejná".V paláci nebo chatrči, letos stejně jako před tisíciletími v podstate áno, ale ide o to, ako si kto definuje ľudská prirodzenosť, - problém je v tom, že ľudská prirodzenosť sa v neviere a v nemravnosti dá "zmeniť", prispôsobiť situácii, náboženstvu, dobe a duchovnému nastaveniu jednotlivca a spoločnosti, jej filozofii života - je bežné vyjadrenie ateistu, že ľudská prirodzenosť sa vyvíja, prispôsobuje sa dobe, okolnostiam situácii, spoločenskému zriadeniu, morálnemu stavu spoločnosti, a dokonca i vedeckým výsledkom...ateista vždy bude tvrdiť, že jeho prirodzenosť je tá správna (bez Boha), moderná, sleduje dobu, a tak je tá správna...prak­tizujúci kresťan má iný názor - svoju prirodzenosť odvodzuje od Boha, a v tejto prirodzenosti aj myslí, verí a správa sa...Boh zasahuje do prirodzenosti, a u toho, kto v neho uverí, je iná...hoci základ ľudskej prirodzenosti (základné črty človeka, jeho človečenstvo) ostávajú...


 #64527 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 21:30:56 | #64538 (26)

základ ľudskej prirodzenosti (základné črty človeka, jeho človečenstvo) ostávajú...

A jsou velmi příbuzné našim biologicky blízkým příbuzným - primátům. Od Šimpanzů, přes Bonobo až po Makaky.


 #64536 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 12:08:00 | #64512 (22)

Podle typu či charakteru působení se pozná.


 #64501 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 12:34:36 | #64514 (23)

ad soucet:
.."Podle typu či charakteru působení se pozná"..
predpokladam, ze veris v trojjedineho Boha, takze prosim konkretizuj onen "charakter působení", podle ktereho tveho Boha "poznáš"


 #64512 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 14:23:56 | #64519 (24)

jsou tři, ale jsou to aspekty Nejvyššího Pána, Brahma, Višnu, Šiva...


 #64514 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 14:39:30 | #64522 (25)

ad krudox:
.."jsou tři, ale jsou to aspekty Nejvyššího Pána, Brahma, Višnu, Šiva"..
i to jsem myslel jinak.. jestli soucet veri v trojjedineho Boha, tedy dle klasickeho theistickeho konceptu v projevujiciho se Boha, zajima mne, podle jakeho "typu či charakteru působení ho pozná"


 #64519 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 15:39:56 | #64524 (26)

já vím, že to myslíš jinak, ber to jako můj styl trochuhumoru, pokud to není vážné, což nevím...


1  
 #64522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 15:58:27 | #64526 (27)

ad krudox:
rozumim *27179*


 #64524 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 23:11:57 | #64546 (28)

trojjediný Bůh není žádný koncept, ale poznání z Bible.
Bůh se projevuje všelijak a u každého jinak.
Ateisté Boha neznají, protože nepočítají s tím, že by mohl existovat.
Kdo Boha poznat nechce, ten ho ani nepozná.


 #64526 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 23:33:45 | #64554 (29)

ad jonatan1:
.."trojjediný Bůh není žádný koncept"..
ty ses fakt idiot, psal jsem prece o "vire v trojjedineho Boha" a "klasickem theistickem konceptu projevujiciho se Boha" - nepokousej se mi tedy laskave cokoliv vysvetlovat a radsi vysmahni *27179*


 #64546 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.24 00:51:59 | #64560 (25)

Sarasvathi


 #64519 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 17:05:27 | #64531 (24)

Mluvím obecně o Bohu, ne o nějakém konkrétním. To základní působení, z něhož vzešla idea Boha a které je základem všech náboženství, je numinózní prožitek, který je dost komplexní. Dvakrát jsem ho tu v minulosti popsal, ale nejjednodušeji ho vyjádřil Rudolf Otto, který pojem numinózum vytvořil pro označení toho, "co je nevyslovitelné, tajemné, 'zcela jiné' a je to bezprostředně zakoušená vlastnost náležející jen tomu, co je božské". A vhledem k tomu, že součástí toho prožitku je i stav psychické celosti, tak jsou pak za božské označovány ty impulsy a tendence v člověku vyvstávající, které člověka zcelují, neboli nastolují přirozený stav psýché.


 #64514 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 22:22:34 | #64545 (25)

ad soucet:
tak s tim mam samozrejme dost problem.. sice nemam Ottu "najetyho", ale jestli si spravne vybavuji jeho filosofii, tak jsem se nedokazal prenest pres jeho a priori poznani - v tomto ohledu mi sedi vic Kant.. epistemologie vystavena na tom, ze muze mit schopnost odkazovat na realne entity, je pravem kritizovana - uprimne receno, je to jen jedna z X variaci na teorii "zjeveni"


 #64531 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 23:28:56 | #64553 (26)

Já Ottu neznám vůbec, znám od něho jen tuto jednu větu a mam jí od Carla Junga, který jí zmiňuje. Prožitek, který bych nazval "setkání s Bohem", jsem zažil a Otto ho přesně vyjádřil. On ten prožitek je opravdu zvláštní a pamatuju si, že kdybych ho chtěl tehdy popsat nebo nějak vyjádřit, tak bych to nesvedl, ale když jsem si pak po letech v tom Jungovi přečetl ta Ottovo slova, tak jsem vyjekl "to je ono!" *30434* Zajímavé je na tom prožitku to, že se sám popisuje, poněvadž jeho obsahem je, že vnímáš přítomnost něčeho, co nese rysy, které automaticky bez uvažování přiřadíš Bohu. Automaticky to vnímáš jako božství (nikoli intelektuálně, ale prožitkově). Vzpomínám si, že když se to tehdy dostavilo, tak jsem si v úžasu pro sebe řekl "tak jestli je něco Bůh, tak právě tohle".


 #64545 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 23:41:59 | #64555 (27)

ad soucet:
Junga komentovat radsi nebudu, ale co se Otty tyce, tak za predpokladu, ze ho opravdu neznas, musim konstatovat, ze i kdyz "zprostredkovane", tak ho do urcite miry "chapes" - take akcentuje neracionalno..


 #64553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.04.24 11:02:38 | #64567 (28)

Já jenom popsal svou zkušenost, nic víc. Jestliže Otto nebo i Jung prodělali stejnou zkušenost, tak je pak i očekávatelné, že je budu v nějaké míře chápat (i když zkušenost je jedna věc a její vysvětlení či interpretace je věc druhá).
Co to je akcentovat neracionálno?


 #64555 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.24 12:06:15 | #64660 (29)

ad soucet:
.."Co to je akcentovat neracionálno?"..
ma to dost postaveny treba na pocitech, takze operuje treba s Pocitem pravdy, stavu bezprostredniho poznani vychazejiciho z "obskurnich a hlubokych" zkusenosti - problem je v tom, ze mu priznava platnost


 #64567 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.24 12:57:50 | #64676 (30)

Přiznává mu platnost v čem? Je to míněno tak, že ho uznává jakožto platný způsob poznávání?


 #64660 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.24 13:10:04 | #64678 (31)

ad soucet:
jak jsem v puvodni reakci uvedl, ma na techto vecech postavenou epistemologii.. kdyz to hooodne zjednodusim, tak kritika by mohla znit kuprikladu takto: "mentalni obrazy nekonstituuji poznani"


 #64676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.24 13:18:50 | #64679 (32)

No nevim, na mě je tohle moc stručné.


 #64678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.24 15:56:59 | #64691 (33)

ad soucet:
.."No nevim, na mě je tohle moc stručné"..
nechci v zadnym pripade nejak "zkriplit" jeho texty a zaroven nerad veci zjednodusuju, takze to zkusim takhle..
tlaci to v tom smeru, ze porozumeni musi byt otevrene ultimatni podstate reality, v jeji esenci a zakotvenosti v nezavislem Byti.. zkusenost prirozeneho sveta jakozto nastroj zjeveni skutecneho sveta reality, kdy je pro nej nabozenstvi predevsim o zazitku tajemstvi - proto jsem psal o te neracionalite, protoze nabozenske poznani ma byt spise citeno na zaklade vyvolaneho emocionalniho obsahu nez a nauceno ci vyucovano


 #64679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
07.04.24 17:42:06 | #64697 (34)

S tvrzením o náboženství souhlasím. A ano, takové poznání neracionálního rázu opravdu je.


 #64691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.24 13:47:52 | #64831 (27)

«Vzpomínám si, že když se to tehdy dostavilo, tak jsem si v úžasu pro sebe řekl "tak jestli je něco Bůh, tak právě tohle".»

No, ale pořád je tam ta podmínka jestli je něco Bůh. Protože jestli nic není Bůh, tak ani tohle.


 #64553 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.24 15:27:15 | #64857 (28)

To bylo vyřčeno jako řečnická podmínka; jako uvození typu "měl-li bych se vyjádřit, tak..." či "smím-li k tomu něco říct, tak...". Zkrátka charakter toho prožitku je takový, že si řekneš "tohle je Bůh".


 #64831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.24 15:35:46 | #64858 (29)

Pokud věříš, že nějaký je…


 #64857 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.24 15:44:28 | #64864 (30)

I když nevěříš. Vnímáš to bezprostředně jako božství. Podobně jako lásku vnímáš bezprostředně jako lásku, a to bez ohledu na to, jestli na lásku věříš nebo ne.


 #64858 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:09:25 | #64359 (17)

no, tak podle visitora, pokud jsi i pokřtěný, tak jdeš do nebe, páč to ti už nikdo neodpáře...


 #64350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:21:55 | #64369 (18)

Děkuji ti, dal jsi mi naději... *16600* *33018* *16600*
Nyní mohu klidně spát!


 #64359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:23:01 | #64371 (19)

áno, je to nádej - ale len pri obnovení a praxi viery....


 #64369 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:29:50 | #64375 (19)

už v tejto odpovedi je vidieť, že na to myslíte, že vás to zaujíma, nedá spávať, ťe máte nejakú nádej, čo je pozitívne:-) - ale tá nádej (pri krste) je len vo viere, lebo krst je vždy spojený s vierou - len tak je spása...


 #64369 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.24 02:25:20 | #64402 (20)

ad visitor77:
.."už v tejto odpovedi je vidieť, že na to myslíte, že vás to zaujíma, nedá spávať, ťe máte nejakú nádej, čo je pozitívne:-) - ale tá nádej (pri krste) je len vo viere, lebo krst je vždy spojený s vierou - len tak je spása"..
*27179* srdce wannabe apologety se zatetelilo, vid? radoby vlcak citici krev ve forme obav nevericiho.. musim te vsak zklamat.. receno jazykem tveho kmene, tedy usito na miru primitivnimu, bigotnimu a sovinistickemu praseti, "ses zmatenej jak slepa lesba na rybim trhu", drahy priteli..

FIRST BLOOD *27179*


 #64375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:46:36 | #64380 (19)

iste, to platí v bežnom živote, ale nie vo veciach transcendentných, - tam je viera, a vo viere je nádej...lebo transcendentálne veci nedokážeme, v tie veríme, lebo sme uverili tomu, kto (Boh) nám to všetko zjavil skrze Krista - viera je nesmierny (najväčší) Boží dar, nemá ju každý - dar (viery) sa totiž prijíma v slobode len u toho, kto má záujem byť obdarovaný týmto darom, je to milosť Boha, je pre každého, ale sú takí, ktorí túto milosť odmietajú...


 #64369 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:50:23 | #64381 (20)

jste jen farizej...


 #64380 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:05:21 | #64357 (16)

je to v dôvere v slovo Boha zjaveného v Kristovi, je to o zjavení Božieho slova, hlave NZ - kedy sa nám Boh sám prihovoril a zjavil svoju vôľu - kto je, čo urobil, prečo to urobil,a čo chce od človeka...je to o dôvere v Krista, ktorý zachraňuje každého, kto v neho uverí - v tejto viere človek nezomrie ako zviera, a nebude odsúdený, lzavrhnutý, ebo bude mať spoločenstvo s Bohom...je nesmiernou tragédiou života žiť v presvedčení, že pozemským životom všetko pre mňa končí - rodina, talenty ktoré som mal, všetko čo som v živote intelektuálnou prácou získal, že už nebudem žiť, milovať, nevedieť o svojej rodine, priateľoch, nevedieť o tom, o čom som v živote sníval, chcel vedieť, - naviac, ak v Boha neuverím, budem zavrhnutý, oddelený od neho naveky (duša nikdy nezomrie, a po vzkriesení bude aj nové telo -iné pre vzkrieseného, iné pre zavrhnutého), oddelený od Boha, ktorý je láska, - čo je absurdum, nepredstaviteľná tragédia človeka...nepred­staviteľné! zimomriavky!


 #64344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:15:08 | #64363 (17)

Racionální přístup je - DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ !


 #64357 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:21:31 | #64368 (18)

Však to taky věřící dělají. *29716*


1  
 #64363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:22:15 | #64370 (18)

iste, ale vždy to nejde, nemáme na to prostriedky a metódy, sú veci ktoré nás presahujú, ktoré nikdy nepotvrdíme experimentom, a ničím, neexistuje pre ne žiadny dôkaz...v tomto len racionálnom prístupe sa nedá žiť...


 #64363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.24 12:41:02 | #64429 (15)

Náboženství bylo a je velice propracovaným způsobem oblbování ale především ovládání lidí. Divím se, že ještě v dnešní době poznání jsou černoprdelníci tak úspěšní. *6561*


1  
 #64342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.24 12:52:03 | #64431 (16)

Náboženství bylo a je velice propracovaným způsobem oblbování ale především ovládání lidí...máme slobodu, a nikto ma nedokáže "propracovať, ani oblbnúť"...zrejme veriaci vedia, čo robia, veria v Boha zjaveného v Kristovi, veria v autoritu Krista, jeho slovo, ktoré dostal od Boha...len tí, ktorí žijú len pre tento svet (hovorí sa, že žijú len pre svoje brucho), tomu tomu buď nerozumejú nechcú rozumieť, lebo im viera vadí (museli by sa celkovo zmeniť, zmeniť prístup k životu, a vôbec k človeku) lebo nerozumejú podstate veci - že ide o človeka, jeho identitu, že ide o jeho záchranu alebo zavrhnutie, že ide o spásu alebo odlúčenie od Boha naveky - kto nechce byť spasený, vidieť Boha, byť s ním, nech si ide svojou cestou "brucha", nech brucho povyšuje nad Boha, - nikto mu v tom nebráni, a tak je divné, keď sa zosmiešňuje kresťan, že verí v toho, kto ho zachraňuje...


1  
 #64429 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.24 12:58:39 | #64433 (17)

ad visitor77:
.."kto nechce byť spasený, vidieť Boha, byť s ním, nech si ide svojou cestou "brucha", nech brucho povyšuje nad Boha, - nikto mu v tom nebráni, a tak je divné, keď sa zosmiešňuje kresťan, že verí v toho, kto ho zachraňuje"..
hele - ze ty nemas sebemensi poneti o tom, co ono "bricho" vlastne znamena, vid? *27179*


 #64431 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:49:51 | #64345 (14)

vy nemluvte o pravdě a o omylech, sám jste zmatený trouba...


 #64333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:39:40 | #64336 (13)

Klidně napíšu, že odmítá žít ve lži a podvodu. Pravda je i dnes vzácné koření. Pobožní si libují ve lži a v podvodu.


 #64331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:42:18 | #64338 (14)

nie ste Boh, aby ste tvrdili, že viera je lož a podvod - žijete vo fatálnom omyle...


 #64336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:44:34 | #64341 (15)

Ve fatálním omylu žiješ ty, visitore, nic jsi nepochopil. Jak ti chutná a doma všichni zdraví?
Co myslíš, je svatá rus křesťanská?


 #64338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:06:32 | #64358 (15)

vy taky nejste Boh, vy jste jen malý slovenský klerofašista...


 #64338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.24 13:52:40 | #64440 (15)

Ahy, takže ty bůh zřejmě jsi – když o nevíře podobné věci tvrdit můžeš…


 #64338 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:43:29 | #64340 (14)

A to ti nevadí, že to cos napsal, je lež? *29716*


 #64336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 20:52:37 | #64346 (15)

*15238* Budeme se navzájem osočovat ve lhaní?

Je lží, že bůh stvořil Zemi a nebe? Je a nic s tím nenaděláš.
Je lží, že bůh stvořil vše za 6 dnů? Je to lež a zase s tím nic neuděláš.
Je lží i to, že bůh miluje lidi, že je všemocný, vševědoucí a ... bla bla bla a nic proti zločincům nepodnikne.

A proč ? Protože se bojíš, že celé tvé náboženství je postaveno na hliněných nohách lží a podvodu a sesype se ti jak domeček z karet. už při slabém závanu pravdy.


 #64340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:00:18 | #64353 (16)

Ty umíš prokázat, že je to lež?

Tobě opravdu nevadí, že píšeš lži? Že žiješ ve lži? Vždyť se chováš úplně stejně jako ti věřící. Sám děláš to, co jim vyčítáš. *29716*


 #64346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:02:00 | #64355 (17)

*15238* *15238* *15238*
Pochopitelně je nebe s dušemi umrlých pravdivé, že jo?
*15238* *15238* *15238*

Di se vycpat.


 #64353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
03.04.24 21:09:58 | #64360 (18)

No tak vidíš, sám jsi se usvědčil ze lži. Ty sám jsi lhář, jestliže nazýváš lží něco, co nedovedeš prokázat, že lží opravdu je. Ty žiješ ve lži a libuješ si v ní.


 #64355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.24 14:00:13 | #64443 (12)

Jasně. Povidal to Forejt. Teda vlastně to píše jedna stará knížka. Ale to je fuk, to jsou jen JPP různých značek.


 #64327 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.24 14:08:33 | #64447 (13)

ad arecuk:
.."Jasně. Povidal to Forejt. Teda vlastně to píše jedna stará knížka"..
skoda, ze to Mr 4/8 "nedotahl" trochu dal.. chtel jsem videt "z čůráků slavobránu", co mu "stavěj ve Vatikánu" *27179*


 #64443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 20:36:39 | #64332 (8)

Už jsem tu popsal kratičkou výměnu názorů s knězem ve špitálu ohledně plánované narkózy. Abych se přiznal, tak mi toho kluka v suknici bylo i líto.

Mohu se bavit s každým o čemkoliv. Jedinou podmínkou je, že nesmí být hlupák a začít blábolit o pohádkách s Ježíškem a spol.. Například kdyby začali blábolit, jak se ateisti po posledním výdechu začnou modlit ... aspoň to tvrdí přítomní pobožní, kteří ví vše nejlíp a ožívají při blažené představě jak se ateisté na smrtelné posteli tetelí hrůzou z pekla. *15238* *15238*

Ovšem faktem je, že se na své cestě životem potkávám s knězi jen na pohřbech sousedů, známých atd.


1  
 #64312 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 20:38:15 | #64335 (9)

ak je Ježiš pohádka, tak ste nič v živote nepochopili....


 #64332 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 20:42:28 | #64339 (10)

*15238* *15238*
No vidíš a přece tomu tak je, že Ježíš je stejně realistický jako Robin Hood, nebo Vinnetou, či zbojník Jánošík (tri dni ma naháňali ... eště ma nedostáli ...) *15238* .


 #64335 

| Předmět: RE: RE:
04.04.24 00:50:06 | #64391 (2)

Napsala to Debora Hervás


 #64281 

| Předmět: RE: RE: RE:
04.04.24 13:22:17 | #64435 (3)

Kdo to je?


 #64391 

| Předmět: RE:
03.04.24 14:28:43 | #64282 (1)

přečetl jsem první větu a je to *5663* *82* dál jsem nečetl. Odpustí si celostránková tapetování.
A doporuč tomu *2083* co to psal ať si nastuduje křesťanskou teologii než začne psát *5663*


 #64280 

| Předmět: RE: RE:
03.04.24 15:58:25 | #64292 (2)

A proč by si měl nastudovat zrovna tu křesťanskou? Co když právě ta vykládá Krista blbě?

Ale to asi nejde, to už je za plotem prostoru povoleného pro myšlení…


2  
 #64282 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.04.24 19:05:54 | #64298 (3)

Když autor textu vykládá Krista v rozporu s Biblí, tak ho jistojistě vykládá blbě. Naskýtá se otázka, jestli autor textu Bibli vůbec četl.


 #64292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 14:09:33 | #64448 (4)

Spíš se naskýtá otázka, proč by měla být zrovna Bible základem správného výkladu.


 #64298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 14:29:36 | #64450 (5)

Protože jiný zdroj než Bibli o Ježíšovi nemáme. Jestliže někdo zpochybňuje to, co tam Ježíš o sobě říká a co dělá, tak je pak namístě se ptát, z čeho že vychází.


 #64448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 14:38:46 | #64454 (6)

Z čeho vycházeli autoři bible ?


 #64450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 14:46:22 | #64457 (7)

Ze zkušenosti, jakou učinili.


 #64454 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.04.24 12:36:01 | #64515 (7)

Z vědomí


 #64454 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.04.24 13:17:22 | #64516 (8)

A psali a psali – až do bezvědomí.


 #64515 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.04.24 11:44:45 | #64508 (6)

Takže všechno, o čem máme jen jediný zdroj, a ten tvrdí, že je to pravda, je skutečně pravda?


 #64450 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.04.24 12:02:39 | #64511 (7)

Nepolemizuju se o tom, jestli je Bible pravdivá, ale o tom, jestli je řádně vykládána.


 #64508 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.04.24 13:28:48 | #64517 (8)

A jak poznáš „řádný výklad“ něčeho, o čem ani nevíš, jestli je to pravda? Respektive o čem víš, že přinejmenším nezanedbatelná část pravda být nemůže?


 #64511 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.04.24 17:11:39 | #64532 (9)

Řádný výklad se pozná přece podle toho, že je v souladu s daným textem. Že mu nijak neodporuje.
Vykládat přece můžu jakýkoli fiktivní příběh.


 #64517 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
08.04.24 13:57:14 | #64832 (10)

To je tedy potom zajímavé, že se tolik zastánců pravdivosti tohoto textu nemůže shodnout na jeho řádném výkladu. A pro každého z nich jsou všechny, až na jeden, nesprávné…


 #64532 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.04.24 15:41:01 | #64861 (11)

Pozor, správný není to samé, co řádný. Řádný znamená "podle řádu", "podle pravidel", tj. regulérní. Řádných/regulérních výkladů může být více. Zatímco správný výklad je jenom jeden, a to je ten, který autor textu zamýšlel.


 #64832 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 14:55:53 | #64459 (5)

tu ide o iné - ide o to, ako Bibliu správne vykladať, a k tomu treba výborné teologické/biblické vzdelanie - robí to Cirkev s veľkým univerzitným teologickým tímom (včetne histórie a viacerých biblických vied) a iným vzdelaním...to nemôže robiť každý, ale len ten v Duchu Božom poverený Cirkvou - tu už ide o inštitúciu Cirkvi (Magistérium Cirkvi) pre výklad Biblie s mnohými odborníkmi z celého sveta na čele s pápežom...


 #64448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 15:12:05 | #64462 (6)

ad visitor77:
.."ide o to, ako Bibliu správne vykladať, a k tomu treba výborné teologické/biblické vzdelanie - robí to Cirkev s veľkým univerzitným teologickým tímom"..
jestli mas na mysli profesionalni apologety, tedy cirkvi placene propagandisty, jejichz "poslanim" je nabizet vymluvy odvracejici pochybnosti, tak ver, ze nejen v akademicke obci je stale vice prostoru davano "nenabozenskym" odbornikum na Pismo, kteri samozrejme nemaji zadnou povinnost drzet se "stranicke"/i­deologicke linie *27179*


1  
 #64459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 19:00:12 | #64479 (7)

Přitom platí, že nevěřící člověk není schopen správně písmo vykládat.


1  
 #64462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 19:17:20 | #64483 (8)

Správně.
Ateista si přečte "boží slovo" den a nikdy ho nenapadne že slovem den je míněn jakkoliv dlouhý časový interval, klidně i miliarda let. A když se dočte v pohádce O potopě že napršelo za 40 dní 8,8km vody, tak nechápe, že těch 40 dní mohlo být 40 milionů roků, že těch 8,8km srážek mohlo být i 8,8 mm srážek a že nejvyšší kopec, který byl zaplaven byl krtičinec na předzahrádce.

Je nutné studovat teologii, aby bylo možno pochopit hloubku "božího slova", že je vše úplně jinak, než si nejodvážnější z nás dovede připustit.


 #64479 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 19:19:08 | #64484 (8)

Věřící je ovlivněný svou nekritickou vírou, a tak nemůže písmo objektivně posoudit. Nezaujatě a nestranně je může zhodnotit jen ateista oproštěný od náboženských předsudků.


1 1  
 #64479 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 19:40:05 | #64487 (9)

Stejně třeba i každý kriminalista ví, že je třeba hledat nestranné a nezaujaté svědky a nedat na ty, kteří bezmezně věří podezřelému ( to by náš Pepa nikdy neudělal, vždyť ho znám od školky!).


 #64484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 20:22:32 | #64490 (9)

to vtipkujete, - ateista nikdy nemôže rozumieť a pochopiť Písmo, nie je to možné, Písmo chápe a vykladá v pravde len ten vzdelaný v Duchu Svätom, a ten je len v RKC - v jeho učencoch (katolícki cirkevní otcovia západného a východného obradu v celej histórii Cirkvi), ktorých biblickú vierouku a mravouku prevzala a učí Cirkev, a tú preberá veriaci ľud celých dejín kresťanstva (i sekulárne vlády v ich právnych systémoch - ak sa od nej odklonia, je spoločenské napätie - napr, LGBT, potraty, rozvody, a i.)...len katolícka vierouka a mravouka je relevantná, tá Božia, vyjadruje plnosť učenia v Duchu Svätom - u ostatných kresťanských cirkví a náboženských spoločností to tak nie je, v rámci sekularizácie a liberalizácie si modifikujú vierouku a mravouku...


2  
 #64484 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 20:34:36 | #64491 (10)

Nechápu proč je katolíkům tak důležité ono LGBT, potraty, rozvody, a i.

Vdyť sám opakovaně píšeš, že moudrý, vševědoucí a všemocný přenechal lidem samostatné rozhodování třeba i ve válečných jatkách a plynových komorách. LGBT je proti vraždění a ničení, třeba na té Ukraině, úplná prkotina a přesto tomu věnuješ tolik pozornosti.

Máš ty nějaké negativní zážitky s tím LGBT, nebo s rozvody?


 #64490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.04.24 00:21:14 | #64496 (10)

ad visitor77:
.."biblickú vierouku a mravouku prevzala a učí Cirkev, a tú preberá veriaci ľud celých dejín kresťanstva (i sekulárne vlády v ich právnych systémoch - ak sa od nej odklonia, je spoločenské napätie - napr, LGBT, potraty, rozvody, a i.)...len katolícka vierouka a mravouka je relevantná, tá Božia, vyjadruje plnosť učenia v Duchu Svätom"..

vis ty co? zajdi si radsi do globusu *27179*


 #64490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
05.04.24 12:01:32 | #64509 (10)

Ale samozřejmě, Visitore! Stejně jako „Mein Kampf chápe a vykladá v pravde len ten vzdelaný v Duchu Nacionálne Sociálnom, a ten je len v NSDAP - v jeho ideológoch…“

Podobně může pravdivý pohled na Svědky Jehovovy mít jedině svědek Jehovův, pravdivý pohled na politiku jedině politik, na vládu jedině ministr, a v neposlední řadě pravdivý pohled na nevíru jedině ateista. Takže na všechna tato témata nás laskavě ušetři svých nekvalifikovaných komentářů!


 #64490 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 19:50:08 | #64535 (11)

spájate nespojiteľné, hovorím o Biblii a jej výklade - a tie veci, ktoré spomínate, sú úplne z iného cesta/těsta, a s Písmom, jeho výkladom, ani s vierou nemajú nič spoločné,- sú veci svetské, a sú veci Božie., ktoré miešate.....a mimochodom, SJ sú sekta, tak ich nespájajte Cirkvou ani s kresťanstvom, lebo sú na hrane kresťanstva, niektorí teológovia tvrdia, že už za hranou kresťanstva, čo sa dá jasne rozlíšiť...roz­lišujeme, k tomu mám rozum...


 #64509 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 21:43:49 | #64541 (12)

Jsou ruští pravoslavní také sektou? Počítáš do těch dvou miliard křesťanů i SJ, Scientology, Amiše, ... a další stovky, ne-li tisíce nekatolíků?


 #64535 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 22:03:31 | #64544 (13)

pravoslávni nie sú sektou, pravosláviev zniklo schizmou/rozkolom v Cirkvi medzi západom a východom vr. 1054, čo viedlo k odlišnosti niektorých dogiem ako aj v disciplinárnom a právnom riadení Cirkvi...


 #64541 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 15:30:01 | #64465 (6)

Matouš 11, 25V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.


 #64459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 15:32:36 | #64466 (6)

Aha, tak texty bible jsou tak blbě formulované, že na jejich SPRÁVNÝ výklad je potřeba mnoholeté studium s doktorátem theologie?
Tak jak je správně teologicky vykládané luskání prstů boha v knize Genezis? Udělal Adama z hlíny a vdechnutím přeměnil hlínu na kosti, na játra, na plíce, na mozek ... Pak vzal Adamovi žebro a opět vdechnutím udělal z žebra Evu s dělohou a vaječníky?

Také by mne zajímalo, jak lusknutím prstů vyráběl třeba spermie, nebo DNA. Jak to vykládá dochtor teologie?


 #64459 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 16:28:53 | #64471 (7)

:-) je Boh s absolútnou mocou, Stvoriteľ neba i zeme, vecí a javov viditeľných i neviditeľných....


 #64466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 16:59:04 | #64473 (8)

O tom se dá úspěšně pochybovat. Kdyby měl absolutní moc, tak nikdy nenechal lidi natolik blbnout, aby musel vše živé pozabíjet, pochopitelně s výjimkou šplhouna Noea. Víš jak to po potopě muselo všecko vypadat? Ani stéblo trávy pro ovce, ani keříček pro kozy a sloni potřebují denně 50kg píce. Víš jak dlouho to trvá než naroste tráva ze semena? Já to vím, sel jsem trávu. A co dělali chudinky kolibříci, ti bez nektaru nepřežijí 12 hodin a prales po potopě byl mrtvej, ani jeden květ.
Jak toto dilema řeší dochtor teologie ?


 #64471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 17:04:45 | #64474 (9)

Slyším, že voláte dochtora teologie? Voláte tedy mne?


1  
 #64473 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 17:52:29 | #64475 (10)

ad Selen:
.."Slyším, že voláte dochtora teologie? Voláte tedy mne?"..
jeste ze jste zde, draha slecno s pindourem.. budte prosim tak laskava a z pozice "dochtora teologie" svym souvercum vysvetlete, ze pro racionalni zapojeni se do debaty je nejen zahodno nebyt "ztracen" v "povercivem" videni sveta (neprezentovat pro diskusi irelevantni nadprirozene teorie), ale predevsim neztrapnovat se kuprikladu tvrzenim, ze uvereni kazdy picovine je "o vzdelaní, o informáciách, o vedomostiach" *27179*


1  
 #64474 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.24 18:22:00 | #64476 (11)

Jako dochtor teologie mohu zhodnotit, že bratři v Kristu píšou dobře, ale někdo si stojí na vedení.


 #64475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.24 19:10:30 | #64481 (12)

ad Selen:
.."jako dochtor teologie mohu zhodnotit, že bratři v Kristu píšou dobře, ale někdo si stojí na vedení"..
*27179* draha slecno, skutecne Vam kuprikladu Vase vlastni anekdota "Jednou jsme jeli s tatou autem a chtělo se nám čůrat. Tak jsme zastavili u kříže s Kristem u cesty a vyčůrali jsme se. Potom tata strčil Ježíšovi na ten kříž pod nohy krabičku od cigaret, že aby si mohl Kristus aspoň zakouřit na tom křížu, že se tam musí nudit. Hrozně jsem se tomu smál. Ale uběhlo pár let a Pán Ježíš se mi dal zázračně poznat *4508* *17163*" pripada jakozto mnou zminene "racionalni zapojeni se do debaty bez prezentovani irelevantnich naprirozenych teorii"? jestli ano, tak se obavam, ze Vas mozek byl bohuzel "necim" paralyzovan.. jakozto zdroj "nakazy" tipuji mixturu fenomenu iracionalni viry a zhoubneho kulturniho viru, a sice nabozenstvi..

PARALYZE *27179*


 #64476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.24 19:44:45 | #64488 (12)

Bratři v Kristu se především nemohou dohodnout sami mezi sebou...
Na vedení si možná nestojí, jen se dívají, jak mlhavě mizí v dáli a doufají, že je někde zapojeno...


 #64476 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.24 20:10:16 | #64489 (13)

bratri v Kristu sa nepotrebujú dohadovať, všetci majú počúvať Cirkev, ktorú založil Kristus, a nie človek často zo zištných dôvodov...


 #64488 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 16:32:57 | #64529 (14)

 #64489 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 16:55:38 | #64530 (15)

to se nedá hodit na celou tu jeho církev...


 #64529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 19:41:27 | #64534 (15)

to sú všetko nezmysly, bulvár! nič nie je dokázané, resp. sa s týmito správami manipuluje - ten vie pracovať, aby hlavne za každú cenu dehonestoval RKC...no jo, fórum 24, novinky, seznam, a pod...


 #64529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 20:20:03 | #64537 (16)

drž hubu o nesmyslech a nedokázání - omlouval se za to i papež

v roce 2018 při návštěvě Irska papež František za podobné činy omluvil. „Žádáme o odpuštění za všechna zneužívání, která se stala v různých institucích, vedených mužskými i ženskými řády,“ uvedl.


 #64534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 21:37:14 | #64539 (17)

Visitor je idealista a jaksi mu nedochází, že katolíci jsou také jen lidé. Lidé se všemi neduhy tělesnými i duševními. Nějaká uniforma, nebo členství v řádu z nich anděly neudělá.


 #64537 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
05.04.24 21:47:59 | #64542 (18)

členstvo v RKC nie je jednoduché, vyžaduje silných a pevných vo viere, RKC je pre osobne silných v Duchu Božom - členstvo v RKC predpokladá aktivitu vo viere Cirkvi, sviatostný život (myslí sa tým sviatosť pokánia a eucharistie), a to je možné len vo viere Cirkvi a v jej morálke, a to nikto nemá...


1  
 #64539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.24 18:49:04 | #64477 (11)

Někdy si myslím, že takhle se musel cítit Galileo Galilei, když vykládal dochtorům teologie o tom, že se topí 16 století v mylné představě, že Země je středem Vesmíru přiklopeným nebeskou bání. Prostě si dochtoři teologie nechtěli připustit, že "slovo boží" je jen výrazem nevědomosti o přírodě, tedy o Zemi a Vesmíru. Měli pro své setrvávání v nevědomosti pádné důkazy, jako například, že měsíce Jupitera nejsou vidět prostým okem, takže neexistují, nebo ještě pádnější důkaz nehybné Země je, že kdyby se hýbala, tak by muselo být strašně větrno, ještě víc, jako když se cválá na koni.
Nelze hovořit o deficitech vzdělání dochtorů teologie, naopak ty byli a i jsou tou teologií tak vzdělaně zabednění, že nedokázali přijmout to co vidí, tedy přírodu.

Zkrátka účelově interpretují "boží slovo" a tak 6 tisícovek let "božího slova" od Genesis, tedy od stvoření Země a Vesmíru je najednou 13,8 miliard let od VT. Jak pružné, jak "vítr, tam plášť". *15238*

Úsměvné je i visitorovo "jestli nějací Neandertálci existovali", ale vysvětlitelné, dochtoři teologie ví, že ve "slově božím" není o Neandertálcích ani píp. Ti statečnější a informovanější z nich hned přidají podvod z Piltdownu jako důkaz, že se vědcům nedá věřit ani co by se za nehet vešlo
To, že "ve slově" není ani píp o Americe, Austrálii a Antarktidě přejdou bohorovným klidem, prej bůh také nemohl všechno vědět.


 #64475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
04.04.24 22:08:14 | #64493 (11)

tož ano, selen jako obhájce visitora, je ten adresát...


 #64475 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 19:01:59 | #64480 (7)

Bůh neudělal Adama z hlíny *27179*


 #64466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 19:20:31 | #64485 (8)

Ne ? Fuj to se mi ulevilo !!! *15238*
Asi tedy lepil atom po atomu na sebe, až měl Adama ? *15238*


 #64480 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.04.24 19:55:58 | #64316 (3)

Krista už jen z technických důvodu mohou správně vykládat jen křesťané nikdo jiný toho není schopen. I kdyby si například ateista prst v prdel zlámal, tak toho vykladu není schopen.
Dokonce i kdyby se upřímně snažil tak to nedá. Příkladem toho tu je Necrocraz ví toho dost, ale dosud nepochopil pouhé základy Bible. Přebírá ateistické a kreacionistické moresy a chápe některé texty Bible doslovně nebo historicky, tak jak jsou napsány a přitom to nemusí být zrovna historická nebo doslovná událost. *5679*


1  
 #64292 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 20:03:30 | #64319 (4)

ad jonatan1:
.."I kdyby si například ateista prst v prdel zlámal, tak toho vykladu není schopen. Dokonce i kdyby se upřímně snažil tak to nedá. Příkladem toho tu je Necrocraz ví toho dost, ale dosud nepochopil pouhé základy Bible"..
*27179* je mi to jasny - zrejme jsem rovnez jasnozrivy, viz. ma reakce #64311: "promin, ale fakt se mi nechce poustet do klarifikace teologickych konceptu, protoze mi ve finale zase napises, ze tomu jako atheista nemuzu rozumet" *27179*


 #64316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 19:10:41 | #64482 (5)

Postulát zní:
Ateista Bibli rozumět nemůže i kdyby chtěl. *2614*


1  
 #64319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 19:34:17 | #64486 (6)

Z pohledu církve není třeba Bibli rozumět (fuj, rozum, takové hrozné kacířské slovo!), ale bezmezně jí věřit. Různé pokusy o její výklad totiž vedly ke štěpení věřících na různé názorově odlišné skupiny a sekty. Rozum vede k pochybnostem a ty jsou největším nebezpečím pro každou náboženskou víru.


 #64482 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 14:05:12 | #64445 (4)

A jsme zase u toho. O víře může pravdu napsat jen věřící. O sektě tedy jen její příslušník, o nacismu zase jedině nacista, atd. Visitorovatíš!


 #64316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 14:33:12 | #64452 (5)

Jonatán také varuje, že bibli rozumí jen lidé študovaní v theologii. Ti věří, ale kdyby jen věřili, oni to vyřvávají po okolí, že každé slovíčko bible je přímo od boha, ale nesmí se brát doslovně. Jde o tu pobožnou interpretaci narativů lovců mamutů.

By mne zajímalo, jak vidí dnešní pobožní třeba Neandertálce. Jakou církev měli Neandertálci a jestli měli v nějaké jeskyni (jeskynné malby) také svůj Vatikán s papežem?


 #64445 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 15:09:17 | #64461 (6)

By mne zajímalo, jak vidí dnešní pobožní třeba Neandertálce. Jakou církev měli Neandertálci a jestli měli v nějaké jeskyni (jeskynné malby) také svuj Vatikán s ppežem? - no ne, stačí na to základne vzdelanie, neandertálci (ak existovali) žili v inej dobe, v pohanskej dobe, a tak nemali zákon (nepoznali ho), a absencia zákona ospravedlňuje, ako píše ap. Pavel...žido/kres­ťan má zákon, a tak jeho prekračovanie neospravedlňuje, ale robí zodpovedným, proste vieme komu- a čomu sme uverili - aj tí (neveriaci), ktorí ho vedome nechcú prijať, to ich však neospravedlňuje, lebo ho poznajú (Desatoro)...(mrav­ný) zákon je dnes pre veriacich i neveriacich, nemajú z neho ospravedlnenie...


 #64452 

| Předmět: RE:
03.04.24 14:59:59 | #64284 (1)

*3284* Volání žíznícího na poušti, že?

Na druhou stranu hledají jak ovce, tak špačkové a i lidé relativní bezpečí individua ve stádu, hejnu, ve smečce a nebo v církvích. Stádní živočichové mají potřebu se shromažďovat, a demonstrovat svou příslušnost křikem, zpěvem, békáním, dupáním, a pod. Tak proč ne masově organizovanými poutěmi, zážitkem síly kolektivu v nabitém fotbalovém stadiónu, ve hřmící hospodě.

Za našich mladých časů bylo označení jedince "individualista" skvrnou v kádrovém posudku ... a staré zvyky táhnou, honem do kostela ke společně statečné bohoslužbě. Nic proti tomu, když to někdo k harmonizaci vlastní psyché potřebuje.

Ti stádní lidé by měli ale připustit a tolerovat, že individualismus je pro některé lidi přirozeností, že je jim hluk a frmol davu na obtíž.


 #64280 

| Předmět: RE:
03.04.24 19:02:48 | #64297 (1)

Je to zajímavé pojetí Ježíšova života a smyslu křesťanství vůbec. Mně je sympatičtější než zkostnatělá schémata katolické víry založená na stálém a mechanickém opakování starých formálních rituálů.


1  
 #64280 

| Předmět: RE: RE:
03.04.24 19:07:34 | #64299 (2)

Možná je v tom víc pravdy než v celé teologii a v Bibli.


1  
 #64297 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.04.24 19:16:56 | #64301 (3)

Pak se tedy naskýtá otázka, jak k tomu autor textu přišel? Z jakých zdrojů čerpá?


 #64299 

| Předmět: RE: RE:
03.04.24 19:13:12 | #64300 (2)

zkostnatělá schémata - co to je?


 #64297 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.04.24 19:40:28 | #64305 (3)

Zastaralé, neměnné, málo funkční metody a postupy.


 #64300 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 19:44:53 | #64309 (4)

Tomu pořád moc nerozumim.
zastaralé - co je na nich zastaralého?
neměnné - a co je na tom špatně?
málo funkční - na základě čeho to tvrdíš?


 #64305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 19:49:51 | #64313 (5)

Vycházejí ze starověkých mýtů a představ. Nejsou schopné se přizpůsobit novým poznatkům a změnám. Postupně ztrácejí svůj vliv a význam.


 #64309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 19:55:49 | #64315 (6)

To mluvíš o rituálech, metodách a postupech?
Vycházejí ze starověkých mýtů a představ. - co je na tom špatně?
Nejsou schopné se přizpůsobit novým poznatkům a změnám. - jak by se měli rituály, metody a postupy přizpůsobit novým poznatkům a změnám?
Postupně ztrácejí svůj vliv a význam. - rituály, metody a postupy? Na základě čeho to tvrdíš?


 #64313 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 20:04:10 | #64320 (7)

Mluvím obecně o katolické církvi. Co na tom není pravda?


 #64315 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 20:07:51 | #64321 (8)

Ostatně šlo jen o srovnání katolického výkladu křesťanství s pojetím, které uvedl Mnichal.


 #64320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 20:29:20 | #64329 (9)

katolicizmus je biblickou vierou, nič v ňom nie je proti Biblii...kato­licizmus vyjadruje tú vieru, ktorú nás učil a stanovil Ježiš, je to viera od počiatku - od Ježiša...protes­tantizmus a iné kresťanské denominácie sa v histórii vždy oproti Ježišom stanovenej viere v niečom viac-menej odlúčili (najmenej pravoslávie a niektoré blízke fformy anglikanizmu ku katolíckej viere, hlavne ten britský/oxfordské hnutie), v podstate vždy niečo z nej vynechali, prekrútili, zľahčili, prispôsobili si hlavne v liberálnom tóne dejín (zmenená vierouka i mravouka) ...protestantizmus a jeho tisíce vetiev nezaložil Kristus...


 #64321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 20:59:52 | #64352 (10)

katolicismus je směs římského pohanství a křesťanství, nic krystalicky čistého...


 #64329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
04.04.24 09:56:29 | #64407 (10)

Jak to že nezaložil když jsou to ratolesti na kmeni ?


 #64329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 20:14:15 | #64323 (8)

To jsem ti snad naznačil těmi otázkami, ne?


 #64320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
03.04.24 20:24:11 | #64326 (4)

Pobožní si libují ve svých 17 století zastaralých "jistotách". Kdysi měli Zemi přiklopenou nebem ve středu Vesmíru a mnozí z nich s tím vydrželi do dneška. Na co novoty. Amiši potřebovali přes sto roků, než uznali, že pneumatiky nejsou proti bohu.

Podle některých byl i A. Einstein podvodník a nic kloudného nevymyslel. Galileo to charakterizoval neoblomně (volně) "Věda a náboženství jsou neslučitelné". A měl pravdu, jen o vlásek unikl mučení a upálení za to, že měl odvahu říct pravdu. Katolíkům trvalo skoro 4 století, než uznali, že Galileo měl pravdu.

Dnes blábolí o posmrtném životě a bude jim to trvat možná také 4 století, než se jim rozbřeskne v myslivně.


 #64305 

| Předmět: RE: RE: RE:
04.04.24 00:55:40 | #64392 (3)

Asi myslí doktrínu


 #64300 

| Předmět:
02.04.24 14:40:34 | #64171

Prokremelský Moskevský patriarchát Ruské pravoslavné církve (ROC MP) nařídil všem svým duchovním, aby změnili svou liturgii tak, aby zahrnovala proválečné modlitby na podporu ruské dobyvačné války proti Ukrajině, a vyhrožuje, že odsune duchovní ROC MP, kteří tuto válku nepodporují. Ruský telegramový kanál se zaručenými zdroji v rámci ROC MP rozšířil dokument z 29. března, ve kterém vedoucí pro záležitosti ROC MP, metropolita Gregorij z Voskresensku, nařídil duchovním, aby přečetli modlitbu — „Modlitbu za Svatou Rus“ — denně v postní době. Metropolita Gregorij z Voskresensku také vyzval klérus, aby si doma přečetli „Modlitbu za Svatou Rus“ a nabídli, aby tuto modlitbu přečetli farníkům.
„Modlitba za Svatou Rus“ je nová modlitba, kterou ROC MP oficiálně představil v září 2022. Tato modlitba je vysoce zpolitizovaná a poválečná modlitba, plná kremelských řečí a dalších falešných ruských narativů. Modlitba žádá Boha, aby udělil Rusku vítězství proti „těm, kteří chtějí bojovat a pozvedli zbraně proti Svaté Rusi.“ *5663* *82*| Předmět: RE:
02.04.24 14:57:45 | #64174 (1)

nj, ruská pravosatanská církev se zase činí... Dobře je u ní vidět, kdo je jejím skutečným otcem, tak jak to bylo dobře vidět u farizejů.


1  
 #64171 

| Předmět: RE:
02.04.24 22:45:36 | #64269 (1)

To ještě skončí schizmou v PC.


 #64171 

| Předmět: RE: RE:
02.04.24 23:33:44 | #64271 (2)

Tak ukrajinská církev se oddělila od ruské, takže schizma už v pravoslaví asi nastalo.


 #64269 

| Předmět: RE: RE: RE:
03.04.24 14:33:07 | #64283 (3)

Ještě bych to nehrotil v Rusku se může něco zvrtnout, Kirilla nakopou do zadku a znovu se skamarádí. *691*


 #64271 

| Předmět: RE: RE:
03.04.24 20:30:13 | #64330 (2)

to už je, ukrajinská pravoslavná církev vypověděla poslušnost ruské pravoslavné církvi...


 #64269 

| Předmět: RE:
04.04.24 12:37:27 | #64428 (1)

Ke které církvi se bůh přikloní? Není nakonec i ta války z vůle (zvůle) Boží? Je přece vševědoucí a všemocný. *6561*


 #64171 

| Předmět: RE: RE:
04.04.24 12:53:55 | #64432 (2)

Boh sa prikloňuje k pravej Cirkvi, ktorú založil Ježiš, a nie človek, k Cirkvi, ktorá nemanipuluje jeho slovom...války nie sú z Božej vôle, sú z vôle človeka...


 #64428 

| Předmět: RE: RE: RE:
04.04.24 14:06:04 | #64446 (3)

Ale ten pohádkovej bůh má být všemocnej, nebo není?
A jestli si pobožní myslí, že je všemocnej, tak proč to své pohádkové dílo - Zemi nezachrání a škůdce od mandelinky bramborové po putina nepředělá na užitečný hmyz? Podle tvých představ mu stačí pohé lusknutí prstů. Proč nezaluská???


 #64432